settings icon
share icon
คำถาม

ค่าจ้างของความบาปคือความตายหมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ


พระธรรมโรม 6:23 กล่าวว่า “เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” แกนหลักของบาปคือการกบฏต่อพระเจ้า ความบาปของเราแยกเราออกจากพระเจ้าพระผู้สร้างและผู้ค้ำจุนชีวิต พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต” (ยอห์น 14:6) พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในนามว่า “เราเป็น” ผู้ยิ่งใหญ่ ชีวิตอยู่ในพระเจ้า ฉะนั้นเมื่อเราทำบาปและถูกแยกออกจากพระเจ้าเราก็ถูกแยกออกจากชีวิตที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องประสบกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสามประเด็นต่อไปนี้จำเป็นต้องได้รับการอธิบายให้ชัดเจนคือ

ประการที่หนึ่งคือความบาปไม่จำเป็นต้องส่งผลให้เกิดความตายฝ่ายร่างกายในทันที พระธรรมโรมบทที่ 6 ไม่ได้บอกเราว่าเมื่อเราทำบาปเราจะต้องตายฝ่ายร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายถึงการตายฝ่ายวิญญาณ

ประการที่สองคือเมื่อเราได้รับความรอดในพระคริสต์ เราได้รับการช่วยเหลือจากความตายฝ่ายวิญญาณจนถึงที่สุดและถูกนำเข้าสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณจนถึงที่สุดเช่นกัน เปาโลบอกชาวโรมันว่า “ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)

ประการที่สามคือแม้แต่ความบาปของผู้เชื่อก็ยังส่งผลให้เกิด “ความตาย” ฝ่ายวิญญาณประเภทหนึ่ง แม้ว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือจากการถูกลงโทษขั้นสูงสุดของความบาป (การแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์) แต่เราก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากผลที่ตามมาตามธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่แตกหักกับพระบิดา เมื่อเราทำบาปเราประสบกับสิ่งที่แสดงถึงความตายฝ่ายวิญญาณ เราอาจจะรู้สึกผิด ว่างเปล่า สับสนหรือถูกแยกออกจากพระเจ้า เราทำตัวเป็นคนอธรรมแทนที่จะเป็นคนชอบธรรม ความบาปของเราแม้ในฐานะผู้เชื่อก็ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยและทำให้พระวิญญาณของพระองค์เศร้าโศก (เอเฟซัส 4:30) ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ไม่ได้ถูกตัดขาด แต่ความบาปของเราก็เป็นอุปสรรคระหว่างเรากับพระเจ้า

ให้เรานึกถึงลูกกับพ่อแม่ เมื่อลูกไม่เชื่อฟังนั้นส่งผลให้ความสัมพันธ์ของเขากับพ่อแม่เกิดความตึงเครียด พ่อแม่ยังคงรักลูกและยังคงให้อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก และลูกนั้นไม่เคยหยุดเป็นของพ่อแม่ อย่างไรก็ตามลูกคนนั้นอาจจะได้รับผลกระทบบางอย่าง เช่นความไม่ไว้วางใจ การลงโทษ ความรู้สึกผิดและอื่นๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้จะได้รับการฟื้นฟูแต่โดยทั่วไปแล้วความเจ็บปวดมักจะเกิดขึ้นก่อน

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเราและพระเจ้า เมื่อเรากบฏต่อการปกครองของพระเจ้าในชีวิตของเรา เราก็กบฏต่อชีวิตและด้วยเหตุนี้จึงประสบกับ “ความตาย” (การแตกหักทำให้เกิดความเจ็บปวด) เมื่อเรากลับไปหาพระเจ้าเราจะได้รับการฟื้นฟูสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ได้สนทนากับพระเจ้า ได้สัมผัสถึงจุดประสงค์ ได้ความชอบธรรม ได้เสรีภาพและอื่นๆ พ่อผู้ปีติยินดีในคำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายได้กล่าวไว้อย่างดีที่สุดว่า “ลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีก” (ลูกา 15:24)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ค่าจ้างของความบาปคือความตายหมายความว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries