settings icon
share icon
คำถาม

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นคริสเตียนเกย์?

คำตอบ


"ท่านไม่รู้หรือว่า คนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา โสเภณีชาย ชายรักร่วมเพศ คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง จะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า" (1 โครินธ์ 6:9-10) มีแนวโน้มที่ว่า สามารถประกาศว่า รักร่วมเพศเป็นบาปที่เลวร้ายที่สุดของความบาปทั้งหมด แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลที่พระคัมภีร์บรรยายว่า การรักร่วมเพศเป็นเรื่องผิดศีลธรรมและผิดธรรมชาติ ( โรม 1:26-27 ) ในความรู้สึกพระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายว่า การรักร่วมเพศเป็นความบาปที่ไม่อาจยกโทษได้ นอกจากนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่ารักร่วมเพศเป็นบาปที่คริสเตียนจะไม่ต่อสู้ดิ้นรนด้วย

บางทีนี่อาจเป็นวลีที่สำคัญในคำถามที่ว่า จะเป็นคริสเตียนเกย์ได้หรือไม่ "ต่อสู้ดิ้นรนกับ" เป็นไปได้ไหม ที่คริสเตียนจะต่อสู้ดิ้นรนกับการทดลองแบบรักร่วมเพศ ผู้ที่รักร่วมเพศหลายคนที่ได้กลายมาเป็นคริสเตียนได้ต่อสู้ดิ้นรนกับความรู้สึกและความปรารถนาแบบรักร่วมเพศอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่รักเพศตรงข้ามบางคนมีประสบการณ์ "จุดประกาย" ความสนใจการรักร่วมเพศในบางช่วงชีวิตของพวกเขา ความปรารถนาและการทดลองเหล่านี้จะมีอยู่หรือไม่ ไม่ได้กำหนดว่าบุคคลนั้นเป็นคริสเตียน พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่มีคริสเตียนคนใดที่ไร้ความบาป (1 ยอห์น 1:8,10) ในขณะที่บาปแบบเจาะจง/การทดลองที่เปลี่ยนจากคริสเตียนคนหนึ่งไปสู่คนอีกคนหนึ่ง คริสเตียนทั้งหมดต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความบาป และคริสเตียนทั้งหมดในบางครั้งก็ล้มเหลวต่อการต่อสู้ดิ้นรนกับสิ่งเหล่านั้น (1 โครินธ์ 10:13)

สิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างชีวิตของคนที่เป็นคริสเตียนและชีวิตที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนคือ การต่อสู้ดิ้นรนกับความบาป ชีวิตคริสเตียนเป็นการเดินทางของความก้าวหน้าในการเอาชนะ "การกระทำของเนื้อหนัง" ( กาลาเทีย 5:19-21 ) และยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าสร้าง "ผลแห่งพระวิญญาณ" (กาลาเทีย 5: 22-23) ใช่แล้ว คริสเตียนทำบาป บางครั้งทำบาปอย่างน่ากลัว น่าเศร้าที่บางครั้ง คริสเตียนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ผู้ใดที่ไม่ใช่คริสเตียน อย่างไรก็ตาม คริสเตียนที่แท้จริงจะกลับใจใหม่เสมอ และในที่สุดจะดิ้นรนกลับไปหาพระเจ้าเสมอ และจะกลับมาต่อสู้กับความบาปต่อไป แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ให้การสนับสนุนใดๆ สำหรับความคิดที่ว่า คนๆ หนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องและมีส่วนในการทำบาปอย่างไม่รู้สึกผิดอาจเป็นคริสเตียนจริงๆ ข้อสังเกต 1 โครินธิ์ 6:11 "แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้ว ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา"

ใน 1 โครินธิ์ 6:9 – 10 แสดงความบาปซึ่งถ้าปล่อยตัวอย่างต่อเนื่องระบุได้ว่า บุคคลนี้ไม่ได้รับการไถ่บาป คือไม่ได้เป็นคริสเตียน บ่อยครั้งที่การรักร่วมเพศถูกแยกออกจากรายการนี้ ถ้าบุคคลหนึ่งกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับการทดลองในการรักร่วมเพศ บุคคลนั้นถูกสันนิษฐานว่าจะไม่ได้รับการช่วยกู้ ถ้าบุคคลนี้ข้องเกี่ยวข้องกับการกระทำแบบรักร่วมเพศ มีคิดว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้รับการช่วยกู้ อย่างไรก็ตาม สมมติฐานเดิมๆ ไม่ได้กระทำขึ้นมา อย่างน้อยไม่ใช่โดยการเน้นย้ำแบบเดิมๆ การพิจารณาบาปอื่นๆ ในรายการ การล่วงประเวณี (มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส) การบูชารูปเคารพ การผิดประเวณี การลักทรัพย์ ความโลภ ติดสุรา พูดให้ร้ายและการหลอกลวง สิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกัน ยกตัวอย่างเช่น เพื่อประกาศความผิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานว่า "คริสเตียนที่ไม่เชื่อฟัง" ในขณะที่การประกาศว่า คนรักร่วมเพศไม่ใช่คริสเตียนอย่างแน่นอน

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นคริสเตียนเกย์ ถ้าวลีนี้ "คริสเตียนเกย์" กล่าวถึงบุคคลที่ต้องต่อสู้กับความปรารถนาในการรักร่วมเพศและการล่อลวงหมายความว่า ใช่ "คริสเตียนเกย์" เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม คำอธิบาย "คริสเตียนเกย์" ไม่ถูกต้องสำหรับบุคคลดังกล่าว เนื่องจากเขาหรือเธอไม่ต้องการเป็นเกย์และกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับการทดลอง บุคคลดังกล่าว ไม่ใช่ "คริสเตียนเกย์" แต่เป็นเพียงคริสเตียนที่กำลังต่อสู้ดิ้นรน เช่นเดียวกับที่มีคริสเตียนที่ต่อสู้กับการล่วงประเวณี การโกหกและการขโมย หากวลี "คริสเตียนเกย์" หมายถึง บุคคลที่กระตือรือร้นอยู่ตลอดและใช้ชีวิตแบบรักร่วมเพศอย่างไม่ได้รู้สึกผิดเลย หมายความว่าไม่ใช่ เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลดังกล่าวจะเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นคริสเตียนเกย์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries