settings icon
share icon
Soru

İsa'nın Davut Oğlu olması ne anlama gelir?

Yanıt


İncil'de İsa'yı "Davut Oğlu" olarak tanımlayan on yedi ayet vardır. Ama bu söz, İsa nasıl Kendisinden yaklaşık 1000 yıl önce yaşamış olan Davut'un oğlu olabilir sorusunun sorulmasına neden olur. Bunun yanıtı, Mesih'in Davut'un soyu hakkındaki peygamberliğin (2. Samuel 7:12-16) yerine gelişi olmasıydı. İsa, vaat edilen Mesih'ti, bu da O'nun Davut'un soyu olduğu anlamına gelir. Matta 1 bizlere, İsa'nın insanlığında, yasal babası olan Yusuf aracılığıyla doğrudan Davut'un soyundan geldiğini kanıtlayan soyağacını verir. Luka 3'deki soyağacı ise, İsa'nın annesi Meryem aracılığıyla soyunu bildirir. İsa, hem Yusuf'un Kendini evlat edinmesiyle, hem de Meryem aracılığıyla kan bağıyla Davut'un soyundan geliyordu. Ancak öncelikle İsa'dan Davut Oğlu olarak söz edildiğinde, bu Eski Antlaşma'nın O'nunla ilgili peygamberlik ettiği gibi, O'nun Mesihsel unvanıyla ilgilidir.

İmanla merhamet ya da iyileştirme isteyen insanlar İsa'ya "Ya Rab, Davut Oğlu" diye hitap etmişlerdir. Kızı cine tutulan kadın (Matta 15:22), yol kenarındaki iki kör adam (Matta 20:30) ve kör Bartimay (Markos 10:47) , hepsi de kendilerine yardım etmesi için Davut Oğlu'na yakarmışlardı. Kullanarak Kendisine hitap ettikleri unvanlar, O'na olan imanlarını ilan ediyordu. O'na "Rab" demeleri, O'nun tanrılığını, egemenliğini ve gücünü anladıklarını gösteriyordu ve "Davut oğlu" demeleri, O'nun Mesih olduğunu bildirmeleriydi.

Ferisiler de, insanların İsa'ya "Davut oğlu" demeleriyle ne demek istediklerini anlıyorlardı. Ama imanla yakaran o insanlardan farklı olarak, kendi gururları ve Kutsal Yazılar'ı anlamayışlarında gözleri o kadar kördü ki, kör dilencilerin görebildiğini göremiyorlardı: Tüm hayatları boyunca sözde bekledikleri Mesih karşılarındaydı. İsa, kendilerine hakları olduğunu düşündükleri saygıyı göstermediği için O'ndan nefret ediyorlardı. Bu yüzden insanların İsa'yı Kurtarıcı olarak selamladıklarını duyduklarında çok kızdılar (Matta 21:15) ve O'nu yok etmeyi tasarladılar (Luka 19:47).

İsa, yazıcılar ve Ferisiler'den bu unvanın ne anlama geldiğini açıklamalarını isteyerek onları daha da utandırmıştı. "Davut'un kendisi O'ndan Rab diye söz ettiğine göre, Mesih nasıl Davut'un Oğlu olur?" (Markos 12:35-37)? Tabii ki, yasa öğretmenleri bu soruyu yanıtlayamamıştı. İsa böylelikle Yahudi önderlerinin öğretmenler olarak yetersizliklerini ve Eski Antlaşma'nın Mesih'in gerçek doğası hakkında öğrettiklerini bilmediklerini ortaya koydu. Bu da onların Kendisinden daha da çok soğumalarına neden oldu.

Tanrı'nın biricik Oğlu ve dünya için kurtuluşun tek yolu olan İsa Mesih (Elçilerin İşleri 4:12) aynı zamanda hem fiziksel, hem de ruhsal anlamda Davut oğludur.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa'nın Davut Oğlu olması ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries