settings icon
share icon
Soru

Kenosis Nedir? İsa'nın Kendini Boş Kılması Ne Anlama Gelir?

Yanıt


Kenosis terimi Mesih'in beden almasında "kendini boşaltması" öğretisini ifade eder. Bu sözcük Filipililer 2:7 ayetinin Grekçesinden gelmektedir; bu ayette İsa'nın " Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktığı,” Grekçe’de “kendini boş kıldığı" belirtilmektedir. "Boş kıldı" olarak tercüme edilen sözcük kenoó kelimesinin bir biçimidir ve kenosis kelimesi buradan türemiştir.

Filipililer 2:7'de Tanrı Oğlu'nun Kendisini nelerden "boş kıldığının" belirtilmediğine dikkat edin. Burada Kutsal Yazılar'ın söylediklerinin ötesine geçmemeye dikkat etmeliyiz. İsa Kendisini ilahi niteliklerinden boş kılmamıştır, ayette böyle bir nitelikten bahsedilmemektedir ve Müjdeler’de İsa'nın Tanrı'nın gücüne ve bilgeliğine sahip olduğu açıktır. Fırtınayı dindirmesi İsa'nın ilahi gücünün sadece bir göstergesidir (Markos 4:39). Tanrı Oğlu yeryüzüne gelmekle Tanrı olmaktan çıkmamış ve "daha küçük bir tanrı" haline gelmemiştir. "Boş kılma" ne gerektirirse gerektirsin, İsa tamamen Tanrı olarak kalmıştır: "Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor" (Koloseliler 2:9).

Mesih'in Kendisini "boş kılması", cennette sahip olduğu ayrıcalıkları bir kenara bırakması olarak düşünmek daha doğrudur. Göklerdeki tahtında kalmaktansa, İsa "ululuğunu bir kenara bıraktı" (Filipililer 2:7). Dünyaya geldiğinde, "tanrısal ayrıcalıklarından vazgeçti". Yüceliğinden feragat etti ve bir kölenin konumuna geçmeyi seçti.

Kenosis bir özveriydi, Tanrılıktan kendini boş kılma değildi. Tanrılığın insanlıkla değiştirilmesi de değildi. İsa yeryüzündeki hizmetinin hiçbir bölümünde Tanrı olmaktan vazgeçmedi. O sadece göksel görkemini bir kenara bırakmıştır. Ayrıca kendi yolunu kolaylaştırmak için tanrısallığını kullanmaktan gönüllü olarak kaçınmıştır. Mesih yeryüzündeki hizmeti sırasında Kendisini tamamen Baba'nın isteğine teslim etmiştir (Yuhanna 5:19).

Kenosis'in bir parçası olarak, İsa bazen insanlığın sınırlamaları içinde faaliyet göstermiştir. Tanrı yorulmaz ya da susamaz, ama İsa yorulmuştur (Yuhanna 4:6; 19:28). Tanrı her şeyi bilir, ama öyle görünüyor ki, İsa en azından bir kereliğine, her şeyi bilme yetisini kullanmaktan gönüllü olarak vazgeçmiştir (Matta 24:36). Diğer zamanlarda, İsa'nın her şeyi bildiği tam olarak sergilenmiştir (Luka 6:8; Yuhanna 13:11; 18:4).

İsa'nın dünyaya geldiğinde ilahi doğasının tamamından veya bir kısmından vazgeçtiğini söyleyerek kenosis kavramını çok ileri götüren bazı sahte öğretmenler vardır. Bu sapkınlık bazen kenosis teorisi olarak adlandırılır, ancak İncil'deki kenosis anlayışından ayırt etmek için bunlara kenotizm veya kenotik teoloji demek daha uygundur.

Kenosis söz konusu olduğunda, genellikle İsa'nın nelerden vazgeçtiğine çok fazla odaklanırız. Kenosis aynı zamanda Mesih'in neyi üstlendiğiyle de ilgilidir. İsa bizim için Kendisini alçaltarak ilahi doğasına insan doğasını da eklemiştir. İsa cennetteki yüceliklerin yücesi olmaktan, çarmıhta ölüme terk edilen bir insan olmaya geçmiştir. Filipililer 2:7-8 şöyle der: "Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı." En üstün alçakgönüllülük eyleminde, evrenin Tanrısı bir insan oldu ve yarattıkları uğruna öldü.

Kenosis, Mesih'in günahsız olması dışında tüm sınırlamalarıyla birlikte insan doğasını üstlenmesi eylemidir. Bir Kutsal Kitap bilgininin yazdığı gibi, "İsa Mesih insan bedeni aldığında 'Tanrı biçiminde' kaldı ve bu nedenle her şeyin Rabbi ve Hükümdarıdır. Ancak insanlığının bir parçası olarak bir hizmetkâr doğasını da kabul etmiştir" (J. J. Müller, The Epistles of Paul to the Philippians and to Philemon, s. 82).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kenosis Nedir? İsa'nın Kendini Boş Kılması Ne Anlama Gelir?
© Copyright Got Questions Ministries