settings icon
share icon
คำถาม

บาปส่วนตัวและบาปส่วนบุคคลของฉันมีผลกระทบต่อผู้อื่นได้อย่างไร?

คำตอบ


ถ้าคุณอาศัยอยู่ตัวคนเดียวบนเกาะแห่งหนึ่งท่ามกลางทะเล จากนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่บาปส่วนตัวของคุณจำไม่มีผลกระทบกับใครนอกจากตัวเอง อย่างไรก็ตาม ในเมื่อคามจริงก็คือ "ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นเกาะ" มีโอกาสที่ดีที่คุณจะมีครอบครัวหรือเพียงแค่เพื่อนและคนรู้จัก (โรม 6:23) เป็นสิ่งปฏิบัติที่เป็นไปตามแบบที่วางไว้ในการทรงสร้าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมามีเมล็ดอยู่ภายใน เพื่อแพร่พันธุ์ตัวเองตาม "ชนิด" ของมัน (ปฐมกาล 1:11, 21, 25) อีกนัยหนึ่ง คุณไม่สามารถปลูกข้าวโพดแล้วคาดหวังที่จะเก็บเกี่ยวหัวรูท คุณไม่สามารถที่จะ "ปลูก" ความบาปแม้กระทั่งที่เป็นส่วนตัวแล้วไม่คาดหวังว่าจะเก็บเกี่ยวผลที่ตามมา ผลลัพธ์นั้น สามารถกระจายไปยังทุกคนและใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเพราะการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเรียกว่า "ความเกี่ยวข้องกัน" หมายความว่า ผู้คนที่อยู่รอบข้างคุณ สามารถที่จะรับพระพรหรือเจ็บปวดโดยความเกี่ยวข้องกับคุณ การตัดสินใจและการกระทำที่คุณทำทั้งเป็นส่วนตัวหรือในที่สาธารณะ

คนๆ หนึ่งต้องการแค่มองเรื่องอื้อฉาวล่าสุดของของผู้ประกาศข่าวประเสริฐชื่อดังเพื่อเห็นผลกระทบต่อคนอื่นเกี่ยวกับบาป "ส่วนตัว" เมื่อได้ถูกค้นพบแล้ว และพระคัมภีร์บอกให้เรา "จงรู้แน่เถิดว่า บาปของท่านก็ตามทัน" (กันดารวิถี 32:23) ครอบครัว เพื่อน สมาชิกคริสตจักร และชุมชนคริสเตียนโดยส่วนใหญ่จะถูกทำร้าย ยิ่งแย่ไปกว่านั้น พระคริสต์จะถูกทำลายในขณะที่ผู้ที่ไม่เชื่อเยาะเย้ยและดูถูกเรา และดูหมิ่นพระนามของพระองค์ อาจจะดูเหมือนว่าผู้คนทำบาปโดยที่มองไม่เห็นผลลัพธ์ แต่สิ่งที่เป็นความลับวันหนึ่งจะปรากฏออกมา "ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้ จะไม่ต้องแพร่งพราย" (ลูกา 8:17) คุณยังจะกล่าวอย่างจริงใจได้ไหมว่า ไม่มีใครที่จะได้รับผลกระทบจากบาปที่เป็นความลับของคุณในเมื่อมันควรจะปรากฏออกมา

บาปที่ถูกเก็บเป็นความลับนั้นสร้างความละอายใจ และรู้สึกผิด และความละอายใจมีส่วนในการทำให้เราเปลี่ยน คนอื่นมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านั้นด้วย อาจเป็นไปได้คู่สมรส เช่น ภรรยาไม่ได้ตระหนักถึงการที่สามีเสพติดภาพลามก แต่การเสพติดของเขานำไปยังความละอายใจในทางลบและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อเธอ ผู้เป็นคู่สมรสของเขา เธอสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและคาดเดาเหตุที่เป็นไปได้ว่า เขามองว่าเธอไม่น่าดึงดูดใจแล้ว เขาไม่รักเธออีกต่อไปแล้ว หรือว่าเขามีชู้ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เป็นความจริง ผลลัพธ์ที่ตามมาของบาป "ส่วนตัว" ของเขานั้น เป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เธอ ต่อการแต่งงานของพวกเขา และครอบครัวของพวกเขา แม้ว่าความลับของเขาจะไม่ได้ถูกค้นพบก็ตาม

นี่เป็นวิธีการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะพิจารณา "ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน...เพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่าเราถืออดอาหาร แต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่าน ผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน" (มัทธิว 6: 6, 18) เมื่อเราทราบเหตุผลจากพระคัมภีร์ เราสามารถเห็นวิธีการปฏิบัติตรงนี้ ที่นำไปใช้ในทางบวกและทางลบ สิ่งที่เราทำซึ่งเป็นความลับ พระเจ้าจะให้รางวัลอย่างเปิดเผย ถ้าเราอธิษฐานและอดอาหารต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เราจะได้รับรางวัลตอบแทน ฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าถ้าเราทำบาปที่เป็นความลับ เราจะ "ได้รับรางวัล" อย่างเปิดเผยสำหรับการกระทำนั้น ในกรณีใดก็แล้วแต่ พระเจ้าทรงมองเห็นและรู้เกี่ยวกับความบาป ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือในที่สาธารณะ และพระองค์ไม่ปล่อยความบาปไปโดยที่ไม่มีการลงโทษต่อบาปนั้น

ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบาปส่วนตัวและบาปส่วนบุคคลคือ จิตวิญญาณของเราที่เป็นทางโลก เอเสเคียส 18:4 กล่าวว่าจิตวิญญาณที่ทำบาปต้องตาย และพระธรรมโรม 6:23 กล่าวแก่เราว่า ค่าจ้างของความบาปคือความตาย สิ่งนี้กล่าวถึงผู้ที่ทำบาปโดยธรรมชาติ ทำบาปเป็นนิสัยโดยที่ไม่เห็นประโยชน์ของชีวิตใหม่ สำหรับบุตรของพระเจ้าที่ได้รับชีวิตใหม่คือผู้ที่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด มีมาตรฐานในการปฏิบัติทั้งส่วนตัวและสาธารณะ "เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า" (1 โครินธ์ 10:13) บุตรของพระเจ้าที่ได้รับชีวิตใหม่มีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้า และแม้ว่ามีช่วงเวลาที่เราสามารถจะและทำความล้มเหลว พระเจ้าได้ให้นิมิตสำหรับเราที่จะสามัคคีธรรมกับพระองค์ พระองค์ได้สัญญาว่า "ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" (1 ยอห์น 1:9)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บาปส่วนตัวและบาปส่วนบุคคลของฉันมีผลกระทบต่อผู้อื่นได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries