settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการมีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชาย การเป็นผู้มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายนั้นเป็นบาปไหม?

คำตอบ


ไม่มีตรงไหนในพระคัมภีร์ที่ระบุถึงการมีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชาย อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดจากการปฏิเสธการรักร่วมเพศของพระคัมภีร์ที่ว่าการมีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายก็ถือว่าเป็นบาปเช่นเดียวกัน พระธรรมเลวีนิติ 18:22 ประกาศว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ พระธรรมโรม 1:26-27 ประณามความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกันว่าเป็นการละทิ้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ พระธรรม 1 โครินธ์ 6:9 กล่าวว่าผู้ที่มีความผิดด้านการรักร่วมเพศจะไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นมรดก ความจริงเหล่านี้ใช้ได้เหมือนกันกับผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายและผู้ที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ

พระคัมภีร์บอกเราว่าคนคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายและผู้ที่มีรสนิยมรักร่วมเพศนั้นก็เพราะความบาป (โรม 1:24-27) สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงบาปที่ผู้นั้นได้กระทำ ในทางกลับกันมันเป็นการกล่าวถึงตัวของบาปเอง ความบาปทำให้สิ่งทรงสร้างนั้นเกิดความผิดปรกติ ทำให้ผิดรูป และทำให้หลงหาย การที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายและการที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศเกิดขึ้นโดยความบาป “ที่ทำให้เกิดความเสียหาย” ทางด้านจิตวิญญาณ จิตใจ อารมณ์ และทางด้านร่างกายสำหรับเรา ความบาปเป็นโรคระบาดที่รุนแรงและการที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายนั้นเป็นหนึ่งในอาการของความบาป

คริสเตียนหลายคนมุ่งความสนใจอย่างผิดๆ ไปที่การมีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายและการที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศว่าเป็นบาปแห่งความชั่วโดยเฉพาะ ไม่มีตรงไหนในพระคัมภีร์ที่อธิบายว่าการที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศนั้นสามารถอภัยให้ได้น้อยกว่าบาปอื่นๆ ผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายอยู่ห่างไกลจากความรอดเท่าๆ กับผู้ที่มีความเคร่งทางด้าน “จริยธรรม” พระเจ้าประทานการอภัยแก่ใครก็ตามและแก่ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อความรอด สิ่งนี้รวมถึงผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชาย เมื่อได้รับความรอดผ่านทางพระคริสต์ พระเจ้าจะเริ่มต้นกระบวนการทำลายการกระทำของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:19-21) และพัฒนาผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22-23) บางครั้งพระเจ้าทรงกำจัดความปรารถนาของเราที่มีต่อบาปและบางครั้งพระองค์ประทานกำลังแก่เราในการต่อต้านการทดลอง ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงใช้เวลาตลอดชีวิต เมื่อเราพลาด พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อที่จะอภัยให้แก่เราและชำระเราให้สะอาด (1 ยอห์น 1:9) พระองค์นั้นสัตย์ซื่อต่อการทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จภายในเราเช่นเดียวกัน (ฟิลิปปี 1:6) พระสัญญาสำหรับ “สิ่งทรงสร้างใหม่” นั้นมีให้แก่ทุกคนที่จะไว้วางใจในพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการมีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชาย การเป็นผู้มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายนั้นเป็นบาปไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries