settings icon
share icon
คำถาม

ตัณหาคืออะไร พระคัมภีร์พูดถึงตัณหาอย่างไร?

คำตอบ


คำจำกัดความในพจนานุกรมของตัณหาคือ "1) ความอยากทางเพศที่รุนแรงหรือไม่มีข้อจำกัด หรือ 2) ความปรารถนาที่ครอบงำหรือความอยาก" ในพระคัมภีร์พูดถึงตัณหาในหลายรูปแบบ ในพระธรรมอพยพ 20:14, 17 "อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา…อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใดๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน" หรือในพระธรรมมัทธิว 5:28 "ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว" และในพระธรรมโยบ 31:11-12 "เพราะนั่นเป็นความผิดที่ร้ายกาจและเป็นความบาปผิดที่ผู้พิพากษาต้องปรับโทษ เพราะนั่นจะเป็นไฟผลาญให้ไปถึงแดนพินาศและจะถอนรากผลเพิ่มพูนของข้า"

ตัณหาได้มุ่งเน้นถึงความรู้สึกของตัวเองและมันมักจะนำไปสู่การกระทำที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนๆ หนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา ตัณหาคือการครอบครองและความโลภ ความเชื่อของคริสเตียนเป็นเรื่องการเสียสละและถูกผนึกตราด้วยการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ( โรม 6:19, 12:1-2; 1 โครินธ์ 1:2, 30, 6:19-20; เอเฟซัส 1:4, 4:24; โคโลสี 3:12; 1 เธสะโลนิกา 4:3-8, 5:23; 2 ทิโมธี 1:9; ฮีบรู 12:14; 1 เปโตร 1:15-16) เป้าหมายของแต่ละคนที่วางความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์ คือการที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งหมายถึงการยับยั้งวิถีชีวิตเก่าที่อยู่ในการควบคุมของความบาป และยืนยันความคิดและการกระทำของตนต่อมาตรฐานที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ตัณหาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอุดมคตินี้

ไม่มีใครที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ หรือไม่มีบาปในขณะที่ยังอยู่บนโลกใบนี้ แต่ก็ยังคงเป็นเป้าหมายที่เรามุ่งมั่น พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดใน 1 เธสะโลนิกา 4:7-8 "เพราะพระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ เหตุฉะนั้นคนที่ปัดกฎนี้ทิ้ง มิได้ปัดมนุษย์ทิ้ง แต่ได้ปัดพระเจ้าทิ้ง และพระองค์เป็นผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่าน" หากตัณหาไม่ได้กำหัวใจและจิตใจของเรา ทำตัวเราให้พร้อมด้วยชีวิตที่อาศัยอยู่เหนือการตำหนิ เพื่อต่อสู้กับการล่อลวงของตัณหา หากคุณกำลังต่อสู้กับตัณหา ถึงเวลาที่จะคุณควรจะสารภาพบาปของคุณกับพระเจ้า และขอการแทรกแซงของพระองค์ในชีวิตของคุณ เพื่อให้ความบริสุทธิ์เป็นตราในชีวิตของคุณด้วย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ตัณหาคืออะไร พระคัมภีร์พูดถึงตัณหาอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries