settings icon
share icon
Soru

İsa Mesih kimdir?

Yanıt


“Tanrı var mıdır?” sorusunun aksine çok az insan İsa Mesih’in yaşamış olup olmadığını sorgular. Çoğu kişi İsa'nın gerçekten 2000 yıl önce İsrail'de yaşamış biri olduğunu kabul eder. Asıl tartışma ise İsa'nın gerçek kimliğinin gündeme gelmesiyle başlar. Hemen hemen her büyük din, İsa’nın bir peygamber, iyi bir öğretmen veya bir Tanrı adamı olduğunu öğretir. Fakat Kutsal Kitap bizlere İsa’nın kesinlikle bir peygamberden, iyi bir öğretmenden veya bir Tanrı adamından daha fazlası olduğunu bildirir.

C.S. Lewis, Özde Hristiyanlık adlı kitabında şunları yazar: “İnsanların İsa Mesih hakkında sık sık söyledikleri gerçekten aptalca şeyi engellemeye çalışıyorum. O da şudur: ‘İsa'yı büyük bir ahlak öğretmeni olarak kabul etmeye hazırım, ancak O’nun Tanrı olduğu iddiasını kabul etmiyorum.’ Asla böyle dememeliyiz. Sıradan bir insan olup da İsa'nın söylediği türden şeyler söyleyen bir adam büyük bir ahlak öğretmeni olamazdı. Olsa olsa kendini haşlanmış yumurta sanan bir adamla aynı seviyede bir deli veya cehennem zebanisi olurdu. Bir karar vermelisiniz. İsa ya Tanrı'nın Oğlu'dur ya da bir deli veya daha kötü bir şeydir. Ya O’nu bir aptalmış gibi susturur, yüzüne tükürür ve bir iblismiş gibi öldürürsünüz, ya da ayaklarına kapanıp O’na Rab ve Tanrı dersiniz. Ama O’nun yalnızca büyük bir insan ve öğretmen olduğuna dair tepeden bakan saçmalıklara sığınamazsınız. O bize bu seçeneği açık bırakmamıştır. Böyle bir niyeti de olmamıştır.”

Öyleyse İsa kim olduğunu iddia etti? Kutsal Kitap O’nun kim olduğunu söyler? Öncelikle O, Tanrı’nın beden almış halidir. İsa Yuhanna 10:30’da “Ben ve Baba biriz” demiştir. İlk bakışta bu, Tanrı olma iddiası gibi görünmeyebilir. Ancak Yahudilerin O’nun bu sözlerine gösterdikleri tepkiye bakın: “Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” (Yuhanna 10:33). Yahudiler İsa'nın söylediklerinden Tanrı olduğunu iddia ettiğini anladılar. Sonraki ayetlerde İsa Yahudileri düzeltmez veya sözlerine açıklık getirmeye çalışmaz. Hiçbir zaman, "Ben Tanrı olduğumu iddia etmedim" demez. İsa, "Ben ve Baba biriz" (Yuhanna 10:30) dediğinde, gerçekten de Tanrı'yla eşit olduğunu iddia ediyordu.

Yuhanna 8:58 buna bir başka örnektir: “İsa, ‘Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım’ dedi.” Yahudiler yine İsa’yı taşlamak üzere yerden taş topladılar (Yuhanna 8:59). İsa’nın kimliğini “Ben’im” şeklinde bildirmesi, Eski Antlaşma’da yer alan Tanrı’nın ismini Kendisine doğrudan uyarlamasıydı (Mısır’dan Çıkış 3:14). Yahudiler İsa'nın Beden Almış Tanrı kimliğini reddetseler de O'nun tam olarak ne söylediğini anladılar.

İsa'nın beden almış Tanrı olduğuna dair Kutsal Kitap'taki diğer ipuçları arasında "Söz Tanrı'ydı" diyen Yuhanna 1:1 ile "Söz insan olup aramızda yaşadı" diyen Yuhanna 1:14 yer alır. Elçi Tomas İsa'ya, "Rabbim ve Tanrım" (Yuhanna 20:28) dediğinde, İsa onu düzeltmez. Elçi Pavlus İsa'yı "ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih" olarak tanımlar (Titus 2:13). Elçi Petrus da aynı şeyi söyler ve İsa'yı "Tanrımız ve Kurtarıcımız" olarak tanımlar (2. Petrus 1:1).

Baba Tanrı da İsa'nın kimliğine tanıklık eder: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, Krallığının asası adalet asasıdır” (İbraniler 1:8, Mezmur 45:6). Yeşaya 9:6 gibi Mesih hakkındaki Eski Antlaşma peygamberlikleri O’nun Tanrılığını bildirir: “Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.”

İsa’nın gerçek kimliği ve Tanrı olup olmadığı neden bu kadar önemlidir? İşte birkaç sebep:

C. S. Lewis'in de belirttiği gibi, eğer İsa Tanrı olmasaydı, o zaman büyük bir yalancı ve her yönden güvenilmez biri olurdu.

Eğer İsa Tanrı olmasaydı, o zaman elçiler de aynı şekilde yalancı olurlardı.

İsa Tanrı olmalıydı çünkü Mesih'in "Tanrı’nın Kutsalı" olacağı vaat edilmişti (Mezmur 16:5). Yeryüzünde hiç kimse Tanrı'nın önünde doğru olmadığından (Mezmur 53:1, 143:2), Tanrı'nın Kendisi dünyaya bir insan olarak gelmek zorundaydı.

Eğer İsa Tanrı olmasaydı, O'nun ölümü tüm dünyanın günahlarının cezasını ödemeye yetmezdi (1. Yuhanna 2:2). Sadece Tanrı'nın Kendisi sonsuz, ebediyen değerli bir kurban sağlayabilirdi (Romalılar 5:8, 2. Korintliler 5:21).

Tek Kurtarıcı Tanrı'dır (Hoşea 13:4, 1. Timoteos 2:3). Eğer İsa Kurtarıcı olacaksa, o zaman Tanrı olmalıdır.

İsa'nın hem Tanrı hem de insan olması gerekiyordu. Tanrı olarak İsa Tanrı'nın öfkesini yatıştırabilirdi. Ayrıca İsa, bir insan olduğu için ölebilirdi, Gök ile yeryüzü arasındaki mükemmel Aracı hem Tanrı hem insan olan İsa’dır (1. Timoteos 2:5). Kurtuluş sadece İsa Mesih'e iman aracılığıyla mümkündür. O'nun da dediği gibi, "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez" (Yuhanna 14:6).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa Mesih kimdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries