Is regverdiging deur geloof alleen of deur geloof sowel as dade?Vraag: "Is regverdiging deur geloof alleen of deur geloof sowel as dade?"

Antwoord:
Hierdie is mees waarskynlik die belangrikste vraag in die Christelike teologie. Hierdie vraag is die oorsaak van die Reformasie Ė die skeiding tussen die Protestantse kerk en die Katolieke kerk. Hierdie vraag is die basiese verskil tussen die Bybelse Christendom en die meeste van die ďChristelikeĒ kultusse. Is regverdiging deur geloof alleen of deur geloof plus dade? Is ek gered deur slegs in Jesus te glo of moet ek in Jesus glo en terselfdertyd ook sekere dinge doen?

Die vraagstuk van geloof alleen of geloof sowel as dade, word bemoeilik deur sommige Bybel gedeeltes wat nie maklik versoenbaar is nie. Vergelyk Romeine 3:28, 5:1 en GalasiŽrs 3:24 met Jakobus 2:24. Party mense sien ín verskil tussen Paulus (regverdiging is deur geloof alleen) en Jakobus (regverdiging is deur geloof sowel as dade). In werklikheid het Paulus en Jakobus nie verskil nie. Die enigste verskil wat deur sommige mense gesien word, is die verwantskap tussen geloof en dade. Paulus het dogmaties gesÍ dat regverdiging deur geloof alleen is (EfesiŽrs 2:8-9) terwyl dit voorkom asof Jakobus verklaar dat regverdiging deur geloof sowel as dade is. Hierdie skynbare probleem kan opgelos word deur dit waaroor Jakobus praat, te ondersoek. Jakobus weerlÍ die siening dat iemand geloof kan hÍ sonder om goeie dade te doen (Jakobus 2:17-18). Jakobus beklemtoon die stelling dat ware geloof in Christus tot ín veranderde lewe sal lei en goeie dade tot gevolg sal hÍ (Jakobus 2:20-26). Jakobus sÍ nie dat regverdiging deur geloof sowel as dade is nie, maar dat ín persoon wat waarlik geregverdig is deur geloof, goeie dade in sy lewe sal doen. As iemand beweer hy is ín gelowige, maar geen goeie dade in sy lewe doen nie, het hy waarskynlik nie ware geloof in Christus nie (Jakobus 2:14, 17, 20, 26).

Paulus sÍ dieselfde in sy geskrifte. Die goeie vrugte wat gelowiges in hulle lewe moet hÍ, word gelys in GalasiŽrs 5:22-23. Net nadat hy vir ons vertel dat ons gered word deur geloof en nie dade nie (EfesiŽrs 2:8-9), sÍ Paulus dat ons geskape is om goeie dade te doen (EfesiŽrs 2:10). Paulus verwag ín veranderde lewe, net soveel soos Jakobus, ďNou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy ín splinternuwe mens is; ín nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier!Ē (2 KorinthiŽrs 5:17). Jakobus en Paulus verskil nie in hulle leringe van regverdiging nie. Hulle benader dieselfde onderwerp vanuit verskillende oogpunte. Paulus beklemtoon eenvoudig dat regverdiging nie deur geloof alleen is nie terwyl Jakobus klem plaas op die feit dat geloof in Christus, goeie dade tot gevolg het.


Terug na die Afrikaanse tuisblad

Is regverdiging deur geloof alleen of deur geloof sowel as dade?