settings icon
share icon
Soru

İsa Ölümüyle Dirilişi Arasında Geçen Üç Gün Boyunca Neredeydi?

Yanıt


İsa çarmıhta, "Tamamlandı" dedikten sonra "başını eğerek ruhunu teslim etti" (Yuhanna 19:30). Ölü bedeni çarmıhtan indirilip yakındaki bir mezara konulana kadar çarmıhta kaldı (Yuhanna 19:40-42). Ancak ruhu başka bir yerdeydi. Üç gün sonra bedeni ve ruhu yeniden bir araya geldi ve ölümden dirildi (Yuhanna 20). İsa'nın ölümü ve dirilişi arasındaki üç gün boyunca nerede olduğu, yani ruhunun nerede olduğu konusunda bazı görüşler vardır.

İsa'nın ölümü ve dirilişi arasında nerede olduğuna dair Kutsal Yazılar'da sahip olduğumuz en açık gösterge, çarmıhta O'nun yanında çarmıha gerilen hırsızlardan biriyle yaptığı konuşmada karşımıza çıkar. İmanlı hırsız, İsa egemenliğine girdiğinde kendisini hatırlamasını ister (Luka 23:42) ve İsa şöyle yanıt verir: "Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın" (ayet 43). Böylece İsa ölümünden sonra Tanrı'nın bulunduğu kutsal yerine, cennete gitti. İmanlı hırsız da oraya gitti.

İsa'nın ölümü ve dirilişi arasındaki üç gün boyunca nerede olduğu tartışılırken sık sık başka bir bölümden bahsedilir. 1. Petrus 3:18-20 şöyle der: "Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi. Ruhta gidip bunları zindanda olan ruhlara da duyurdu. Bir zamanlar, Nuh'un günlerinde gemi yapılırken, Tanrı'nın sabırla beklemesine karşın bu ruhlar söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi, daha doğrusu sekiz kişi suyla kurtuldu." Bazıları bunu İsa'nın ölümü ve dirilişi arasında belli bir zamanda cehenneme gittiği ve orada hapsedilmiş olan "ruhlara" bir tür duyuru yaptığı şeklinde yorumlar. Bu yoruma göre, İsa'nın hitap ettiği ruhlar cinler veya insanlar olabilir.

Eğer 1. Petrus 3:19'da sözü edilen ruhlar düşmüş meleklerse, o zaman bu ruhlar muhtemelen Nuh'un zamanındaki tufandan önce büyük bir günaha karıştıkları için hapsedilmişlerdir. Petrus 20. ayette Nuh Tufanı'ndan da söz eder. Petrus bize İsa'nın hapsedilmiş ruhlara ne bildirdiğini söylemez, ama bu bir kurtuluş mesajı olamaz, çünkü melekler kurtarılamaz (İbraniler 2:16). Eğer bunlar düşmüş meleklerse, İsa'nın bildirdiği şey muhtemelen Şeytan'a ve onun ordularına karşı kazandığı zaferin ilanıydı (1. Petrus 3:22; Koloseliler 2:15).

1. Petrus bölümünün başka bir yorumu daha vardır. Bu yoruma göre, "ruhlar" şu anda cehennemde bulunan insanlardır, ancak Petrus İsa'nın vaaz vermek ya da herhangi bir şeyi duyurmak için cehenneme özel bir yolculuk yaptığını söylemez. Petrus daha ziyade, İsa'nın tarihte daha önce yaptığı bir şey hakkında, yani Nuh'un zamanındaki insanlara, onlar hala yeryüzünde yaşarken "ruhen" vaaz ettiği hakkında parantez içinde bilgi vermektedir. O kötü kuşak bu mesajı duymuş, reddetmiş, ve tufanda yok olmuştur, şimdi de hapistedir.

Bu alternatif yoruma göre, Nuh mahvolmuş komşularına vaaz verirken Mesih ruhen Nuh'un içindeydi. Daha iyi açıklamak için, 1. Petrus 3:18-20'nin bir yorumu şöyledir: "İsa bedende öldürüldü, ama Ruh'ta diriltildi (İsa uzun zaman önce aynı Ruh aracılığıyla şu anda hapiste olanlara, yani Nuh gemiyi inşa ederken Tanrı'nın büyük sabrı sırasında itaatsizlik eden canlara vaaz etti)." Bu görüşe göre, İsa Nuh'un zamanındaki insanlara ruhsal olarak vaaz etmiştir ve bunu Nuh peygamber aracılığıyla yapmıştır, tıpkı bugün Tanrı'nın Sözü'nü duyurduğumuzda Tanrı'nın bizim aracılığımızla konuştuğu gibi.

Efesliler 4:8-10, İsa'nın ölümü ve dirilişi arasındaki üç gün boyunca gerçekleştirdiği işlerle ilgili tartışmalarda kullanılan bir başka bölümdür. Mezmur 68:18'den alıntı yapan Pavlus, Mesih hakkında şöyle der: "Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı, insanlara armağanlar verdi" (Efesliler 4:8). İngilizce Standart Versiyon İncil'de Mesih'in "bir grup tutsağa önderlik ettiği" yazmaktadır. Bazıları bunun Kutsal Yazılar'da başka bir yerde anlatılmayan bir olaya, yani İsa'nın cennette bulunan tüm kurtarılmışları toplayıp onları cennetteki kalıcı konutlarına götürmesine işaret ettiğini söyler. Yani İsa çarmıhta kurtuluşlarını güvence altına aldıktan sonra, İbrahim'i, Davut'u, Yeşu'yu, Daniel'i, dilenci Lazar'ı, çarmıhtaki hırsızı ve daha önce imanla aklanmış olan diğer herkesi getirmiş ve onları ölüler diyarından alıp yeni ruhsal evlerine götürmüştür.

Efesliler 4'le ilgili bir başka görüş de, göğe yükselmenin İsa'nın göğe yükselişine doğrudan bir gönderme olduğudur. Mesih Tanrı olarak zaferli bir şekilde göğe dönmüştür. İsa zaferiyle ruhsal düşmanlarımız olan şeytanı, ölümü ve günahın lanetini yenmiş ve tutsak etmiştir.

Tüm bunlar, Kutsal Kitap'ın Mesih'in ölümü ve dirilişi arasındaki üç gün boyunca tam olarak ne yaptığı hakkında çok az bilgi verdiğini söylemek içindir. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, İsa'nın çarmıhtaki kendi sözlerine göre cennete gittiğidir. Ayrıca kurtuluş işi tamamlandığından, İsa'nın cehennemde acı çekmek zorunda kalmadığını da güvenle söyleyebiliriz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa Ölümüyle Dirilişi Arasında Geçen Üç Gün Boyunca Neredeydi?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries