settings icon
share icon

Knjiga 1. Timoteju

српски
Autor: Knjigu 1. Timoteju napisao je apostol Pavle (1. Timoteju 1:1)

Datum pisanja: Knjiga 1. Timoteju napisana je između 62-66. godine nove ere.

Svrha pisanja: Pavle je pisao Timoteju da ga ohrabri u kontekstu njegove odgovornosti nadgledanja rada crkve u Efesu i drugih crkava u oblasti Azije (1. Timoteju 1:3). Ovo pismo postavlja osnovu za rukopolaganje starešina (1.Timoteju 3:1-7) i obezbeđuje vođstvo za rukopalaganje ljudi u službama u crkvi (1. Timoteju 3:8-13). U suštini, knjiga 1. Timoteju je priručnik za vođe za crkvenu organizaciju i administraciju.

Ključni stihovi: 1. Timoteju 2:5 „Jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos“.

1. Timoteju 2:12 „Ženi pak ne dopuštam da druge uči, niti da gospodari nad mužem, nego da bude mirna“.

1. Timoteju 3:1-2 „Istinita je ova reč: ko želi episkopstvo, lepu službu želi. Episkop, dakle, treba da je neporočan, jedne žene muž, trezven, razborit, pristojan, gostoljubiv, kadar poučiti“.

1. Timoteju 4:9-10 „Istinita je to reč i dostojna da je svako primi. Zato se, naime, trudimo i borimo, što smo se uzdali u Boga živoga koji je spasitelj svih ljudi, osobito vernih“.

1. Timoteju 6:12 „Bori se u dobroj borbi vere, dohvati večni život u koji si pozvan i za koji si dao dobro ispovedanje pred mnogim svedocima“.

Sažetak: Ovo je prvo pismo koje je Pavle napisao Timoteju, mladom pastoru koji je pomagao Pavlu u radu. Timotej je bio Grk. Njegova majka je bila Jevrejka, a otac Grk. Pavle je Timoteju predstavljao više od mentora i vođe, bio mu je kao otac, a Timotej njemu kao sin (1. Timoteju 1:2). Pavle počinje svoje pismo moleći Timoteja da se pazi lažnih učitelja i doktrine. Međutim, veliki deo pisma bavi se pastirskim ponašanjem. Pavle daje uputstva Timoteju kako da slavi Boga ( poglavlje 2) i kako da razvije zrele vođe za crkvu (poglavlje 3). Veći deo pisma bavi se pastirskim ponašanjem, upozorenjima protiv lažnih učitelja i crkvenoj odgovornosti prema članovima koji su zgrešili, udovicama, starim ljudima i robovima. Kroz cello pismo, Pavle ohrabruje Timoteja da ostane čvrst, da istraje i da ostane istinit svome pozivu.

Povezanost sa Starim zavetom: Interesantna veza sa Starim zavetom u knjizi 1. Timoteju je Pavlov citat o osnovi za razmatranje crkvenih vođa da budu vredni „duple časti” i da zasluže poštovanje kada ih optuže za nešto loše (1. Timoteju 5: 17-19). Knjiga Obnovljeni zakon 24:15, 25:4 i knjiga Levita 19:13 govore o neophodnosti da se radniku pravovremeno plati za ono što je zaradio. Deo Mojsijevog zakona zahtevao je dva ili tri svedoka da bi se neko optužio (Obnovljeni zakon 19:15). Jevrejski hrišćani u crkvama u kojima je Timotej bio starešina bile su dobro upoznate sa starozavetnim vezama.

Praktična primena: Pavle predstavlja Isusa Hrista kao posrednika između Boga i čoveka (1. Timoteju 2:5), Spasitelja za svakoga ko u Njega poveruje. On je Gospodar crkve i Timotej služi Njemu, tako što vodi Njegovu Crkvu. Tako nalazimo glavnu primenu Pavlovog pisma njegovom „sinu u veri“. Pavle daje uputstva Timoteju u vezi sa crkvenom doktrinom, vođstvom i administracijom. Mi možemo da preuzmemo ta ista uputstva u upravljanju našom lokalnom zajednicom. Isto tako, rad i služba pastira, kvalifikacije za starešinu i kvalifikacije za đakona su isto toliko bitne i prigodne kao što su bile u Timotejevo vreme. Pavlovo prvo pismo Timoteju svodi se na priručnik o vođstvu, administraciji i upravljanju lokalnom crkvom. Uputstva u ovom pismu primenljiva su na svakog vođu ili budućeg vođu Hristove crkve i jednako su relevantna danas kao što su bila u Pavlovo vreme. Za one koji nisu pozvani da imaju ulogu vođe u crkvi, ova knjiga je i dalje praktična. Svaki sledbenik mora da se bori za veru i izbegava lažno učenje. Svaki vernik mora da stoji čvrsto i da istraje.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga 1. Timoteju
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries