settings icon
share icon
คำถาม

ในพระคัมภีร์พูดถึงการค้าประเวณีว่าอย่างไรบ้าง พระเจ้าจะให้อภัยผู้ที่เป็นโสเภณีหรือไม่?

คำตอบ


การค้าประเวณีมักจะถูกกล่าวว่าเป็น "อาชีพที่เก่าแก่ที่สุด" แน่นอนว่านั้นเป็นวิธีการทั่วไปที่ผู้หญิงจะหาเงิน แม้กระทั่งในช่วงเวลาของพระคัมภีร์ ในพระคัมภีร์บอกเราว่า การค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม สุภาษิต 23:27 – 28 กล่าวไว้ว่า "เพราะหญิงแพศยาเป็นหลุมลึก และหญิงสัญจรเป็นเหมือนบ่อแคบ นางหมอบคอยอยู่เหมือนโจร และเพิ่มคนที่ไม่ซื่อขึ้นท่ามกลางมนุษย์"

พระเจ้าขัดขวางการมีส่วนร่วมกับโสเภณี เพราะพระองค์รู้ว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นอันตรายต่อทั้งผู้หญิงและผู้ชาย "เพราะริมฝีปากของหญิงชั่วนั้น ก็หยาดน้ำผึ้งออกมา และปากของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน แต่ในที่สุด นางขมขื่นอย่างบอระเพ็ด และคมอย่างดาบสองคม เท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตาย ย่างเท้าของนางติดตามวิถีสู่นรก" (สุภาษิต 5:3 – 5 NKJV)

การค้าประเวณีไม่ได้เพียงแค่ทำลายชีวิตสมรสและชีวิต แต่ทำลายทั้งจิตแลวิญญาณ ซึ่งนำไปสู่การตายฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้ามีความปรารถนาให้เราคงความบริสุทธิ์ไว้ และใช้ร่างกายของเราให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าและเพื่อถวายพระสิริต่อพระองค์ (โรม 6:13) ใน 1 โครินธ์ 6:13 กล่าวว่า "ร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกาย"

ถึงแม้ว่าการค้าประเวณีนั้นจะเป็นความบาป โสเภณีนั้นไม่ได้ออกไปนอกเหนือขอบเขตของพระเจ้าสำหรับการให้อภัย พระคัมภีร์บันทึกถึงการที่พระองค์ทรงใช้โสเภณีที่มีชื่อว่าราฮับเพื่อที่ต่อไปจะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จ ผลของการเชื่อฟังของเธอ เธอและครอบครัวของเธอได้รับการตอบแทนและได้รับการอวยพระพร (โยชูวา 2:1, 6:17 – 25) ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ หญิงผู้ที่เป็นที่รู้จักในด้านบาปทางเพศ ก่อนที่พระเยซูจะให้อภัยและล้างเธอจากความบาป เธอได้พบโอกาสที่จะรับใช้พระเยซูขณะที่พระองค์เยี่ยมเยียนบ้านของฟาริสี ผู้หญิงคนดังกล่าวรู้ว่าพระคริสต์เป็นใครโดยแท้จริง เธอได้นำขวดน้ำหอมที่มีราคาแพงมากมาต่อหน้าพระองค์ ในความเศร้าโศกและการสำนึกผิดของเธอ เธอร้องไห้และเทนำหอมลงบนฝ่าพระบาทของพระองค์และใช้ผมของเธอเช็ดฝ่าพระบาทของพระเยซู เมื่อพวกฟาริสีวิจารณ์พระเยซูในการรับท่าทีแห่งความรักจากหญิงที่ "ผิดศีลธรรม" พระองค์ได้ตัดเตือนพวกเขา และรับการนมัสการของผู้หญิงคนนั้น เพราะความเชื่อของเธอ พระคริสต์ได้อภัยบาปของเธอทั้งหมดและเธอได้รับการต้อนรับสู่แผ่นดินของพระองค์ (ลูกา 7:36 – 50)

เมื่อกล่าวถึงผู้ที่ปฏิเสธจะเชื่อความจริงในเรื่องของพระองค์ พระเยซูคริสต์กล่าวว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พวกเก็บภาษีและหญิงแพศยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลาย ด้วยยอห์นได้มาหาพวกท่านสอนทางชอบธรรม ท่านหาเชื่อไม่ แต่พวกเก็บภาษีและพวกหญิงแพศยาได้เชื่อ ฝ่ายท่านทั้งหลาย ถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็มิได้กลับใจเชื่อยอห์น" (มัทธิว 21:31 — 32)

เหมือนกับคนอื่นๆ โสเภณีมีโอกาสที่จะรับความรอดและชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้า เพื่อที่จะรับการลบล้างเอาความไม่ชอบธรรมออกไปและรับชีวิตใหม่ สิ่งที่พวกเขาต้องทำ คือหันออกจากวิถีชีวิตแห่งความบาป และหันมาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ซึ่งพระคุณและพระเมตตานั้นไม่มีที่สิ้นสุด "เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น" (2 โครินธ์ 5:17)

English



กลับสู่หน้าภาษาไทย

ในพระคัมภีร์พูดถึงการค้าประเวณีว่าอย่างไรบ้าง พระเจ้าจะให้อภัยผู้ที่เป็นโสเภณีหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries