settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับสื่อลามก? การดูสื่อลามกผิดไหม?

คำตอบ


คำที่มีคนค้นหาเพื่อเข้าไปดูในอินเทอร์เนตมากที่สุดคือคำที่เกี่ยวกับสื่อลามก ในปัจจุบันสื่อลามกเป็นสิ่งที่แพร่หลายมาก ซาตานประสบผลสำเร็จ บางทีอาจจะมากกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด ในการบิดเบือนเพศสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางที่ผิด มันเอาสิ่งที่ดีและถูกต้อง (เพศสัมพันธ์ที่เกิดจากความรักระหว่างสามีและภรรยา) ออกไปแล้วใส่ตัณหา, สื่อลามก, การผิดประเวณี, การข่มขืน, และเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน เข้าไปแทน สื่อลามกเป็นก้าวแรกบนถนนแห่งความชั่วร้ายและเสื่อมศีลธรรม ที่ลื่นและลาดต่ำลงไปเรื่อย ๆ (โรม6:19) เหมือนกับที่ผู้ที่ติดยาถูกดึงให้เสพยาที่แรงขึ้นไปเรื่อย ๆ สื่อลามกก็ดึงผู้เสพให้ติดเรื่องเพศที่ผิดปกติและไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

ความบาปใหญ่ ๆ สามประการคือ ตัณหาของเนื้อหนัง, ตัณหาของตา, และความหยิ่งในชีวิต (1 ยอห์น 2:16) สื่อลามากทำให้เราเกิดตัณหาของเนื้อหนังแน่นอน, และเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก่อให้เกิดตัณหาของตาด้วย สื่อลามกไม่ใช่สิ่งที่เราควรคิดถึงแน่นอน “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู”(ฟีลิปปี 4:8) สื่อลามกเป็นสิ่งเสพติด (1 โครินธ์ 6:12; 2 เปโตร 2:19), ทำลาย ( สุภาษิต 6:25-28; เอเสเคียล 20:30; เอเฟซัส4:19) และนำไปสู่ความชั่วร้ายที่แย่ลงเรื่อย ๆ (โรม 6:19) การดูผู้อื่นแล้วเกิดตัณหาในใจ (จุดสำคัญของสื่อลามก) คือการทำให้พระเจ้าขุ่นเคืองพระทัย (มัทธิว 5:28) เมื่อคน ๆ หนึ่งติดสื่อลามกอย่างถอนตัวไม่ขึ้น มันแสดงว่าคน ๆ นั้นไม่ได้รับความรอด (1 โครินธ์ 6:9)

หากมีอะไรสักอย่างในชีวิตที่ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนได้ก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียน สิ่งนั้นก็คือการเกี่ยวข้องกับสื่อลามก ขอบคุณพระเจ้า – พระองค์ทรงสามารถและจะให้ชัยชนะแก่เรา ท่านกำลังเกี่ยวข้องกับสื่อลามกแล้วอยากจะเป็นอิสระจากมันหรือไม่? นี่คือขั้นตอนสู่ชัยชนะ: (1) สารภาพบาปของท่านกับพระเจ้า (1 ยอห์น 1:9) (2) อธิษฐานให้พระเจ้าทรงชำระ, เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนจิตใจของท่านเสียใหม่ (โรม 12:2) (3) ขอให้พระเจ้าเติมใจของท่านให้เต็มด้วยข้อพระคัมภีร์ฟีลิปปี 4:8 (4) เรียนรู้ที่จะรักษาร่างกายของท่านให้อยู่ในความบริสุทธิ์ (1 เธสะโลนิกา 4:3-4) (5) ทำความเข้าใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และจงพอใจกับการมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสของท่านเท่านั้น (1 โครินธ์ 7:1-5) (6) จงระลึกเสมอว่าหากท่านเดินในพระวิญญาณ ท่านก็จะไม่เกิดตัณหาของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:16) (7) ลดโอกาสที่ท่านจะได้ดูได้เห็นภาพจากสื่อลามก (เช่น ติดตั้งตัวกั้นภาพจากสื่อลามกในคอมพิวเตอร์ของท่าน, อย่าดูทีวีหรือวีดีโอโป๊, หาเพื่อนคริสเตียนให้อธิษฐานเผื่อและช่วยเหนี่ยวรั้งท่าน - อาจเป็นคู่สมรสหากท่านแต่งงานแล้ว)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับสื่อลามก? การดูสื่อลามกผิดไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries