settings icon
share icon
คำถาม

การศึกษาเกี่ยวกับความบาปคืออะไร?

คำตอบ


การศึกษาเกี่ยวกับความบาปคือการศึกษาเรื่องรายละเอียดของบาป การศึกษาเกี่ยวกับความบาปนั้นกล่าวถึงบาปว่ากำเนิดมาได้อย่างไร มันส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างไรและมันจะส่งผลอะไรหลังความตาย โดยพื้นฐานแล้วการทำบาปหมายถึงการ "พลาดวัตถุประสงค์" เราทุกคนพลาดวัตถุประสงค์แห่งความชอบธรรมของพระเจ้า (โรม 3:23) และการศึกษาเกี่ยวกับความบาปก็ได้อธิบายถึงสาเหตุที่เราพลาดจากวัตถุประสงค์ เราพลาดจากวัตถุประสงค์ได้อย่างไรและผลที่ตามมาของการพลาดจากวัตถุประสงค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือคำถามสำคัญบางประการในการศึกษาเกี่ยวกับความบาป

คำนิยามของบาปคืออะไร บาปได้ถูกอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้า (1 ยอห์น 3:4) และการกบฏต่อพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 9:7, โยชูวา 1:18)

เราทุกคนได้รับมรดกเป็นความบาปจากอาดัมและเอวาหรือไม่ พระธรรมโรม 5:12 กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า "เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป"

บาปทุกอย่างนั้นเท่ากันสำหรับพระเจ้าหรือไม่ มีระดับของการทำบาป บาปบางอย่างเลวร้ายกว่าบาปอื่นๆ ในขณะเดียวกันเนื่องด้วยผลลัพธ์และความรอดชั่วนิรันดร์ ความบาปทั้งหมดก็เหมือนกัน บาปแต่ละอย่างและบาปทุกๆ อย่างนั้นนำไปสู่การลงโทษชั่วนิรันดร์ (โรม 6:23) ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นบาป มีหลายสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงโดยเฉพาะและยืนยันว่าเป็นบาป ส่วนประเด็นที่ยากกว่านั้นคือการตัดสินใจว่าอะไรเป็นบาปในส่วนที่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงโดยตรง

ดูเหมือนว่าการศึกษาประเด็นที่น่าหดหู่เช่นบาปจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามสำหรับคริสเตียน ในที่สุดแล้วไม่ใช่พวกเราหรือที่ได้รับการช่วยให้รอดจากบาปโดยพระโลหิตของพระคริสต์ ถูกต้องแล้ว เราได้รับการช่วยให้รอด แต่ก่อนที่เราจะเข้าใจความรอด เราต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุใดเราจึงต้องการความรอด และนั่นคือที่ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับความบาปนั้นเข้ามา มันอธิบายว่าเราทุกคนเป็นคนบาป โดยการรับมรดก โดยการถูกใส่ร้ายและโดยการตัดสินใจส่วนตัวของเราเอง มันแสดงให้เราเห็นว่าทำไมพระเจ้าต้องลงโทษเราเพราะบาปของเรา การศึกษาเกี่ยวกับความบาปชี้ให้เห็นว่าทางออกของบาปคือการที่พระเยซูคริสต์เสียสละเพื่อไถ่บาปของเรา เมื่อเราพยายามเข้าใจธรรมชาติที่ผิดบาปของเราอย่างแท้จริง เราก็เริ่มเข้าใจถึงความล้ำลึกและความกว้างขวางของพระลักษณะของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรา ซึ่งในแง่มุมหนึ่งเป็นการลงโทษคนบาปให้ไปยังนรกด้วยการพิพากษาอันชอบธรรม แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการอันสมบูรณ์แบบของพระองค์เอง เพียงแค่เราเข้าใจความล้ำลึกของบาป เราก็จะสามารถเข้าใจความรักของพระเจ้าในระดับที่สูงซึ่งพระองค์มีต่อคนบาปได้

ข้อพระคัมภีร์หลักในการศึกษาเกี่ยวกับความบาปคือโรม 3:23-24 ซึ่งกล่าวว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การศึกษาเกี่ยวกับความบาปคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries