settings icon
share icon

គេហទំព័រ www.GotQuestions.org ជាភាសាខ្មែរសូមស្វាគមន៍

ចម្លើយលើព្រះគម្ពីរ

សូមអភ័យទោស ដោយសារថាយើងមិនអាចទទួលយកបាននូវទាំងឡាយ ដែលផ្ញើមក កាន់ពួកយើងខ្ញុំនៅក្នុងគេហទំព័រ ជាភាសាខ្មែរនាពេលនេះ ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចសរសេរ និងអានភាសាអង់គ្លេសបាន សូមផ្ញើមកកាន់ពួកយើងខ្ញុំតាមរយះគេហទំព័រមួយនេះវិញ - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

បញ្ជីខាងក្រោមគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុង គេហទំព័រ:គម្ពីរដំណឹងល្អ

តើព្រះមានព្រះជន្មាយុអមតៈមែនទេ?

តើខ្ញុំនឹងទទួលការលើកលែងទោសអំពីពីព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្តេច?

តើការទទួលយក ព្រះយេស៊ូវគ្រិស្ត ធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួន មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

តើអ្វីទៅជាផែនការនៃការសង្គ្រោះ?

តើគ្រិស្តសាសនិកជាអ្វី?

ខ្ញុំទើបតែបានដាក់ចិត្តដាក់កាយជឿលើព្រះយេស៊ូវ ឥឡូវតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀត?

តើភាពជាមនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

តើច្បាប់ខាងវិញ្ញាណទាំងបួនប្រការគឺជាអ្វី?

តើខ្ញុំអាចជានាជាមួយបានយ៉ាងដូចម្តេច?

តើព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវតែមួយគត់ទៅស្ថានសួគ៌មែនទេ?

តើខ្ញុំអាចដឹងប្រាកដថា ខ្ញុំនឹងទៅស្ថានសួគ៌ បានយ៉ាងដូចម្តេច ពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅ?

តើមានជីវិតក្រោយពីការស្លាប់ដែរឬទេ?

តើសាសនាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំ?

តើអ្វីទៅជាការសង្គ្រោះតាមផ្លូវរ៉ូម?

តើសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់មនុស្សមានបាបគឺជាអ្វី?ដែលសំខាន់ៗ

តើព្រះជាម្ចាស់មានមែនឬទេ? តើមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬេទ?

តើព្រះយេស៊ូវគ្រិស្តជានរណា?

តើព្រះយេស៊ូវជាព្រះមែនឬទេ? តើព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រកាសថាទ្រង់ជាព្រះដែរឬទេ?

តើព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណសម្បត្តិអ្វីមានខ្លះ? តើព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈដូចម្តេច?

តើព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមែនឬ?

តើជាអ្វីទៅគ្រីស្ទបរិស័ទ ហើយតើគ្រីស្ទបរិស័ទជឿលើអ្វី?

តើព្រះជាម្ចាស់មានពិតមែនឬ? តើខ្ញុំអាចដឹង ប្រាកដថាព្រះជាម្ចាស់មានពិតមែនបានយ៉ាងដូចម្តេច?

តើអ្វីទៅជាអត្ថន័យនៃជីវិត?

តើគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែស្តាប់បង្គាប់តាមច្បាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់?

តើភាពជាព្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬទេ?

តើបានសង្គ្រោះដោយសារជំនឿតែមួយគត់ ឬ ដោយសារជំនឿបួករួមទាំងការប្រព្រឹត្តដែរ?

តើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជានរណា?

តើយើងអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបានយ៉ាងដូចម្តេច? តើព្រះគម្ពីរចែងពីការស្គាល់ព្រះហឫទ័យព្រះដូចម្តេច?

តើខ្ញុំអាចយកឈ្នះលើអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ហេតុអ្វីបានជាមិនត្រូវធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯង?សំណួរ​ដែល​សួរ​ញឹកញាប់

តើមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីស្លាប់?

តើភរិយារបស់លោកកាអ៊ីនជានរណា? តើភរិយារបស់លោកកាអ៊ីនមកពីណា?

តើការសង្គ្រោះអស់កល្បស្របតាមព្រះគម្ពីរដែរឬទេ?

តើព្រះគម្ពីរនិយាយដូចម្តេចទាក់ទងនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា? តើការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាអំពើបាបមែនទេ?

តើព្រះគម្ពីរចែងដូចម្តេចទាក់ទងនឹងការរៀបការជាមួយសាសន៍ដទៃ?

យោងតាមព្រះគម្ពីរ តើការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងជាអំពើបាបឬទេ?

តើបានសង្គ្រោះហើយ បានសង្គ្រោះជារៀងរហូតមែនទេ?

តើសត្វចិញ្ចឹម/ពួកសត្វទាំងឡាយទៅស្ថានសួរដែរឬទេ? តើសត្វចិញ្ចឹម/ពួកសត្វទាំងឡាយមានព្រលឹងដែរឬទេ?

គ្រីស្ទបរិស័ទមានទស្សនៈពីការធ្វើអត្ដឃាតដូចម្តេច? តើព្រះគម្ពីរចែងអំពីការធ្វើអត្ដឃាតដូចម្តេច?

តើព្រះគម្ពីរចែងពីការចាក់សាក់ដូចម្តេច?

តើធ្វើជាគ្រូគង្វាលស្រី/អ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលស្រីបានដែរឬទេ? តើព្រះគម្ពីរចែងដូចម្តេចទាក់ទងនឹងស្រ្តីនៅក្នុងព័ន្ធកិច្ច?

តើព្រះគម្ពីរនិយាយដូចម្តេចទាក់ទងនឹងគ្រឿងស្រវឹង/ស្រា? តើវាជាអំពើបាបសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងការពិសាគ្រឿងស្រវឹង/ស្រាដែរឬទេ?

តើបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសំខាន់ដូចម្តេច?

តើព្រះគម្ពីរចែងដូចម្តេចអំពីតង្វាយមួយភាគដប់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ?

តើព្រះគម្ពីរចែងពីសត្វដាយណូស័រដូចម្តេច? តើមានសត្វដាយណូស័រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរឬទេ?

តើព្រះគម្ពីរចែងអំពីការលែងលះ និងការរៀបការជាថ្មីដូចម្តេច?

តើល្បែងស៊ីសងជាអំពើបាបដែរឬទេ? តើព្រះគម្ពីរចែងអំពីល្បែងស៊ីសងដូចម្តេច?

តើព្រះគម្ពីរចែងអំពីការរួមភេទមុនពេលរៀបការ/រួមភេទមុនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចម្តេច?

តើអ្វីទៅជាអំណោយទាននៃការនិយាយភាសាដទៃ?

តើព្រះគម្ពីរបង្រៀនអំពីព្រះត្រៃឯកដូចម្តេច?

តើព្រះយេស៊ូវគង់នៅឯណាក្នុងអំឡុងពេលបីថ្ងៃនៃការសុគតនិងរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គ?

ចម្លើយលើព្រះគម្ពីរ
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries