settings icon
share icon
คำถาม

ความคิดแทรกซ้อนเป็นบาปหรือไม่ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ความคิดทางเพศหรือความคิดที่หมิ่นประมาทเป็นบาปหรือไม่?

คำตอบ


เกือบทุกคนเมื่อถึงจุดหนึ่งหรืออยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นเคยตกอยู่ภายใต้ความคิดที่แทรกซ้อน ภาพ วลี หรือสิ่งกระตุ้นใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ปรกติมาก ความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและความคิดแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อเด็กหรือสัตว์ การสัมผัสทางเพศที่ไม่เหมาะสมและการหมิ่นประมาทเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความน่ารำคาญใจอย่างมากและอาจถึงกับทำให้บางคนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความรอดของพวกเขา แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบาปหรือไม่

พระเจ้าไม่แปลกใจในความคิดแทรกซ้อน พระองค์ทรงทราบความคิดทั้งหมดของเราทั้งที่เจตนาและความคิดอื่นๆ (สดุดี 139:2) พระองค์ทรงรู้ถึงความอ่อนแอของจิตใจมนุษย์คือ “พระเจ้าทรงทราบความคิดของมนุษย์ว่าเป็นแต่เพียงลมหายใจ” (สดุดี 94:11) หนึ่งในความกลัวที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับความคิดแทรกซ้อนที่หมิ่นประมาทคือการที่พระเจ้าจะไม่ให้อภัยพวกเขา พระเจ้าทรงทราบดีว่าคนอธรรมจะทำการหมิ่นประมาท (สดุดี 10:4) แต่พระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัยเสมอคือ “ให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนชั่วละทิ้งความคิดของเขา ให้เขากลับมายังพระยาห์เวห์ และพระองค์จะทรงเมตตาเขา และมายังพระเจ้าของพวกเรา เพราะพระองค์ทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้น” (อิสยาห์ 55:7) ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงตระหนักดีถึงความแตกต่างระหว่างการพิสูจน์หัวใจที่ชั่วร้ายกับความคิดชั่ววูบของผู้หนึ่งที่รู้จักและติดตามพระองค์ (1 พงศาวดาร 28:9) “เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)

พระเจ้าทรงประทานเครื่องมือในการต่อสู้กับความคิดที่แทรกซ้อนให้แก่เรา พระธรรมสดุดี 139:23-24 หนุนใจเราให้ยอมจำนนหัวใจและความคิดของเราต่อพระเจ้า พระองค์สามารถระบุได้ว่ามีสิ่งใดที่เป็นอันตรายในตัวเราที่ต้องได้รับการจัดการหรือไม่ หากความคิดนั้นเกิดขึ้นเองและเป็นไปโดยธรรมชาติอย่างแท้จริง 2 โครินธ์ 10:3-5 ก็ได้อธิบายถึงสิ่งต่อไปที่ต้องทำคือ “เพราะว่า ถึงแม้เรายังดำเนินอยู่ในเนื้อหนังก็จริง แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามฝ่ายเนื้อหนัง (เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง แต่มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้) คือทำลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์” ความคิดที่หมิ่นประมาท อันตราย และผิดปรกติรวมถึงความคิดที่เอนเอียงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสงครามฝ่ายวิญญาณและเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้น โดยการศึกษาพระคัมภีร์ ยืนยันความจริงในจิตใจของเราและท่องจำพระคัมภีร์นั้น สามารถช่วยเรากำจัดหรือแม้กระทั่งทำให้ความคิดแทรกซ้อนนั้นลดลงได้คือ “เมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมาก การเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบาน” (สดุดี 94:19)

ความคิดที่แทรกซ้อนและแม้แต่ความคิดที่หมิ่นประมาทไม่จำเป็นต้องเป็นบาป จิตใจของเราอ่อนแอและได้รับอิทธิพลมาจากโลกรอบตัวเราได้ง่าย แต่การจงใจเปิดเผยตัวเราด้วยการหมิ่นประมาท ด้วยความรุนแรง และด้วยความชั่วร้ายอื่นๆ นั้นเป็นบาป ยิ่งเรารายล้อมตัวเราเองด้วยสิ่งต่างๆ ทางโลกมากเท่าไหร่โลกก็จะยิ่งรุกรานความคิดของเรามากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกันเราควรมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ สิ่งที่เป็นความจริงและสิ่งที่บริสุทธิ์ (ฟิลิปปี 4:8) ถ้าเราทำตัวของเราให้เต็มไปด้วยความดี พระเจ้าก็จะอวยพรเราคือ “ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” (สดุดี 1:1–3)

บางครั้งความคิดแทรกซ้อนอาจเป็นมากกว่าเรื่องของฝ่ายวิญญาณ หากการท่องจำพระคัมภีร์และการอธิษฐานไม่ได้มีนัยสำคัญที่ทำความคิดที่อันตรายและความโน้มเอียงลดลง สิ่งนี้อาจเกิดจากการทำงานของเคมีในร่างกาย ความคิดแทรกซ้อนเป็นหนึ่งในอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ โรคซึมเศร้าหลังคลอด โรคสมาธิสั้น และโรคอื่นๆ ด้วย เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องฝ่ายวิญญาณ พระองค์ก็ทรงจัดเตรียมแพทย์และนักจิตบำบัดให้แก่เราเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านทางร่างกาย หากความคิดแทรกซ้อนกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจ ให้ตระหนักไว้ว่า “ในทางนิรันดร์” (สดุดี 139:24) อาจต้องใช้ความถ่อมตัวเพื่อขอความช่วยเหลือ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความคิดแทรกซ้อนเป็นบาปหรือไม่ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ความคิดทางเพศหรือความคิดที่หมิ่นประมาทเป็นบาปหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries