settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการล่วงประเวณีกับการมีชู้?

คำตอบ


พจนานุกรมสมัยใหม่มีการอธิบายถึงคำว่า ล่วงประเวณี ("การร่วมประเวณีโดยสมัครใจระหว่างคนสองคนที่ไม่ได้แต่ง งานกัน ซึ่งรวมไปถึงการมีชู้") และ การมีชู้ ("การร่วมประเวณีโดยสมัครใจของผู้ที่แต่งงานแล้วและอีกบุคคลหนึ่งที่อยู่นอกเหนือการเป็นคู่สมรสทางกฎหมาย") ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่าย แต่พระคัมภีร์ทำให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นในการที่พระเจ้าทรงรู้ถึงความบาปทางเพศทั้งสองประเภทนี้ ในพระคัมภีร์ ทั้งสองอย่างนี้ได้ถูกกล่าวถึงตามความหมาย แต่ทั้งสองอย่างยังคงใช้กล่าวถึงการบูชารูปเคารพโดยการเปรียบเปรย

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม บาปทางเพศเป็นสิ่งต้องห้ามโดยข้อบังคับของโมเสสและขนบธรรมเนียมของยิว อย่างไรก็ตาม คำในภาษาฮีบรูแปล "การล่วงประเวณี" ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้น ได้ใช้ในบริบทของการบูชารูปเคารพ และเรียกว่าการค้าประเวณีฝ่ายวิญญาณ ใน 2 พงศาวดาร 21:10 – 14 พระเจ้าโจมตีเยโฮรัมด้วยภัยภิบัติและโรคระบาดเพราะว่าเขานำประชากรเข้าสู่การบูชารูปเคารพ เขา "นำชาวเยรูซาเล็มไปในความไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า" (ข้อ 11) และ "ความไม่ซื่อสัตย์ ต่อพระเจ้า อย่างกับราชวงศ์อาหับ" (ข้อ 13) กษัตริย์อาหับเป็นสามีของนางเยเซเบล นักบวชหญิงของพระบาอัล พระแห่งราคะ ซึ่งนำชนชาติอิสราเอลเข้าสู่การนมัสการรูปเคารพที่ชั่วร้ายที่สุด ในพระธรรมเอเสเคียล 16 ผู้พยากรณ์เอเสเคียส ได้บรรยายในรายละเอียดของประวัติศาสตร์ ที่ประชากรของพระเจ้าหันไปจากพระองค์ เพื่อ "เล่นชู้" กับพระอื่น คำว่าการ ล่วงประเวณี หมายความว่า "การบูชารูปเคารพ" ได้ถูกกล่าวถึงหลายๆต่อหลายครั้งในเฉพาะบทนี้เอง ในขณะที่ชนชาติอิสราเอลเป็นที่รู้จักท่ามกลางประชาชาติเพราะสติปัญญา ความร่ำรวย และพลังอำนาจของพวกเขา ซึ่งเป็นกับดักต่อพวกเขาดั่งความงามของหญิงสาว พวกเขาได้รับการชื่นชม ติดพันและได้รับคำชมเชยโดยเพื่อนบ้าน และถูกดึงเข้าสู่การปฏิบัติด้านการบูชารูปเคารพ คำว่า ล่วงประเวณี ได้ใช้ร่วมกับการบูชารูปเคารพของคนนอกศาสนา เพราะว่า "การนมัสการ" ของคนนอกศาสนาส่วนใหญ่รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ในพีธีกรรมของเขา โสเภณีในวิหารเป็นที่นิยมในการนมัสการพระบาอัลและพระเทียมเท็จอื่นๆ บาปทางเพศหลากหลายรูปแบบไม่ได้รับการยอมรับในศาสนาเหล่านี้ แต่เป็นวิธีการสนับสนุนให้ได้รับการอวยพระพรที่ยิ่งใหญ่จากพระต่างๆ สำหรับผู้ที่นมัสการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการที่ฝูงสัตว์และพืชผลของเขานั้นเพิ่มมากขึ้น

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ การล่วงประเวณี มาจากคำว่า porneia ในภาษากรีก ซึ่งในความหมายนั้นรวมถึงการมีชู้และการร่วมประเวณีทางสายโลหิต porneia มาจากอีกคำหนึ่งในภาษากรีก ซึ่งมีการอธิบายที่รวมถึงการปล่อยให้เป็นไปตามความต้อง การด้วยตัณหานอกสมรส รวมถึงการรักร่วมเพศ ได้ใช้คำนี้ในพระกิตติคุณหรือจดหมายฝากนั้นมีความหมายว่า เป็นบาปทางเพศ ในทางตรงกันข้าม ในพระธรรมวิวรณ์ตลอดทั้งเล่มได้กล่าวถึง "การล่วงประเวณี" ว่าเป็นการบูชารูปเคารพ พระเยซูคริสต์เจ้าประณามคริสตจักรสองแห่งในเอเชียอาคาเนย์ สำหรับการทำให้เรื่องการล่วงประเวณี และ การบูชารูปเคารพเป็นเรื่องเล่นๆ(วิวรณ์ 2:14, 20) และพระองค์ได้กล่าวถึง "โสเภณีผู้ยิ่งใหญ่" ในยุคสุดท้าย ซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพ ซึ่งเป็นศาสนาเทียมเท็จ "ที่บรรดากษัตริย์ทั่วแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีด้วย และคนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินโลก ก็ได้มัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีกับหญิงนั้น" (วิวรณ์ 17:1 – 2)

การมีชู้ ในทางกลับกัน กล่าวถึงบาปทางเพศของผู้ที่แต่งงานแล้วกับผู้อื่น นอกเหนือจากคู่สมรสของตัวเองและพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมใช้คำนี้ ทั้งตามความหมายและโดยการเปรียบเปรย คำในภาษาฮีบรูแปล "การมีชู้" หมายความว่า "การทำลายความผูกพันทางการสมรส" พระเจ้าอธิบายถึง การที่ประชากรของพระองค์ทอดทิ้งพระองค์ไปหาพระอื่น ดั่งการเป็นชู้ ประชาชนชาวยิวถือว่าเป็นคู่สมรสของพระเยโฮวาห์ เพาราะฉะนั้นเมื่อเขาหันไปหาพระของชนชาติอื่น เขาถูกเปรียบเหมือนกับภรรยาที่มีชู้ พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ได้กล่าวถึงการบูชารูปเคารพของอิสราเอลว่า เป็นหญิงโสเภณีซึ่งตาม "โหยหา" พระอื่น (อพยพ 34:15 – 16, เลวีนิติ 17:7, เอเสเคียล 6:9) ต่อมาตลอดทั้งพระธรรมโฮเชยา เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและชาวอิสราเอลกับการสมรสของโฮเชยากับภรรยาที่เป็นชู้ นางโกเมอร์ การกระทำของนางโกเมอร์ต่อโฮเชยาเป็นภาพของความบาปและความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอล ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป เธอได้จากสามีที่แท้จริงของเธอไป (พระเยโฮวาห์) เพื่อไปเล่นชู้ฝ่ายวิญญาณกับพระอื่น

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ภาษากรีกสองคำได้แปลคำว่า "การมีชู้" คือบางครั้งเกือบจะใช้ตามความหมาย ซึ่งหมายถึง บาปทางเพศที่มีส่วนร่วมของผู้ที่สมรสแล้ว ข้อแม้เดียวคือ ในจดหมายที่ถูกส่งไปยังคริสตจักรเมืองธิยาทิราซึ่งถูกประณามสำหรับการอดทนต่อ "ผู้หญิงชื่อเยเซเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระวจนะ" (วิวรณ์ 2:20) หญิงผู้นี้ได้นำคริสตจักรเข้าสู่การปฏิบัติติที่ผิดศีล ธรรมและการบูชารูปเคารพ ใครก็ตามที่ถูกล่อลวงจากและรับหลักการที่จอมปลอมของเธอได้รับการพิจารณาว่าได้เล่นชู้กับเธอ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการล่วงประเวณีกับการมีชู้?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries