settings icon
share icon
คำถาม

มีรายการของความบาปในพระคัมภีร์หรือไม่?

คำตอบ


เรามักจะคิดว่าชีวิตของเรานั้นจะง่ายขึ้นได้ถ้าเพียงแค่เราทำตามรายการต่างๆ เรามีรายการซื้อของ รายการสิ่งที่ต้องทำ รายการที่อยากจะทำและอื่นๆ แน่นอนว่าถ้าหากพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จในการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ก็ต้องมีรายการของความบาปในพระคัมภีร์เพื่อให้เราหลีกเลี่ยง เมื่อเราดูที่พระคัมภีร์ แน่นอนว่าเราจะเจอรายการต่างๆ ของความบาป แต่เราก็ยังค้นพบอีกว่ารายการเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้น

ตั้งแต่เริ่มแรกนั้นพระเจ้าได้บอกมนุษย์ว่าอะไรถูกและอะไรผิด พระเจ้าตรัสกับอาดัมในสวนเอเดนว่า “ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่” (ปฐมกาล 2:16-17) เมื่อคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์พระเจ้าทรงตั้งพระบัญญัติของพระองค์กับพวกเขาที่ภูเขาซีนาย ถึงแม้ว่าพระบัญญัติสิบประการนั้น (อพยพ 20:1-17) ไม่ใช่บทบัญญัติทั้งหมด แต่เป็นบทสรุปทั้งหมดที่พระเจ้าต้องบอกพวกเขา พระธรรมเลวีนิติและพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติทั้งเล่มเป็นการทุ่มเทเพื่อเปิดเผยถึงบทบัญญัติของพระเจ้าแก่ชาวอิสราเอล อาจารย์สอนศาสนาชาวยิวกล่าวว่ามีกฎบัญญัติ 613 ข้อในโทราห์ (พระธรรมที่เขียนโดยโมเสส) และในจำนวน 365 ข้อนี้อยู่ในกลุ่ม “ห้าม...”

ตัวอย่างของบาปเหล่านี้มีอะไรบ้าง ในพระบัญญัติสิบประการได้กล่าวถึงการนมัสการเท็จ การบูชารูปเคารพ การใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิด การละเมิดวันสะบาโต การไม่ให้เกียรติพ่อแม่ การฆ่าคน การล่วงประเวณี การลักทรัพย์ การโกหกหรือการใส่ร้ายและการโลภ ในคำเทศนาบนภูเขา (มัทธิว 5–7) พระเยซูได้ยกระดับความบาปบางประการเหล่านี้ขึ้นอีกระดับหนึ่ง ในเรื่องของการฆ่าคน พระเยซูตรัสว่า “ใครโกรธพี่น้องของตน คนนั้นจะต้องถูกพิพากษา แต่ถ้าใครพูดว่า อ้ายโฉด คนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรก” (มัทธิว 5:22) ในเรื่องของการล่วงประเวณี พระเยซูตรัสว่า “ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว” (มัทธิว 5:28) ในพระธรรมกาลาเทีย 5:19-21 ได้บอกกับเราว่า “พฤติกรรมของวิสัยบาปนั้นเห็นได้ชัดคือ การผิดศีลธรรมทางเพศ ความไม่บริสุทธิ์ และการลามก การกราบไหว้รูปเคารพ การใช้คาถาอาคม ความเกลียดชัง ความบาดหมาง ความริษยาหึงหวง ความโมโหโทโส ความทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตัว การไม่ลงรอยกัน การแบ่งพรรคแบ่งพวก และการอิจฉากัน การเมามาย การมั่วสุมเสพสุราและกาม และอื่นๆ ในทำนองนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนที่เคยเตือนแล้วว่า ผู้ที่ประพฤติเช่นนี้จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก” เพียงแค่รายการคร่าวๆ เหล่านี้ก็ทำให้คนส่วนมาใช้เวลาทั้งชีวิตในการจัดการกับบาปเหล่านี้ นอกเหนือจากรายการต่างๆ ของความบาปที่พบได้ในพระคัมภีร์แล้ว เรายังได้รับการบอกกล่าวใน 1 ยอห์น 5:17 ว่า “การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป” พระคัมภีร์ไม่เพียงแต่บอกเราถึงสิ่งที่ไม่ควรทำ แต่ในยากอบ 4:17 เราก็ได้รับรู้ว่าใครก็ตาม “ที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป”

เมื่อเราพยายามรวบรวมรายการต่างๆ ของความบาป เราจะพบว่าตัวเองถูกฝังอยู่ภายใต้ความรู้สึกผิดจากความล้มเหลวของเราเองเพราะเราค้นพบว่าเราทำบาปมากเกินกว่าที่เราได้ตระหนักถึง พระคัมภีร์บอกให้เราทราบว่า “คนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติ ก็ถูกสาปแช่ง เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘ทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง’” (กาลาเทีย 3:10) ในขณะที่คำกล่าวนั้นอาจดูเหมือนเป็นการทำร้ายตัวเองแต่แท้จริงแล้วนี่เป็นข่าวดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในเมื่อเราไม่สามารถรักษากฎบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วน ก็น่าจะต้องมีคำตอบอื่นอีกซึ่งก็พบได้ในอีกสองสามข้อถัดมาคือ “พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติ โดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเรา เนื่องจากมีเขียนไว้ว่า “ผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูกแช่งสาปแล้ว” พระองค์ทรงไถ่เราเพื่อว่าพระพรที่มีแก่อับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริสต์ เพื่อว่าโดยความเชื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:13-14) กฎบัญญัติของพระเจ้าหรือรายการของความบาปที่เราพบในพระคัมภีร์ทำหน้าที่เป็นครูสอนเพื่อที่จะ “นำเราไปสู่พระคริสต์เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:24)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีรายการของความบาปในพระคัมภีร์หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries