settings icon
share icon
คำถาม

บาปที่กระทำเพราะละเลยคืออะไร?

คำตอบ


พระธรรมยากอบ 4:17 ประกาศว่า “เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป” บาปที่กระทำเพราะละเลยเป็นบาปที่เป็นผลลัพธ์ของการไม่ทำในสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าสอนซึ่งเราควรจะทำ โดยปรกติใช้ในทางตรงกันข้ามกับวลีที่คล้ายๆ กันคือ “บาปซึ่งมีอำนาจที่จะกระทำ” หรือบาปที่ผู้หนึ่งกระทำออกมา เปาโลกล่าวถึงความขัดแย้งของทั้งสองแนวคิดในโรม 7:14-20 เขาติเตียนความโน้มเอียงของเขาไปทางบาปทั้งสองชนิดนี้ เขาทำในสิ่งที่ไม่อยากทำและรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดคือบาปซึ่งเขามีอำนาจที่จะกระทำ และเขาไม่ทำในสิ่งที่เขารู้ว่าควรจะทำแล้วต้องการจะทำจริงๆ คือบาปที่กระทำเพราะละเลย นี่คือภาพของธรรมชาติใหม่ซึ่งขัดแย้งกับเนื้อหนังที่บาปนั้นอาศัยอยู่

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ตัวอย่างดั้งเดิมที่พระเยซูให้คือเรื่องราวของชาวสะมาเรียใจดี หลังจากที่ชายคนหนึ่งถูกทุบตีแล้วถูกทิ้งไว้ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ ชายสองคนแรกที่ผ่านไปเป็นปุโรหิตและชาวเลวี ทั้งคู่รู้ดีว่าควรจะทำอย่างไรแต่กระนั้นก็ล้มเหลวในการกระทำ ชายคนที่สามซึ่งเป็นชาวสะมาเรียได้หยุดเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อชายที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ (ลูกา 10:30-37) พระเยซูใช้ตัวอย่างนี้เพื่อสอนว่าเราจำเป็นต้องช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนเช่นเดียวกัน โดยการทำเช่นนั้นพระองค์สื่อสารอย่างชัดเจนว่าการละเลยในการทำความดีนั้นเป็นความบาปเช่นเดียวกับที่การติดตามสิ่งชั่วร้ายนั้นก็เป็นความบาป

ต่อมาพระเยซูทรงอธิบายถึงบาปที่กระทำเพราะละเลยในมัทธิว 25:31-46 แพะคือผู้ที่ถูกส่งออกไปโดยพระคริสต์ เป็นผู้ที่เห็นผู้อื่นหิวและกระหายแต่ไม่ได้ให้อาหารหรือน้ำกับพวกเขา พวกเขาเป็นผู้ที่เห็นคนอื่นต้องการความช่วยเหลือทางด้านเสื้อผ้า ผู้ที่ไม่สบาย หรือผู้ที่ติดคุกแต่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อเป็นการสวมเสื้อผ้าหรือปลอบโยนคนเหล่านั้น การกระทำเหล่านี้เป็นตัวอย่างของบาปที่กระทำเพราะละเลย ไม่มีการกระทำบาปต่อคนขัดสนเหล่านี้ คนเหล่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะอดอยากหรือขาดแคลนเสื้อผ้าของพวกเขา แต่บาปที่กระทำเพราะละเลยได้เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่สามารถจัดหาให้แก่คนเหล่านั้นเลือกที่จะไม่ทำ

ในท้ายที่สุดอัครทูตเปาโลให้การสรุปที่อธิบายว่าทำไมเราควรจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงบาปที่กระทำเพราะละเลยคือ “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร” (กาลาเทีย 6:9) เมื่อเรากระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาในสวรรค์ของเรา (มัทธิว 12:50) เราก็หลีกเลี่ยงบาปที่กระทำเพราะละเลยและดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเกิดผลซึ่งเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (โรม 12:1-2, ยอห์น 15:1-11)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บาปที่กระทำเพราะละเลยคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries