settings icon
share icon
คำถาม

ตามธรรมชาติของคริสเตียนนั้นจะเป็นอะไรไหมถ้าจะมีรอยสัก?

คำตอบ


เพื่อดูถึงประวัติ โปรดอ่านบทความในพระคัมภีร์ "พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการสักและการเจาะตามร่างกาย" นอกเหนือจากหัวข้อทั่วไปของบทความ มีคำถามเกี่ยวกับรอยสักแบบคริสเตียน วิธีการเดียวกันนี้ ใช้ได้กับรอยสักซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของคริสเตียน อย่างเช่น ไม้กางเขน คติพจน์ของคริสเตียน หรือแม้กระทั่งข้อพระคัมภีร์ได้หรือไม่ คริสเตียนบางคนพบว่าการมีรอยสัก ทำให้พวกเขามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และด้วยเหตุนั้น จึงมีโอกาสมากขึ้นในการประกาศกับคนบางกลุ่ม แล้วรอยสักแบบคริสเตียนล่ะ

เห็นได้ชัด ว่ารอยสักของไม้กางเขน "ดีกว่า" รอยสักของกะโหลกที่ลุกเป็นไฟ ผู้หญิงเปลือยกาย หรือปีศาจ เพราะรอยสักที่อ่านว่า "พระเยซูช่วยให้รอด" สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการสนทนากับผู้ที่จะไม่มีทางเข้าหาผู้ที่เทศนาซึ่งใส่ชุดพื้นเมือง บางคนกล่าวถึงวิวรณ์ 19:16 เป็นตัวอย่างของพระเยซูที่อาจจะมีรอยสักบนต้นขาของพระองค์ "กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวง" คำถามที่ไม่จำเป็น "การสักนั้นเป็นบาปไหม" คำถามเพิ่มเติม "การมีรอยสักนั้นเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นที่จะต้องทำไหม" 1 โครินธ์ 10:23 เปิดเผยว่า "เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น" รอยสักแบบคริสเตียนอาจจะ "ได้รับอนุญาต" แต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และทำให้พวกเขาเจริญหรือ

ใน 1 โครินธ์ 9:22 – 23 เปาโลกล่าวว่า "ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอ เพื่อจะได้คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง ข้าพเจ้าทำอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้น" การการเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเก็บรักษาบางสิ่งไว้คือเหตุผลที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นไปได้สำหรับรอยสักแบบคริสเตียน ถ้าการมีรอยสักเปิดประตูสำหรับการประกาศอย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นแล้วโอกาสนั้นก็จะถูกปิดลง รอยสักแบบคริสเตียนมีแนวโน้มว่าจะ "มีคุณสมบัติ" ภายใต้คุณสมบัติใน "การเป็นทุกสิ่ง" ของเปาโล ในเวลาเดียวกัน เป็นเรื่องยากอย่างชัดเจนที่มีนิมิตในแผนการในการมีรอยสักจะช่วยให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับการประกาศ ถ้าคนๆ หนึ่งที่จะไม่สนใจฟังคุณเนื่องจากขาดรอยสัก มีความเป็นไปไม่ได้ค่อนข้างสูงที่บุคคลดังกล่าวจะไม่ฟังคุณอย่างแท้จริงเนื่องจากการมีอยู่ของรอยสัก

ในการที่จะกล่าวว่า สรุปตามหลักพระคัมภีร์ จะดูเหมือนรอยสักแบบคริสเตียนจะได้รับอนุญาต แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยอย่างมากว่ารอยสักสามารถได้รับการพิจารณาว่าเป็นประโยชน์และเจริญขึ้น ในการพิจารณาของคริสเตียนที่จะสักควรจะอธิษฐานเพื่อขอสติปัญญา (ยากอบ 1:5) และขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแรงจูงใจและสติปัญญาที่บริสุทธิ์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ตามธรรมชาติของคริสเตียนนั้นจะเป็นอะไรไหมถ้าจะมีรอยสัก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries