settings icon
share icon
คำถาม

การใช้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทางที่ผิดหมายถึงอะไร?

คำตอบ


แม้ว่าหลายคนเชื่อว่าการใช้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทางที่ผิดหมายถึงการใช้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคำสาบาน แต่ยังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายที่มีส่วนในการใช้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทางที่ผิด เพื่อให้เข้าใจถึงความรุนแรงของการใช้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทางที่ผิดนั้นอันดับแรกเราต้องมองพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากมุมมองของพระองค์ตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ พระเจ้าของอิสราเอลนั้นเป็นที่รู้จักด้วยหลายชื่อและหลายคำเรียก แต่แนวคิดที่รวมเข้าด้วยกันเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้ามีบทบาทที่สำคัญและเฉพาะตัวในพระคัมภีร์ พระลักษณะและลักษณะพิเศษของพระเจ้า ความสมบูรณ์แบบของการเป็นบุคคลของพระองค์ และโดยเฉพาะพระสิริของพระองค์นั้นสะท้อนอยู่ในพระนามของพระองค์ (สดุดี 8:1) พระธรรมสดุดี 111:9 บอกเราว่าพระนามของพระองค์นั้น “ศักดิ์สิทธิ์ น่าเกรงขามยิ่งนัก” และคำอธิษฐานของพระเยซูขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงพระเจ้าด้วยวลีที่ว่า “ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” (มัทธิว 6:9) ซึ่งบ่งบอกว่าการแสดงออกที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระนามของพระองค์ต้องมาเป็นอันดับแรกในคำอธิษฐานของเรา บ่อยครั้งมากเกินไปที่เราโผล่พรวดเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วย “รายการสิ่งที่ต้องทำ” สำหรับพระองค์ โดยที่ไม่สนใจความบริสุทธิ์ของพระองค์ ความดีเยี่ยมของพระองค์ และช่องว่างอันกว้างใหญ่ที่แยกธรรมชาติของเราออกจากพระลักษณะของพระองค์ การที่เราได้รับอนุญาตให้ไปอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์นั้นเป็นเพราะความรักอันกรุณาและพระเมตตาของพระองค์เพื่อคนของพระองค์เองเท่านั้น (ฮีบรู 4:16) ดังนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามคุณค่าพระคุณของพระเจ้าเป็นอันขาด

เนื่องจากความยิ่งใหญ่ของพระนามของพระเจ้าทำให้การใช้พระนามของพระเจ้าเพื่ออะไรก็ตามที่นำมาซึ่งการเสื่อมเสียพระเกียรติต่อพระองค์หรือพระลักษณะของพระองค์นั้นเป็นการใช้พระนามของพระองค์ในทางที่ผิด ในข้อที่สามจากพระบัญญัติสิบประการห้ามไม่ให้ใช้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีการที่ไม่เป็นการเคารพเพราะว่าจะเป็นการบ่งบอกถึงการขาดความเคารพต่อพระเจ้าเอง คนที่ใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิดจะไม่ใช่ผู้ที่ “ไม่มีความผิด” สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า (อพยพ 20:7) ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม การนำการเสื่อมเสียพระเกียรติมายังพระนามของพระเจ้านั้นกระทำโดยการไม่ทำตามคำสาบานหรือคำปฏิญาณในพระนามของพระองค์ (เลวีนิติ 19:12) บุคคลที่ใช้พระนามของพระเจ้าเพื่อให้คำสาบานของเขาเป็นที่เห็นชอบและการที่เขาไม่สามารถรักษาสัญญานั้นได้บ่งบอกได้ถึงการขาดความเคารพต่อพระเจ้าและขาดความกลัวต่อการลงโทษอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็เหมือนกับการปฏิเสธถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้า อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เชื่อนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะใช้พระนามของพระเจ้าเพื่อทำให้คำสาบานได้รับความเห็นชอบเพราะเราต้องไม่ทำการสาบานตั้งแต่แรก แต่เราควรกล่าวเช่นนี้คือ “จริงก็จงว่าจริง” และ “ไม่ก็ว่าไม่” (มัทธิว 5:33-37)

มีการรับรู้ที่มากขึ้นว่าผู้คนในทุกวันนี้ใช้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทางที่ผิด ผู้คนเหล่านั้นที่ออกพระนามของพระคริสต์ ผู้ที่อธิษฐานในพระนามของพระองค์และผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งในอัตลักษณ์ของเขา แต่ผู้ที่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระองค์โดยเจตนาและอย่างต่อเนื่องกำลังใช้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทางที่ผิด พระเยซูคริสต์ได้รับพระนามเหนือนามใดๆ ซึ่งทุกเข่าจะก้มลงกราบ (ฟิลิปปี 2:9-10) และเมื่อเราแทนตัวเองว่าเป็น “คริสเตียน” เราต้องกระทำด้วยความเข้าใจถึงความสำคัญเหล่านั้นทั้งหมด ถ้าเราแสดงตัวว่าเป็นคริสเตียนแต่ยังกระทำ คิด และพูดด้วยวิธีการของโลกหรือดูหมิ่นศาสนา เราก็ใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิด เมื่อเราแสดงออกถึงพระคริสต์อย่างผิดพลาดไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือด้วยการละเลยความเชื่อของคริสเตียนตามที่ประกาศไว้ในพระคัมภีร์ เราก็ใช้พระนามของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อเราบอกว่าเรารักพระองค์แต่ไม่ได้ทำในสิ่งที่พระองค์บัญชา (ลูกา 6:46) เราก็ใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิดและตกอยู่ในอันตรายที่จะได้ยินพระองค์ตรัสกับเราว่า “‘เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย...จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา” ในวันแห่งการพิพากษา (มัทธิว 7:21-23)

พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นบริสุทธิ์และพระองค์ก็บริสุทธิ์ พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงถึงพระสิริของพระองค์ ความสง่างามของพระองค์ และความเป็นพระเจ้าสูงสุดของพระองค์ เราต้องยกย่องและถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ ในขณะที่เคารพและถวายพระสิริแด่องค์พระผู้เป็นพระเจ้า การทำสิ่งใดที่น้อยไปกว่านี้เป็นการใช้พระนามของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การใช้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทางที่ผิดหมายถึงอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries