settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะเอาชนะสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร การเสพติดสื่อลามกสามารถถูกจัดการได้หรือไม่?

คำตอบ


การศึกษาชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามก เป็นสิ่งที่การค้นหามากที่สุดในเว็บมีการค้นหาบนอินเตอร์เน็ตมากกว่าสิ่งอื่นๆ ทุกวัน จริงๆแล้ว มีมากกว่าหนึ่งล้านคนทำการค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อลามก ภาพที่มีพลังอำนาจของสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต เป็นสิ่งที่ทำให้สามารถเสพติดได้สูง ทั้งผู้ชาย (และผู้หญิง) หลายคน ติดอยู่ในกับดักของสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต และพบว่าพวกเขาเสพติดกับภาพที่ทำการกระตุ้นอย่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผลลัพธ์ที่ตามมาคือตัณหาที่ควบคุมไม่ได้ และไม่มีความสามารถในการมีประสบการณ์กับความสัมพันธ์ทางเพศที่ลึกซึ้งของการแต่งงาน และมักจะมีความรู้ สึกผิด และหมดหวังอย่างมาก สื่อลามกเป็นเหตุผลอันดับ 1 ที่ทำให้เกิดการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง การข่มขืนและการเบี่ยง เบนทางเพศ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สื่อลามกไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการสารภาพบาป การสำนึกผิดและการเอาชนะต่อสิ่งเหล่านี้

มีความคิดเห็นหลักสองอย่าง ในสนามรบที่ต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะการเสพติดสื่อลามกทางอินเตอร์คือ ฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกาย ในฝ่ายจิตวิญญาณการเสพติดสื่อลามกนั้น เป็นความบาปที่พระเจ้ามีความปรารถนาให้คุณเอาชนะและเพราะฉะนั้นพระองค์จะทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้ ขั้นตอนแรกคือ ทำให้มั่นใจว่าคุณได้วางความเชื่อไว้ที่พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของคุณอย่างแท้จริง ถ้าคุณไม่มั่นใจกรุณาเข้าไปดูที่หัวข้อความรอดและการให้อภัยในเว็บไซต์ของเรา โดยปราศจากความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ ไม่มีความเป็นไปได้ ที่จะมีชัยชนะเหนือสื่อลามกที่ยืนยาวและแท้จริง "ถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย" (ยอห์น 15:5)

ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์และกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับการเสพติดสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต มีความหวังและความช่วยเหลือสำหรับคุณ พลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประโยชน์สำหรับคุณ (เอเฟซัส 3:16) การชำระของการให้อภัยของพระเจ้าเป็นประ โยชน์สำหรับคุณ (1 ยอห์น 1:9) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของพระคำของพระเจ้าอยู่ที่การจัดการของคุณ (โรม 12:1 – 2) มอบจิตใจและดวงตาของคุณให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า (1 ยอห์น 2:16) ขอให้พระเจ้าเสริมกำลังและช่วยเหลือคุณในการเอาชนะสื่อลามก ( ฟิลิปปี 4:13 ) ขอพระเจ้าปกป้องคุณจากการเปิดรับสื่อลามกต่อไป (1 โครินธ์ 10:13) และให้เราเติมใจของเราด้วยสิ่งที่พอพระทัยพระองค์ ( ฟิลิปปี 4:8 ) สิ่งที่เราขอเหล่านี้ทั้งหมด พระเจ้าจะให้เกียรติและตอบเรา

เมื่อกล่าวถึงความเป็นจริงแล้ว มีเครื่องมือมากมายที่ใช้ต่อสู้กับการเสพติดสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต มีโปรแกรมที่ดีบนเว็บไซต์คือ www.PureOnline.com มีสองสามเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมคัดกรองการใช้อินเตอร์เน็ตที่จะป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ให้เข้าสู่เว็บภาพลามก เช่น www.X3Watch.com X3watch เป็นซอฟแวร์ที่จะช่วยรับผิดชอบช่วยคุณ ที่จะติดตามดูการใช้อินเตอร์เน็ตและส่งรายงานของเว็บไซต์ที่น่ารังเกียจที่คุณได้เข้าไป ยังผู้ที่มีช่วยรับผิดชอบที่คุณได้เลือกไว้ การทดลองเพื่อเข้าไปดูสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ตจะลดลงอย่างมาก ถ้าคุณว่าศิษยาภิบาลฝ่ายอนุชน ผู้ปกครอง เพื่อน ศิษยาภิบาล หรือคู่สมรสของคุณจะได้รับรายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับสิ่งนี้

อย่าสิ้นหวัง การเสพติดสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ตไม่ใช่ "บาปที่ให้อภัยไม่ได้" พระเจ้าสามารถและจะให้อภัยคุณ การเสพติดสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ตไม่ใช่ "บาปที่เอาชนะไม่ได้" พระเจ้าสามารถ และจะช่วยให้คุณเอาชนะมันได้ มอบจิตใจและดวงตาของคุณให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า มอบตัวเองเพื่อให้จิตใจของเราเต็มด้วยพระคำของพระเจ้า (สดุดี 119:11) แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการอธิษฐานประจำวันของเรา ขอให้พระองค์เติมจิตใจของเราให้เต็มด้วยความจริงของพระองค์ และกันความคิดและความปรารถนาที่ไม่ต้องการ ให้เราปฎิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงที่ได้กล่าวไว้ที่ด้านบน เพื่อให้ตัวเองมีภาระรับผิดชอบและกันการเข้าถึงสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ตออกไป "ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา " (เอเฟซัส 3:20)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะเอาชนะสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร การเสพติดสื่อลามกสามารถถูกจัดการได้หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries