Vrae oor Bekering


Wat is die reddingsplan?

Is regverdiging deur geloof alleen of deur geloof sowel as dade?

Eens gered altyd gered?

Is ewige sekuriteit gebaseer op Bybelse gronde?

Wat is plaasvervangende versoening?

Hoe kan ek weet dat my redding veseker is?

Hoe was mense gered voordat Jesus vir ons sondes gesterf het?

Wat gebeur met die mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie? Sal God mense veroordeel wat nog nooit van Hom gehoor het nie?

Is ewige sekuriteit ‘n “lisensie” om sonde te pleeg?

Hoe werk God se soewereiniteit en mens se vrye wil saam in redding?

Wat gebeur met babas en jong kinders wanneer hul sterwe? Waar lees ek in die Bybel van die ouderdom van verantwoordelikheidsbesef?

Waarom het God diere-offerandes in die Ou Testament vereis?

As ons redding vir ewig gewaarborg is, waarom waarsku die Bybel so ernstig teen afvalligheid?

Moet Christene aanhoudend vir vergifnis van hul sonde vra?

Wat is wedergeboorte deur die doop? Is doop nodig vir redding? Moet ek gedoop word om gered te wees?

Wat is redding? Wat is die Christelike dogma rakende redding?

Wat is vryspraak?

Kan ‘n Christen sy redding verloor?

Wat is Christelike versoening? Waarom is dit nodig dat ons met God versoen word?

Wat is die betekenis van Christelike verlossing? Waarom is dit nodig dat ons verlos moet wees?

Wat is berou en is dit nodig vir verlossing? Moet ek berou oor my sonde hê om gered te word?

Waarom is die opstanding van Jesus Christus belangrik?

Is 'n afvallige Christen steeds nog gered?

Is dit so dat 1 Pet 3:21 ons leer dat die doop vir verlossing nodig is?

Gee Hand 2:28 lering dat die doop nodig is vir verlossing?

Leer Joh 3:5 dat die doop nodig is vir redding?

Leer Markus 16:16 dat die doop nodig is vir verlossing?

Wat sê die Bybel in verband met 'n sterfbedbekering?

Is dit moontlik dat 'n persoon se naam uit die Boek van die Lewe uitgewis kan word?

Wat as ek nie gered voel nie?

Sal God aanhou om te vergewe, indien jy dieselfde sonde oor en oor weer doen?

Kan 'n Christen verlossing "teruggee"?

Vergewe God groot sondes? Sal God 'n moordenaar vergewe?

Wat is die belangrikhede van die Evangelieboodskap?


Vrae oor Bekering