คำถามเกี่ยวกับความบาป


คำจำกัดความของความบาปมีอะไรบ้าง?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความบาป?

ฉันจะเอาชนะความบาปในชีวิตคริสเตียนของฉันได้อย่างไร?

สำหรับพระเจ้าความบาปทุกอย่างเท่ากันหมดไหม?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับสื่อลามก? การดูสื่อลามกผิดไหม?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์/ไวน์ (เหล้าองุ่น)?

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อย่างไรบ้าง? การสูบบุหรี่เป็นความบาปด้วยหรือ?

ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการมีอะไรบ้าง?

ความตะกละ บาป?

เราได้รับมรดกบาปจากอาดัมและเอวาหรือ?

บาปดั้งเดิมคืออะไร?

อะไรคือบาปที่นำไปสู่ความตาย?

บุตรทั้งหลายถูกลงโทษเพราะบาปของพ่อแม่พวกเขาหรือ?

บาปที่อภัยไม่ได้ /บาปที่ยกโทษไม่ได้คืออะไร?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการพนัน? การพนันเป็นความบาปหรือไม่?

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการสัก/เจาะ ร่างกาย?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องการรักร่วมเพศว่าอย่างไร? การเล่นรักร่วมเพศเป็นความบาปหรือไม่?

การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง - เป็นความบาปหรือไม่ตามพระคัมภีร์?

คริสเตียนควรจะมีมุมมองเกี่ยวกับการเสพติดย่างไรบ้าง?

ฉันจะเอาชนะสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร การเสพติดสื่อลามกสามารถถูกจัดการได้หรือไม่?

การบูชารูปเคารพในรูปแบบสมัยใหม่มีอะไรบ้าง?

ถ้าพระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายราคาสำหรับบาปของเราแล้ว ทำไมเรายังต้องทนทุกข์ทรมานในผลของบาปของเรา?

ในพระคัมภีร์พูดถึงการค้าประเวณีว่าอย่างไรบ้าง พระเจ้าจะให้อภัยผู้ที่เป็นโสเภณีหรือไม่?

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการล่วงประเวณีกับการมีชู้?

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นคริสเตียนเกย์?

ตัณหาคืออะไร พระคัมภีร์พูดถึงตัณหาอย่างไร?

คริสเตียนทำบาปได้เลวร้ายมากที่สุดขนาดไหน?

บาปส่วนตัวและบาปส่วนบุคคลของฉันมีผลกระทบต่อผู้อื่นได้อย่างไร?

ตามธรรมชาติของคริสเตียนนั้นจะเป็นอะไรไหมถ้าจะมีรอยสัก?

หมายความว่าอย่างไรที่จะมีสติสัมปชัญญะซึ่งมีรอยไหม้?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับความบาป

ค้นหาวิธีการ ...

ใช้เวลานิรันดร์กับพระเจ้ารับการให้อภัยจากพระเจ้า