settings icon
share icon
Soru

İsa’nın İnsanoğlu Olması Ne Anlama Gelir?

Yanıt


Yeni Antlaşma’da İsa’dan 88 kez “İnsanoğlu” olarak söz edilmiştir. Aslında, İnsanoğlu İsa'nın kendisinden bahsederken kullandığı birincil unvandır (örneğin, Matta 12:32; 13:37; Luka 12:8; Yuhanna 1:51). İnsanoğlu'nun İsa'ya açıkça atıfta bulunan ve İsa'dan başka biri tarafından söylenen tek kullanımı, şehit edilirken İstefanos'un ağzından çıkmıştır (Elçilerin İşleri 7:56).

İnsanoğlu insansı bir unvandır. Mesih için kullanılan diğer unvanlar, örneğin Tanrı'nın Oğlu, O'nun tanrılığına odaklanırlar. Buna karşılık İnsanoğlu, Mesih'in insanlığına odaklanır. Tanrı Hezekiel peygambere 93 kez "insanoğlu" demiştir. Bu şekilde Tanrı Hezekiel'i basitçe bir insan olarak adlandırıyordu. İnsanoğlu basitçe "insan" için kullanılan dolaylı bir terimdir. İsa Mesih gerçekten bir insandı. O "beden alarak" geldi (1. Yuhanna 4:2).

İnsanoğlu bir alçakgönüllülük unvanıdır. Üçlü Birlik'in doğası gereği sonsuz olan İkinci Kişisi, cennetin görkemini terk ederek insan bedenine bürünmüş, bir yemlikte doğan ve "insanlarca hor görülüp yalnız bırakılan" (Yeşaya 53:3) İnsanoğlu olmuştur. İnsanoğlu'nun "başını yaslayacak bir yeri" yoktu (Luka 9:58). İnsanoğlu günahkârlarla birlikte yedi ve içti (Matta 11:19). İnsanoğlu insanların ellerinde acı çekti (Matta 17:12). O'nun statüsünün kasten Cennetin Kralı'ndan İnsanoğlu'na indirilmesi alçakgönüllülüğün özüdür (bkz. Filipililer 2:6-8).

İnsanoğlu tanrısal bir unvandır. Hezekiel bir insanoğlu olabilir, ama İsa İnsanoğlu'dur. Bu nedenle İsa, Tanrı'nın insanlığın olmasını istediği her şeyin en yüce örneği, gerçeğin ve lütfun somutlaşmış halidir (Yuhanna 1:14). O'nda "Tanrılığın tüm doluluğu bedence bulunuyor" (Koloseliler 2:9). Bu nedenle İnsanoğlu günahları bağışlayabilecek güçtedir (Matta 9:6). İnsanoğlu Şabat Günü'nün Efendisidir (Markos 2:28). İnsanoğlu yaşamları kurtarmak (Luka 9:56; 19:10), ölümden dirilmek (Markos 9:9) ve yargıyı yerine getirmek (Yuhanna 5:27) için gelmiştir. İsa başkâhinin önünde yargılanırken şöyle demiştir: "Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu'nun, Kudretli Olan'ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz" (Matta 26:64). Mahkeme Rab'be küfretmekle suçladığı ve O'nu ölüme mahkûm ettiği için, bu açıklama duruşmayı hemen sona erdirdi (65-66 ayetler).

İnsanoğlu unvanı peygamberliğin gerçekleşmesidir. İsa'nın başkâhinin önünde İnsanoğlu olduğunu iddia etmesi, Daniel 7:13-14'teki peygamberliğe bir göndermedir: " Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan'ın yanına doğru ilerledi, O'nun önüne getirildi. 14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır." Daniel Mesih'e -burada "İnsanoğlu" olarak adlandırılmaktadır- yücelik, tapınma ve sonsuz bir krallık verildiğini görmüş ve İsa bu peygamberliği Kendisine uygulamıştır. İsa başka vesilelerle de gelecek olan krallığından söz etmiştir (Matta 13:41; 16:28). İbraniler'in yazarı, gerçek İnsanoğlu olan İsa'nın her şeyin hükümdarı olacağını öğretmek için Mezmurlar'daki "insanoğlu" referansını kullanmıştır (İbraniler 2:5-9; ayrıca bkz. Mezmur 8:4-6). İnsanoğlu, Eski Antlaşma peygamberliğini yerine getirerek Kral olacaktır.

İsa tümüyle Tanrı'ydı (Yuhanna 1:1), ama aynı zamanda tümüyle insandı (Yuhanna 1:14). Tanrı Oğlu ve İnsan Oğlu olarak her iki sıfatı da hak etmektedir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa’nın İnsanoğlu Olması Ne Anlama Gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries