Vrae oor Teologie


Wat is sistematiese teologie?

Wat is ‘n Christen se siening van die wereld?

Wat is die uitverskiesing? Is die uitverkiesingsleer Skriftelik?

Wat is die voor-duisendjaar?

Wat is dispensasie en is dit Skriftelik?

Watter siening is korrek, Johannes Kalvyn of James Arminius?

Wat is amillennialisme?

Wat behels die verskillende teorieë in verband met die versoening?

Wat is Christelike apologieë?

Wat is Christelike etiek?

Wat is Verbondsteologie en is dit Bybels?

Wat is goddelike voorsiening?

Wat is algemene openbaring en spesiale openbaring?

Wat is postmillennialisme?

Wat is Hervormde Teologie?

Wat is vervangingsteologie?

Wat is Drie-eenheidsleer? Is dit Bybels?

Wat is die definisie van teologie?


Vrae oor Teologie