İsa Mesih hakkında sorular


İsa Mesih kimdir?

İsa Tanrı mı? İsa, her hangi bir zaman Tanrı olduğunu iddia etti mi?

Mesih’in Tanrısallığı Kutsal Kitap tarafından doğrulandı mı?

İsa gerçekten yaşadı mı? İsa Mesih hakkında herhangi bir tarihsel kanıt var mı?

İsa Mesih’in ölümden dirildiği doğru mudur?

İsa’nın Tanrı Oğlu olması ne anlama gelir?

Bakireden doğum neden çok önemlidir?

İsa, ölümüyle dirilişi arasında geçen üç gün boyunca neredeydi?

İsa ölümüyle dirilişi arasında cehenneme gitti mi?

İsa bir Cuma günü mü çarmıha gerilmişti? Eğer bir Cuma günü çarmıha gerildiyse ve bir Pazar günü ölümden dirildiyse mezarda nasıl üç gün geçirmiştir?

İsa günah işleyebilir miydi? Eğer İsa günah işleyemez idiyse ”zayıflıklarımızda” nasıl bize karşı gerçekten ‘yakınlık duyabilirdi?’ (İbraniler 4:15)?

İsa’nın Matta ve Luka’daki soyağaçları neden birbirinden bu kadar farklı? Eğer İsa ‘günah işleyemez’ olsaydı, denenmesinin ne anlamı vardı?

Hipostatik birleşme nedir? İsa aynı zamanda nasıl hem Tanrı, hem de insan olabilir?

İsa Mesih evli miydi?

Eğer İsa Tanrı idiyse nasıl Tanrı’ya dua edebilirdi? İsa Kendisine mi dua ediyordu?

İsa’nın kardeşleri var mıydı?

İsa’nın neden bu kadar çok acı çekmesi gerekmişti?

İsa’nın Tanrı Kuzusu olması ne anlama gelir?

Eski Antlaşma, Mesih’in geleceğinden nerede söz eder?

İsa’nın İnsanoğlu olması ne anlama gelir?

Tanrı, İsa’yı neden gönderdiği zaman göndermişti? O’nu neden daha önce ya da daha sonra göndermemişti?

Mesih’in dirilişine neden inanmalıyım?


Türkçe anasayfaya dön
İsa Mesih hakkında sorular