settings icon
share icon
Soru

Yuhanna 1:1, 14, İsa'nın Tanrı Sözü olduğunu bildirdiğinde ne anlama gelir?

Yanıt


Bu sorunun yanıtı, ilk önce Yuhanna'nın Müjdesi'ni neden yazdığına bakılarak bulunur. Bu amacın Yuhanna 20:30-31'de açıkça bildirildiğini görüyoruz. "İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır." Yuhanna'nın amacı, okurlarını İsa Mesih'in Müjdesi'ni tanıtmak, İsa'nın kim olduğunu (beden almış Tanrı olduğunu) ve neler yaptığını bildirmekti. Yuhanna'nın tek amacı, insanları Mesih'in gerçekleştirdiği kurtarıcı işi imanla kabul etmeye yöneltmekti. Bunu anladığımızda, Yuhanna'nın Yuhanna 1:1'de İsa'yı neden "Söz" olarak tanıttığını daha iyi anlarız.

Müjdesi'ne, "Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı" sözleriyle başlayarak İsa'yı hem Yahudi hem de Yahudi olmayanlar için bildik olan bir terimle tanıtmaktadır. Bu ayette "Söz" olarak tercüme edilen Grekçe sözcük logos'tur ve o zamanki Yunan felsefesi ve Yahudi düşüncesinde yaygın olarak görülüyordu. Örneğin, Eski Antlaşma'da, Tanrı'nın "Sözü" sık sık, Tanrı'nın isteğini yerine getiren bir araç olarak kişiselleştirilmiştir (Mezmur 33:6, 107:20, 119:89, 147:15-18). Bu yüzden, Yahudi okurlar için İsa'yı "Söz" olarak tanıtmak, bir bakıma onlara logos'un ya da Tanrı "Sözü"nün Tanrı'nın vahyinin kişileştirilmesiyle bağlantılanan Eski Antlaşma'yı işaret etmekti. Ve Yunan felsefesinde de, logos sözcüğü, Tanrı'nın maddi şeyleri yaratıp onlarla iletişime geçmesinin aracısını tanımlamak için kullanılırdı. Yunanlılar'ın dünya görüşünde, logos, her şeyin üzerindeki Tanrı ile maddi evren arasında bir köprü olarak düşünülürdü. Bu yüzden Yunanlı okurları için, logos teriminin kullanılması, Tanrı ile dünya arasındaki aracılık düşüncesini oluşturmaktaydı.

Bu yüzden Yuhanna, İsa'yı logos olarak tanıtarak özde, kendi zamanındaki Yahudiler ve Yunanlılar için bildik bir sözcük ve kavramı, onlara İsa Mesih'i tanıtmak için bir başlangıç noktası olarak kullanıyordu. Ama Yuhanna, Yahudi ve Yunanlı okurları için bildik bir kavram olan logos'u Yunanlılar'ın düşündüğü gibi sadece bir aracı ilke olarak değil, tamamen Tanrı ve buna karşın tamamen insan olan bir kişi olarak sunarak bir adım daha ileri gitmektedir. Ayrıca Mesih, Yahudiler'in düşündüğü gibi, basitçe Tanrı'nın vahyinin kişileşmesi değil, Tanrı'nın kusursuz vahyinin gerçekten de bedende görülmesiydi. Öyle ki, Yuhanna İsa'nın Filipus'a söylediği sözleri kaydetmişti: "İsa, 'Filipus' dedi, 'Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, 'Bize Baba'yı göster' diyorsun?" (Yuhanna 14:9). Yuhanna, Yuhanna 1:1'de logos ya da "Söz" terimini kullanarak, okurları için bildik olan bir kavramı kullanıyor ve bunu okurlarına İsa Mesih'te Tanrı'nın gerçek logos'unu tanıtıyordu: İnsanlara Tanrı'yı vahyetmek ve Kendisine iman edenlerin hepsini günahlarından kurtarmak için gelen ve tamamen Tanrı olmasına karşın tamamen insan olan Diri Tanrı Sözü.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Yuhanna 1:1, 14, İsa'nın Tanrı Sözü olduğunu bildirdiğinde ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries