settings icon
share icon
คำถาม

ถ้าพระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายราคาสำหรับบาปของเราแล้ว ทำไมเรายังต้องทนทุกข์ทรมานในผลของบาปของเรา?

คำตอบ


พระคัมภีร์ได้ระบุว่า "เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" (โรม 6:23) พระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคาสำหรับโทษต่อบาปของเราแล้ว เราทุกคนสมควรตาย อันที่เป็นการรับโทษสุดท้ายและสูงสุดสำหรับความบาปที่เราได้ทำ ทุก ๆคนจะต้องจ่ายราคาสำหรับบาปของพวกเขาเอง นอกเสียจากว่าเขาจะมาหาพระคริสต์ ผู้ที่ได้ทรงจ่ายราคาสำหรับบาปของเรา ด้วยพระโลหิตของพระองค์ อาดัมและเอวาได้ทนทุกข์ทรมานต่อผลของบาปของพวกเขา โดยการถูกเนรเทศออกจากสวนเอเดน แทน "ผลที่ตามมา" เราควรจะคิดว่าสิ่งนี้คือ "วินัย" ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูกล่าวถึงสิ่งนี้เกี่ยวกับวินัยและวัตถุประสงค์ของวินัย "และท่านได้ลืมคำเตือน ที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่า บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น"

"และท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่า บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือน เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงเฆี่ยนตีคนนั้น ท่านทั้งหลายจงสู้เอาเถิดเพราะเป็นการตีสอน พระองค์ทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์ เพราะมีบุตรคนไหนบ้างที่พระบิดาไม่ตีสอน แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ถูกตีสอนเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆ ท่านก็ไม่ใช่บุตร แต่เป็นลูกนอกกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น เราทั้งหลายมีพระบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเรา และเราก็นับถือพระบิดานั้น เราจึงยิ่งควรอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ และดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือ เพราะพระบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขา แต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจ แต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม แก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้น" ( ฮีบรู12:5-11)

พระเจ้าได้สำแดงความรักโดยการแก้ไขสิ่งต่างๆ ภายในเราให้ถูกต้องและ/หรือใช้วินัยที่จะนำเราไปยังในสิ่งที่พระองค์ต้องเราให้เราเป็น พ่อที่ดีจะทำอะไรเมื่อเขาเห็นลูกของเขาหลงไปจากทางที่ถูกต้อง เขาจะนำลูกของเขากลับมาโดยการใช้วินัย วินัยสามารถมีได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิด ถ้าลูกไม่เคยได้รับการตีสอนเลย หรือไม่เคยทนทุกข์ต่อผลของการกระทำผิดของเขา เขาจะไม่มีวันเรียนรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง

ดังนั้น โดยความรัก พระเจ้าตีสอนผู้ที่เป็นของพระองค์ ถ้าคุณไม่เคยทนทุกข์ต่อผลของความบาปของคุณแล้ว คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อไรที่คุณกำลังทำสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด ผู้เขียนบทเพลงสดุดีกล่าวไว้ว่า "บรรดาผู้ทำชั่วไม่รู้หรือ คือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างกินอาหาร และไม่ได้ร้องทูลพระเจ้า" (สดุดี53:4) ดูในพระธรรมสดุดี 10:11 เช่นเดียวกัน "คนอธรรมพูดกับตัวเองว่า พระเจ้าทรงลืมแล้ว พระองค์ซ่อนพระพักตร์และจะไม่ทรงเห็นเลย" ถ้าพระเจ้าไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ เราจะไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา และเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของเรา พระเจ้าจะตีสอนเฉพาะคนที่เป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงทำสิ่งนี้ด้วยความรักที่มีต่อเรา ไม่ใช่เพื่อทำร้ายหรือทำลายเรา มันเป็นวิธีการของพระเจ้าโดยการกล่าวว่า "ลูกของข้าเอ๋ย เจ้ากำลังเดินไปในทางที่ผิด และถึงเวลาที่จะหันหลังกลับและทำในสิ่งที่ถูกต้อง" ถ้าพวกเราไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อเราทำผิด เราก็จะทำผิดต่อไปเรื่อย ๆ

พระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาสำหรับโทษของความบาปของเรา ดังนั้นเราจึงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการตายครั้งที่สอง ซึ่งก็คือนรก (วิวรณ์20:14) เพราะว่าความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา พระองค์ตีสอนเราและนำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ตามความปรารถนาพระองค์ดังนั้นครั้งต่อไปเมื่อคุณกำลังรู้สึกทนทุกข์ต่อผลของความบาปของคุณ ขอให้คุณจำเอาไว้ว่า มันคือการที่พระเจ้าตีสอนด้วยความรัก

ท้ายที่สุดแล้ว การกระทำที่ไม่เชื่อฟังกฎของพระเจ้า มักจะมีผลชั่วคราว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการตีสอนของพระเจ้า ตัวอย่างเช่น ฆาตกรคนหนึ่งมาหาพระเยซูคริสต์และสำนึกผิดความบาปของเขาทั้งหมด เขาจะได้รับการอภัยโทษในความรู้สึกตลอดนิรันดร์และเขาจะมีความชื่นชมยินดีในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์ในสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ในสังคมที่เขาอาศัยอยู่ก็ยังคงเรียกร้องให้เขาชดใช้ต่อการอาชญากรรมที่เขาได้ก่อแบบชั่วคราว เขาอาจจะต้องใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในคุก หรือถูกประหารชีวิต เนื่องจากอาชญากรรมที่เขาได้ก่อ แม้แต่สถานการณ์เหล่านี้ พระเจ้าสามารถใช้เขาได้ ในขณะที่เขารอคอยการไถ่บาปสุดท้ายและความสุขชั่วนิรันดร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าพระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายราคาสำหรับบาปของเราแล้ว ทำไมเรายังต้องทนทุกข์ทรมานในผลของบาปของเรา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries