settings icon
share icon
Soru

İsa Yahudi miydi?

Yanıt


İsa'nın etnik kökeni sorusu tartışma götürmez bir konudur. Elbette İsa bir Yahudi'ydi. İncil'deki kayıtlar İsa'nın bir Yahudi olduğunu söyler. Ancak bu, bazılarının sahip olduğu anlaşmazlıkları ve itirazları durdurmaz. Kutsal Kitap'ın ne söylediğine bir göz atalım.

İsa'nın zamanında bir kişi 1) Yahudi bir anneden doğmuşsa ya da 2) resmen Yahudilik dinine geçmişse Yahudi olarak kabul edilirdi. Soydan gelen Yahudiler soylarını eski İbranilere dayandırırdı; din değiştiren Yahudiler ise herhangi bir etnik kökenden gelenlerdi. İsa soyundan gelen bir Yahudi'ydi ve birinci yüzyılda bir Yahudi hayatı yaşadı.

İsa Yahuda'da Yahudi bir anneden doğmuş, Celile'de Yahudi bir evde büyümüş ve Yahudilerin başkenti Yeruşalim'de derslere dahil olmuştur. İsrail'in her yerinde hizmet etmiştir: "Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi" (Yuhanna 1:11). İsa bir Samiriyeliyle konuşurken şöyle demiştir: "Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler'dendir" (Yuhanna 4:22). İsa, birinci ve ikinci şahıs zamirlerini kullanarak, kendisini Yahudi nüfusu arasında tanımlamıştır.

Kutsal Kitap'taki kayıtlar gerçekleri ortaya koymaktadır: İsa Mesih "Davut'un oğlu, İbrahim'in oğludur" (Matta 1:1). Melek Cebrail İsa'nın doğumunu duyurduğunda, İsa'nın "babası Davut'un tahtına" sahip olduğundan ve "sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik süreceğinden" bahsetmiştir (Luka 1:32-33). İbraniler'in yazarı İsa'nın eşsiz kâhinliğinden bahsederken, "Rabbimiz’in Yahuda oymağından geldiği açıktır" der (İbraniler 7:14). Yahuda Yakup'un oğluydu ve Yahudi kelimesi onun adından türemiştir. Luka 3. bölümde yer alan Meryem'in soyağacı, İsa'nın annesinin doğrudan Kral Davut'un soyundan geldiğini göstermekte, İsa'ya Yahudi tahtında yasal hak tanımakta ve İsa'nın Yahudi soyundan geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır.

İsa bir Yahudi olarak Fısıh Bayramı'nı (Yuhanna 2:13), Çardak Bayramı'nı (Yuhanna 7:2, 10) ve Hanuka Bayramı'nı (Yuhanna 10:22) kutlamıştır. İsa Yahudilerin Kralı olarak adlandırılmıştır (Markos 15:2).

Eski Antlaşma'da önceden bildirilen Mesih, Tanrı tarafından özel bir amaç için seçilmiş bir Yahudi kurtarıcıydı. Mesih İsrail'i kurtararak Tanrı'ya hizmet edecek, sonra da Siyon'dan yöneterek İsrail'e barış, doğruluk ve güvenlik getirecekti (bkz. Yeşaya 9:6-7; 32:1; Yeremya 23:5; Zekeriya 9:9). İsa, Yahudilere gönderilen Davut'un Oğlu olan Yahudi Mesih'tir ve yeryüzündeki hizmetinde "İsrail'in kaybolmuş koyunlarına" odaklanmıştır (Matta 15:24). Ancak İsa ölümü ve dirilişiyle, milliyetleri ya da geçmişleri ne olursa olsun, Kendisine iman eden herkes için kurtuluşu güvence altına almıştır. Yahudi Mesih dünya çapında bir Kurtarıcı olmuştur (Efesliler 2:11-22).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa Yahudi miydi?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries