ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการมีอะไรบ้าง?


คำถาม: ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการมีอะไรบ้าง?

คำตอบ:
มีคนหลายคนกลัวความบาปเจ็ดประการที่คิดว่าพระเจ้าจะทรงไม่ให้อภัย ความบาปเจ็ดประการนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการ” “ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการ” นี้ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหม? คำตอบคือ ถูกและไม่ถูก หนังสือสุภาษิต 6:16-19 กล่าวว่า “มีหกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียด มีเจ็ดซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ (1) ตายโส (2) ลิ้นมุสา และ (3) มือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตก (4) จิตใจที่คิดแผนงานโหดร้าย (5) เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความร้าย (6) พยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสา และ (7) และคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง” แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับ “ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการ”

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า “ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการ” คือ ความหยิ่ง, ความอิจฉา, ความตะกละ, ตัณหา, ความโกรธ, ความโลภ และความเกียจคร้าน แม้ว่าแต่ละอย่างที่กล่าวมานี้จะเป็นความบาปอย่างปฏิเสธไม่ได้ พระคัมภีร์ไม่ได้เรียกมันว่า “ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการ” เราอาจใช้ความบาปที่ถือว่าเป็น “ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการ” เป็นวิธีจำแนกประเภทความบาปที่มีอยู่ก็ได้ ความบาปเกือบทุกชนิดสามารถนำมาใส่ไว้ภายใต้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งภายใต้ความบาปเจ็ดประการนี้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะต้องตระหนักว่าความบาปเจ็ดประการนี้ไม่ได้ “ร้ายแรง” ไปกว่าความบาปอื่น ๆ ค่าจ้างของความบาปทุกชนิดคือความตาย (โรม 6:23) ขอบคุณพระเจ้าที่โดยทางพระเยซูคริสต์ ความบาปทั้งหมดของเรา รวมถึง “ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการ” โดยทางพระองค์ทรงให้อภัยได้ทั้งนั้น (มัทธิว 26:28; กิจการ 10:43; เอเฟซัส 1:7)

English
กลับสู่หน้าภาษาไทย
ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการมีอะไรบ้าง?