Vrae oor die Kerk


Wat is die kerk?

Wat is die doel van die kerk?

Wat is die nut van die Christelike doop?

Wat is die belangrikheid van Christelike Nagmaal?

Hoekom is kerk bywoning so belangrik?

Behoort vroue te dien as pastore / predikers? Wat sê die Bybel omtrent vroue in die bediening?

Moet Christene deelneem aan die Sabbatdag? Watter dag is die Sabbatdag, Saterdag of Sondag?

Hoekom moet ons in georganiseerde godsdiens glo?

Wat is Bybelse afsondering?

Wat sê die Bybel oor kerklike dissipline/sensuur?

Wat sê die Bybel in verband met die samestelling van kerk-owerheid?

Wat sê die Bybel in verband met kerkgroei?

Hoekom is daar so baie Christen- denominasies?

Hoekom is daar so baie verskillende Christelike interpretasies?

Waarom beland so baie evangeliese Christenleiers in skandale?

Wat is die geskiedenis van die Christendom?

Wat beteken die frase in 1 Tim 3:2, “getrou aan sy vrou”? Kan ‘n geskeide man as prediker, ouderling of diaken dien?

Wat is die regte metode van doop?

Verwag God van Christene om die Sabbat te onderhou?

Wat is die verskil tussen die universele kerk en die plaaslike kerk?


Vrae oor die Kerk