settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อย่างไรบ้าง? การสูบบุหรี่เป็นความบาปด้วยหรือ?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่เคยพูดไว้โดยตรงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แต่มีหลักอยู่สองประการที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่แน่นอน ประการแรกคือพระคัมภีร์สอนว่าอย่าให้เรายอมให้อะไรเป็น "นาย" เหนือร่างกายของเรา ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 6:12 บอกว่า "ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้" - แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ "ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้" - แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย การสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเสพสิ่งเสพติด ต่อมาในบริบทเดียวกันข้อพระคัมภีร์บอกว่า "ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด" (1 โครินธ์ 6:19-20) การสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ดีต่อสุขภาพของท่าน การสูบบุหรี่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการทำลายปอดของและอาจจะเป็นการทำลายหัวใจด้วย

การสูบบุหรี่ถือว่า "เป็นประโยชน์" ต่อร่างกายได้ไหม? (1 โครินธ์ 6:12)? การสูบบุหรี่สามารถพูดได้ว่าเป็นการ"ถวายพระเกียรติ" แด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านได้ไหม? (1 โครินธ์ 6:20) คน ๆ หนึ่งสามารถสูบบุหรี่แล้วบอกอย่างจริงใจว่าเป็นการ "ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า" ได้ไหม? (1 โครินธ์ 10:31) เราเชื่อว่าคำตอบสำหรับคำถามสามคำถามนี้มีเสียงดังฟังชัดว่า "ไม่ได้" เราเชื่อว่าการสูบบุหรี่เป็นความบาป และ ดังนั้นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จึงไม่ควรสูบ

บางคนแย้งว่าแต่มีคนหลายคนรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งสามารถถือว่าเป็นสิ่งเสพติดได้ ยกตัวอย่างเช่น มีคนหลายคนติดคาเฟอีนอย่างแรงจนไม่สามารถทำอะไรได้หากไม่ได้ดื่มกาแฟแก้วแรกเสียก่อนในตอนเช้า ถึงแม้ว่านี่จะเป็นเรื่องจริงแต่มันทำให้การสูบบุหรี่เป็นเรื่องถูกต้องตรงไหน? เราเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรรับประทานอย่างตะกระตะกรามและรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขภาพจนมากเกินไป ใช่แล้ว บ่อยครั้งที่คริสเตียนทำตัวเป็นคนปากอย่างใจอย่างด้วยการกล่าวโทษความบาปอย่างหนึ่งแต่อนุญาตความบาปอีกอย่างหนึ่ง ... แต่มันทำให้การสูบบุหรี่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร?

ข้อโต้แย้งอีกข้อหนึ่งต่อการสูบบุหรี่คือความจริงที่ว่ามีคนของพระเจ้าหลายคนสูบบุหรี่ ยกตัวอย่างเช่น นักเทศน์ขื่อดังของอังกฤษชื่อ C.H. Spurgeon แต่เราไม่คิดว่าข้อโต้แย้งนี้มีน้ำหนักอะไรเลย เราเชื่อว่า Spurgeon ผิดที่สูบบุหรี่ แต่นอกเหนือไปจากการสูบบุหรี่เขาเป็นคนของพระเจ้าและเป็นนักเทศน์พระวจนะของพระเจ้าที่เก่งไหม? แน่นอน! แต่มันทำให้การกระทำทั้งหมดและนิสัยของเขาถวายพระเกียรติพระเจ้าไหม? ไม่เลย

ในการพูดว่าการสูบบุหรี่เป็นความบาป เราไม่ได้พูดว่าคนที่ติดบุหรี่ทุกคนไม่ได้รับความรอด มีผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์หลายคนสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนไม่ได้รับความรอด หรือสูญเสียความรอด การสูบบุหรี่สามารถได้รับการให้อภัยไม่น้อยไปกว่าความบาปอื่น ๆ ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะเป็นผู้เชื่อใหม่ หรือคนที่เป็นคริสเตียนแล้ว เข้ามาสารภาพบาปต่อพระเจ้าก็ตาม (1 ยอห์น 1:9) ในขณะเดียวกัน เราเชื่ออย่างแน่นอนว่าการสูบบุหรี่เป็นความบาปที่ควรเลิกกระทำ และด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ท่านสามารถเอาชนะมันได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อย่างไรบ้าง? การสูบบุหรี่เป็นความบาปด้วยหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries