settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์/ไวน์ (เหล้าองุ่น)? จะบาปไหมถ้าคริสเตียนดื่มแอลกอฮอล์/ไวน์ (เหล้าองุ่น)?

คำตอบ


มีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่หนุนใจให้ผู้คนอยู่ห่างจากแอลกอฮอล์ (เลวีนิติ 10:9, กันดารวิถี 6:3; เฉลยธรรมบัญญัติ 14:26; 29:6; ผู้วินิจฉัย 13:4,7,14; 1 ซามูเอล 1:15; สุภาษิต 20:1; 31:4,6; อิสยาห์ 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; มีคาห์ 2:11; ลูกา 1:15) แต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามคริสเตียนไม่ให้ดื่มเบียร์, ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เสียเลย แต่คริสเตียนถูกสั่งให้หลีกเลี่ยงการดื่มจนเมามาย (เอเฟซัส 5:18) พระคัมภีร์ตำหนิความเมาและผลของมัน (สุภาษิต 23:29-35) คริสเตียนถูกสั่งด้วยว่าเขาจะต้องไม่ยอมให้ร่างกายตกอยู่ภายใต้ “การควบคุม” ของสิ่งใด (1 โครินธ์ 6:12; 2 เปโตร 2:19) นอกจากนั้นข้อพระคัมภีร์ยังห้ามอีกว่าไม่ให้คริสเตียนทำอะไรที่อาจทำให้พี่น้องขุ่นเคืองใจ, หรือส่งเสริมให้เขาทำบาปต่อจิตสำนึกผิดชอบของเขา (1 โครินธ์ 8:9-13) จากหลักการที่กล่าวมานี้ คงเป็นเรื่องยากมากที่คริสเตียนจะพูดว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์เพื่อถวายเกียรติพระเจ้า (1 โครินธ์ 10:31)

พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าพระเยซูทรงดื่มเหล้าองุ่นในบางโอกาส (ยอห์น 2:1-11; มัทธิว 26:29) น้ำในสมัยพันธสัญญาใหม่ไม่ค่อยสะอาดนัก หากไม่มีการใช้หลักสุขอนามัยที่ดี น้ำจะเต็มไปด้วยแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส และสิ่งปนเปื้อนมากมายหลายชนิด ซึ่งเหมือนกับในโลกที่สามในปัจจุบัน ดังนั้นผู้คนจึงดื่มเหล้าองุ่น (หรือน้ำองุ่น) เป็นประจำเพราะมีสิ่งปนเปื้อนน้อยกว่ามาก ในหนังสือ 1 ทิโมธี 5:23 ท่านอาจารย์เปาโลสั่งห้ามทิโมธีให้หยุดดื่มน้ำ (ซึ่งคงเป็นสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้ของท่าน) แต่ให้ดื่มเหล้าองุ่นแทน รากศัพท์ภาษากรีกของคำว่าเหล้าองุ่นในพระคัมภีร์ คือ ศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันสำหรับคำว่าเหล้าองุ่น ในยุคนั้นเหล้าองุ่นถูกหมักไว้ แต่ความแรงของมันไม่เท่ากับในปัจจุบัน หากจะพูดว่ามันเป็นน้ำองุ่นก็ไม่ค่อยถูกต้องนัก แต่จะพูดว่ามันเป็นเหมือนเหล้าองุ่นในปัจจุบันก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกัน ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามคริสเตียนไม่ให้ดื่มเบียร์, เหล้าองุ่น, หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฺฮอล์ แอลกอฮอล์โดยตัวของมันเองไม่ได้เป็นความบาป แต่การเมามายและติดแอลกอฮอล์ต่างหากที่คริสเตียนต้องหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง (เอเฟซัส 5:18; 1 โครินธ์ 6:12) อย่างไรก็ตามหลักการในพระคัมภีร์ทำให้การโต้เถียงว่าการที่คริสเตียนดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านั้น เป็นเรื่องยาก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์/ไวน์ (เหล้าองุ่น)? จะบาปไหมถ้าคริสเตียนดื่มแอลกอฮอล์/ไวน์ (เหล้าองุ่น)?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries