Vprašanja o angelih in demonih


Kaj Sveto pismo pravi o angelih?

Kaj pravi Sveto pismo o demonih?

Kdo je satan?

Kaj pravi Sveto pismo o obsedenosti z demoni oz. o demonski obsedenosti?

Ali je lahko kristjan obseden z demoni? Ali je lahko kristjan demoniziran?

Kdo so bili Božji sinovi in človeške hčere v Prvi Mojzesovi knjigi 6,1–4?

Zakaj je Bog satanu in demonom dovolil grešiti?

Kdo je GOSPODOV angel?

So angeli moškega ali ženskega spola?

Kaj so nadangeli?

Ali po smrti postanemo angeli?

Kaj so kerubi? So kerubi angeli?

Ali kristjan danes zmore izganjati demone?

Ali so demoni padli angeli?

Ali ljudje imamo angele varuhe?

Kako, zakaj in kdaj je satan padel iz nebes?

Kaj so serafi? Ali so serafi angeli?


Povratek na slovensko domačo stran
Vprašanja o angelih in demonih