settings icon
share icon
Soru

İsa'nın denenmelerinin anlamı ve amacı neydi?

Yanıt


Çölde Şeytan tarafından yapılan üç ayartma, Rabbimiz'in yeryüzünde maruz kaldığı tek ayartma değildi. Luka 4:2'de O'nun kırk gün boyunca şeytan tarafından ayartıldığını okuyoruz, ama kuşkusuz başka zamanlarda da ayartıldı (Luka 4:13; Matta 16:21-23; Luka 22:42) ve yine de tüm bunlarda günah işlemedi veya taviz vermedi. Bazıları Rab'bin oruç döneminin hem Musa'nın (Mısır'dan Çıkış 34:28) hem de İlyas'ın (1. Korintliler 19:8) oruç dönemleriyle karşılaştırılmasını önermiş olsa da, asıl önemli olan Rab'bin insanlığı ışığında ayartmayla nasıl başa çıktığıdır.

O insan olduğu ve her yönden bizim gibi yaratıldığı için üç çok önemli şeyi yapabilmiştir:

1) Şeytan'ın gücünü yok etmek ve ölüm korkusuyla köleleştirilmiş olanları özgür kılmak (İbraniler 2:15); 2) Tanrı'ya hizmet eden merhametli ve sadık bir Başkâhin olmak ve günahlarımızın kefaretini ödemek (İbraniler 2:17); ve 3) tüm zayıflıklarımızda ve güçsüzlüklerimizde bizi anlayabilen Kişi olmak (İbraniler 4:15). Rabbimiz’in insan doğası zayıflıklarımızda O'nun bizi anlamasını sağlar, çünkü O da zayıflığa maruz kalmıştır. Daha da önemlisi, bizim adımıza aracılık edebilecek ve bağışlanma lütfunu sağlayabilecek bir Başkâhinimiz vardır.

Ayartılma hiçbir zaman, Rabbimizin Şeria Irmağı'nda vaftiz edilirken yaptığı gibi (Matta 3:13-17), kişinin imanını açıkça ilan etmesi kadar büyük değildir. Bununla birlikte, bu yorucu sınanma sırasında Rabbimiz'e melekler tarafından da hizmet edildiğine dikkat edelim. Her şeye gücü yeten Kişi'nin daha aşağı varlıklardan böyle bir yardım almaya tenezzül etmesi gerçekten de bir gizemdir! İşte O'nun halkının da yararlandığı hizmetin güzel bir açıklaması. Ayartılma ve deneme zamanlarında, kurtuluşu miras alacak olanlara gönderilen hizmetkâr ruhlar olan melekler bize de yardım eder (İbraniler 1:14).

İsa'nın ayartmaları tüm insanlar için ortak olan üç modeli izler. İlk ayartma bedenin arzusuyla ilgilidir (Matta 4:3-4). Rabbimiz açtır ve şeytan O'nu taşları ekmeğe dönüştürmesi için ayartır, ama İsa Kutsal Yazılar'dan Yasa'nın Tekrarı 8:3'ten alıntı yaparak yanıt verir. İkinci ayartma yaşamın gururuyla ilgilidir (Matta 4:5-7) ve burada şeytan Kutsal Yazılar'dan bir ayet kullanır (Mezmur 91:11-12), ancak Rab yine Kutsal Yazılar'la tersini söyler (Yasanın Tekrarı 6:16) ve kendi güçlerini kötüye kullanmasının yanlış olduğunu belirtir. Üçüncü ayartma gözlerin şehvetiyle ilgilidir (Matta 4:8-10) ve eğer Mesihliğe, O'nun asıl geliş nedeni olan çile ve çarmıha gerilmeyi atlayarak hızlı bir şekilde ulaşılabilecekse, o yol buydu. Şeytan zaten dünyanın krallıklarını kontrol ediyordu (Efesliler 2:2) ama şimdi bağlılığı karşılığında her şeyi Mesih'e vermeye hazırdı. Ancak bu düşünce bile Rab'bin tanrısal doğasının ürpermesine neden olur ve O sert bir şekilde şöyle yanıt verir: “Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin" (Matta 4:10; Yasanın Tekrarı 6:13).

Benliğimiz doğal olarak zayıf olduğu için ne yazık ki içine düştüğümüz pek çok ayartma vardır, ancak dayanabileceğimizin ötesinde ayartılmamıza izin vermeyecek bir Tanrı'ya sahibiz. O bir çıkış yolu sağlar (1. Korintliler 10:13). Bu nedenle galip gelebilir ve ayartmadan kurtulduğumuz için Rab'be şükredebiliriz. İsa'nın çölde yaşadığı deneyim, bizi Tanrı'ya etkili bir şekilde hizmet etmekten alıkoyan bu yaygın ayartmaları görmemize yardımcı olur. Dahası, İsa'nın ayartmalara verdiği yanıttan tam olarak nasıl yanıt vermemiz gerektiğini öğreniriz, yani Kutsal Yazılar'la. Kötülüğün güçleri bize sayısız ayartmalarla gelirler, ancak hepsinin özünde aynı üç şey vardır: Gözlerin şehveti, bedenin şehveti ve yaşam gururu. Bu ayartmaları ancak yüreklerimizi ve zihinlerimizi Hakikatle doyurarak tanıyabilir ve onlarla mücadele edebiliriz. Ruhsal yaşam savaşında Hristiyan bir askerin zırhı sadece tek bir saldırı silahı içerir: Ruh'un kılıcı olan Tanrı Sözü (Efesliler 6:17). Kutsal Kitap'ı yakından tanımak Kılıcı elimize verecek ve ayartmalara karşı zafer kazanmamızı sağlayacaktır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa'nın denenmelerinin anlamı ve amacı neydi?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries