settings icon
share icon
Soru

İsa Mesih'in göğe alınmasının anlamı ve önemi nedir?

Yanıt


İsa ölümden dirildikten sonra, mezarın yanındaki kadınlara (Matta 28:9-10), öğrencilerine (Luka 24:36-43) ve 500'den fazla kişiye (1. Korintliler 15:6) "birçok inandırıcı kanıtlarla dirilmiş olduğunu gösterdi"(Elçilerin İşleri 1:3). İsa, dirilişini izleyen günlerde, öğrencilerine Tanrı'nın egemenliği hakkında öğretide bulundu (Elçilerin İşleri 1:3).

Dirilişinden kırk gün sonra, İsa ve öğrencileri Yeruşalim yakınlarındaki Zeytin Dağı'na gittiler. İsa burada izleyicilerine, yakında Kutsal Ruh'u alacaklarını vaat etti ve onlara Kutsal Ruh gelinceye kadar Yeruşalim'de kalmaları talimatını verdi. Bundan sonra onları kutsadı ve kutsarken göğe alınmaya başladı. İsa'nın göğe alınmasının anlatımı, Luka 24:50-51 ve Elçilerin İşleri 1:9-11'de bulunur.

Kutsal Yazılar'dan İsa'nın göğe alınmasının cennete gerçek, bedensel bir dönüş olduğu açıktır. Yerden yavaş yavaş ve görülebilir bir şekilde yükseldi, meraklı gözlerle bakan birçok kişi de bunu gördü. Öğrenciler, İsa'yı son bir kez görmeye çalışırken, bir bulut O'nu onların gözlerinden sakladı ve iki melek görünüp Mesih'in dönüşüyle ilgili olarak, "göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir" dedi (Elçilerin İşleri 1:11).

İsa Mesih'in göğe alınışı birkaç nedenden ötürü anlamlıdır:

1) O'nun yeryüzündeki hizmetinin sonunu işaret etti. Baba Tanrı ı, Oğlu'nu Beytlehem'de sevgi dolu bir biçimde dünyaya yollamıştı ve şimdi Oğul, Baba'ya dönüyordu. İnsansal sınırlar dönemi sona ermişti.

2) O'nun yeryüzündeki hizmetinin başarısını işaret etti. Yeryüzüne yapmaya geldiği her şeyi gerçekleştirmişti.

3) Bu O'nun göksel yüceliğe dönüşünü işaret etti. İsa'nın yüceliği yeryüzündeki zamanı sırasında, Görünümünün Değiştiği Dağdaki zaman hariç, örtülüydü (Matta 17:1-9).

4) Baba tarafından yüceltilmesini simgeledi (Efesliler 1:20-23). Baba'yı hoşnut eden Kişi (Matta 17:5) onurlu bir şekilde göğe alındı ve O'na bütün isimlerin üstünde olan bir isim verildi (Filipililer 2:9).

5) O'nun bizim için bir yer hazırlamasına izin verdi (Yuhanna 14:2).

6) O'nun Baş Kâhin (İbraniler 4:14-16) ve Yeni Antlaşma'nın Aracısı olarak yeni işinin başlangıcını belirtti (İbraniler 9:15).

7) Dönüşünün örneğini verdi. İsa Egemenliği'ni kurmak için geldiğinde, yeryüzüne, yeryüzünden ayrıldığı şekilde dönecektir, gerçek, bedensel ve görünür olarak bulutlarda (Elçilerin İşleri 1:11; Daniel 7:13-14; Matta 24:30; Vahiy 1:7).

Rab İsa şu anda cennettedir. Kutsal Yazılar O'nu sık sık, bir onur ve yetki konumu olan Baba'nın sağında olarak tanımlar (Mezmur 110:1; Efesliler 1:20; İbraniler 8:1). Mesih Kilisenin Başıdır (Koloseliler 1:18), ruhsal armağanları verendir (Efesliler 4:7-8) ve her şeyi doldurandır (Efesliler 4:9-10). Mesih'in göğe alınması, İsa'yı yeryüzündeki işinden göksel işine intikalidir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa Mesih'in göğe alınmasının anlamı ve önemi nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries