settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนทำบาปได้เลวร้ายมากที่สุดขนาดไหน?

คำตอบ


คริสเตียนทำบาปอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขาได้รับความรอด หมายความว่าเราจะไม่เป็นอิสระจากความบาปจนกระกว่าเราตาย หรือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา อย่างไรก็ตาม การมาเป็นคริสเตียนมีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิต (2 โครินธ์ 5:17) คนๆ หนึ่งที่เต็มไปด้วยการกระทำของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:19 – 21) ไปยังการแสดงผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22 – 23) ในขณะที่การสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอำนาจเหนือชีวิตของเขามากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าคนๆ หนึ่งไม่สำแดงให้เห็นถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปของ เขา/เธอก็ไม่ใช่ผู้เชื่อแท้จริง คริสเตียนไม่สามารถทำบาปที่น่าสลดใจ ในประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยคริสเตียน (หรือผู้ที่อ้างว่าตัวเองเป็นคริสเตียน) ที่ก่อคดีที่แย่ๆ มากมาย พระเยซูสิ้นพระชนม์สำหรับบาปเหล่านี้ เช่นเดียวกัน มากยิ่งกว่านั้นอีกเหตุผลคือไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้

ใน 1 โครินธ์ 6:9 – 11 อัครทูตเปาโลอธิบายว่า วิธีชีวิตบาปของคริสเตียนที่ได้รับความรอด ข้อ 11 กล่าวว่า "แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับการชำระแล้ว ได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้ว ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา" ลองสังเกตคำว่า "เป็น" ผู้เชื่อสามารถทำในสิ่งที่ได้กล่าวถึงในข้อ 9 – 10 แต่สิ่งเหล่านี้แตกต่างออกไปแล้ว ผู้ที่เป็นชู้ ขี้เมา รักร่วมเพศ ละเมิดเด็ก ฯลฯ จะได้รับความรอดหรือไม่ แน่นอนว่า เขาจะได้รับความรอด ผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยการทำบาปอย่างต่อเนื่องเป็นผู้เชื่อหรือไม่ ไม่เลย เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลง ใครที่กำลังดำเนินชีวิตในความบาป และอ้างว่า ตัวเองเป็นคริสเตียนนั้น กำลังโกหก กำลังหลอกตัวเอง หรือเป็นผู้เชื่อที่จะมีประสบการณ์ในการพิพากษาของพระเจ้าและการตีสอน (ฮีบรู 12:5 – 11)

ความแตกต่างระหว่าง การทำบาปของผู้ที่ไม่เชื่อ และการทำบาปของผู้ที่เชื่อ คือที่ผู้นั้นจะรักบาปของตัวเองในขณะคนอื่นจะเกลียดบาปนั้น ผู้เชื่อที่สะดุดในการเดินกับพระเจ้าจะเสียใจ จะสารภาพ และหวังว่าจะไม่ทำอีก และแสวงหาที่จะนำเอาพลังอำนาจและพระคุณของพระเจ้ามาใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงบาปเหล่านี้ เขาไม่ได้พิจารณาว่าเขาจะทำบาปได้มากขนาดไหน และยังได้รับการพิจารณาว่าเป็นคริสเตียน แต่เขาอยากจะพิจารณาว่าเขาจะหลีกเลี่ยง แม้กระทั่งการปรากฏออกมาของความบาปในอนาคต

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนทำบาปได้เลวร้ายมากที่สุดขนาดไหน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries