settings icon
share icon
Soru

İsa'nın denenmelerinin anlamı ve amacı neydi?

Yanıt


İsa, vaftiz olduktan sonra, " Ruh'un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün İblis tarafından denendi" (Luka 4:1-2). Çöldeki üç denenme İsa'nın Tanrı yerine İblis'e sadık olmaya çekme çabasıydı. Matta 16:21-23'te de, Petrus'un, İsa'yı gitmesi gereken çarmıhtan kaçınmaya ayartmaya çalışmasıyla benzer bir ayartılma görüyoruz. Luka 4:13 bize, "İblis, İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için O'nun yanından ayrıldı" der. Bu da, diğer olaylar kaydedilmemiş olduğu halde, İsa'nın İblis tarafından daha da çok denendiğini göstermektedir. En önemli nokta, çeşitli denenmelere karşın O'nun günahsız olduğuydu.

"Ruh'un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün İblis tarafından denendi" sözünden de anladığımız üzere, Tanrı'nın İsa'nın denenmesine izin vermesinin bir amacı vardı. Amaçlardan biri, Kendisi de her alanda bizim gibi denenmiş olduğu için tüm zayıflıklarımız ve güçsüzlüklerimizde bize yakınlık duyan bir baş kâhinimiz olduğu konusunda bize güvence vermektir (İbraniler 4:15). Rabbimiz'in insan doğası O'nu zayıflıklarımıza yakınlık duymasına neden olur. Çünkü O da zayıflıklar yaşamıştır. "Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir" (İbraniler 2:18). * Bu yüzden biz hayattaki durumlar tarafından sınanıp denendiğimizde, İsa'nın aynı denenmeleri yaşamış biri olarak anladığından ve bize yakınlık duyduğundan emin olabiliriz.

İsa'nın denenmeleri, tüm insanların ortak olarak yaşadıkları üç kalıbı izler. İlk denenme, her türlü fiziksel arzuyu içeren benliğin tutkularıyla ilgiliydi (Matta 4:3-4). Rabbimiz açtı ve şeytan O'nu taşları ekmek yapmaya ayartmaya çalışıyordu ama Rab, Yasa'nın Tekrarı 8:3'ü aktararak yanıt verdi. İkinci denenme, maddi yaşamın verdiği gururla ilgiliydi ( (Matta 4:5-7) ve şeytan burada O'na karşı Kutsal Yazılar'dan bir ayet kullanmaya çalıştı (Mezmur 91:11-12), ama Rab yine bunun aksini bildiren, Kendi gücünü kötüye kullanmanın yanlış olacağını söyleyen bir ayetle yanıt verdi (Yasa'nın Tekrarı 6:16).

Üçüncü denenme gözün tutkularıyla ilgiliydi (Matta 4:8-10) ve eğer çekeceği acılar ve çarmıha gerilişten kaçınarak Mesihliğe erişen hızlı bir yol olsaydı, bu o yol olurdu. Şeytan bu dünyanın egemenlikleri üzerinde zaten yönetim sahibiydi (Efesliler 2:2) ama Mesih'in ona bağlılık yemini etmesi karşılığında her şeyi vermeye hazırdı. Bunun düşüncesi bile Rab'bin tanrısal doğasının ürpermek sine neden olur ve kati bir şekilde, "'Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin' diye yazılmıştır" der (Matta 4:10; Yasa'nın Tekrarı 6:13).

Benliğimiz doğal olarak zayıf olduğundan düştüğümüz birçok ayartılma vardır ama Tanrımız, gücümüzü aşan biçimde denenmemize izin vermez, bir çıkış yolu sağlayacaktır (1. Korintliler 10:13). Bu yüzden zaferli olabilir ve denenmelerden kurtarılış için Rab'be teşekkür edebiliriz. İsa'nın çöldeki deneyimi , bizi Tanrı'ya etkin bir şekilde hizmet etmekten alıkoyan bu yaygın denenmeleri görmemize yardımcı olur.

Ayrıca, bizim de denenmeye, İsa'nın denenmeye verdiği karşılıkla yani Kutsal Yazılar'la vermemiz gerektiğini öğreniyoruz. Çünkü dünyaya ait olan her şey –benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur– Baba'dan değil, dünyadandı Bu denenmeleri ancak kalbimizi ve aklımızı gerçekle doldurursak anlayıp bunlarla savaşabiliriz. Ruhsal savaşta Hristiyan askerin zırhında sadece bir tek saldırı silahı vardır, o da Ruh'un kılıcı, yani Tanrı Sözü'dür (Efesliler 6:17). Kutsal Kitap'ı yakından bilmek, kılıcı elimize koyar ve denenmelere karşı zaferli olmamızı sağlar.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa'nın denenmelerinin anlamı ve amacı neydi?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries