settings icon
share icon
Soru

İsa’nın Bakireden Doğmuş Olması Neden Çok Önemlidir?

Yanıt


Bakireden doğum öğretisi İsa Mesih'in bir bakireden doğduğunu öğretir. Yani Meryem İsa'ya hamile kaldığında hiç cinsel ilişkiye girmemişti. Bu nedenle İsa'nın doğumu gerçekten mucizeviydi. İsa'nın bakire doğumu son derece önemli bir öğretidir ve Kutsal Kitap'ın Matta 1:23 ve Luka 1:27, 34'te açıkça öğrettiği bir öğretidir.

Kutsal Yazılar'ın bakire doğumu nasıl tanımladığına bakalım. Melek Cebrail Bakire Meryem'i ziyaret eder ve ona Mesih'in annesi olacağı haberini verir. Meryem, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki?" diye sorar (Luka 1:34). Cebrail'in yanıtı gebe kalmanın mucizevi doğasına işaret eder: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek" (Luka 1:35). Melek, İsa'nın doğumunda herhangi bir insan eylemine değil, Kutsal Ruh'a ve Tanrı'nın gücüne işaret etmektedir. İsa doğru bir şekilde Tanrı'nın Oğlu olarak adlandırılacaktır.

Cebrail daha sonra Meryem'le evlenmek üzere nişanlanmış olan Yusuf'a haberi tekrarlar: “Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır" (Matta 1:20). Yusuf'un bu bilgiye ihtiyacı vardı, çünkü "birlikte olmalarından önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı" (Matta 1:18). Tanrı'nın bu konudaki sözünü kabul eden Yusuf, Meryem'i eş olarak almaya devam etti, ancak Meryem İsa doğana kadar bakire kaldı: "Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı" (Matta 1:25).

Müjde yazarları bakire doğum öğretisini sürdürmek için kullandıkları ifadelerde ustadırlar. Luka İsa'nın soyağacında, İsa'nın "Yusuf'un oğlu sanılmasından” bahseder (Luka 3:23). Matta soyağacında Yusuf'u İsa'nın babası olarak adlandırmaktan özenle kaçınır. Bunun yerine "Yakup Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu" der (Matta 1:16).

İsa Mesih'in bakire doğumu Eski Antlaşma'da önceden bildirilmişti: “Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak” (Yeşaya 7:14, Matta 1:22). Ayrıca "kadının soyunun" yılanı yok edeceğini söyleyen Yaratılış 3:15’te bakire doğuma olası bir gönderme vardır.

Kutsal Kitap, Tanrı'nın ebedi Oğlu'nun önceden var olduğunu öğretir. Yeşaya 9:6'da "doğan" çocuk aynı zamanda "verilen" oğuldur. Aynı şekilde Galatyalılar 4:4 de Mesih'in önceden var olduğunu ve bakireden doğduğunu öğretir: “Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi.” Bakire doğum önemlidir çünkü "Söz'ün beden alması" bu yolla gerçekleşmiştir (Yuhanna 1:14). Vücut bulma, Tanrı'nın ebedi Oğlu'nun insan bedenine bürünmesidir; Tanrısal doğasından hiçbir şey kaybetmeden, insan doğasını eklemiştir. Bu mucizevi, tarihi değiştiren olay Bakire Meryem'in rahminde gerçekleşmiştir.

Bakire doğumda, hem Kutsal Ruh hem de Meryem'in rahmi söz konusudur. Nasıl ki yaratılışta "yeryüzü biçimsiz, boş ve karanlıktı" (Yaratılış 1:2), Meryem'in rahmi de boş ve çorak bir yerdi. Ve nasıl yaratılış sırasında "Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde geziniyordu" (Yaratılış 1:2), Tanrı'nın Ruhu Meryem'in üzerine geldi (Luka 1:35). Sadece Tanrı bir şeyi yoktan var edebilir. Sadece Tanrı yaratılış, beden alma ve bakire doğum mucizelerini gerçekleştirebilir.

Ayrıca bakire doğum, İsa'nın hem tümüyle Tanrı hem de tümüyle insan olduğu gerçeğini koruması açısından önemlidir. Fiziksel bedenini Meryem'den onun biyolojik çocuğu olarak almıştır. Ancak O'nun sonsuz, kutsal doğası ezelden beri O'na aitti (bkz. Yuhanna 6:69). İsa'nın günahsız bir doğası vardı (İbraniler 7:26) ve bu nedenle günahla ölümü tek seferde yenerek (İbraniler 10:10) bizim için mükemmel bir kefaret olmuştur (1. Petrus 1:19). O sadece bizim günahımızı üstlenmekle kalmamış, aynı zamanda bizim gibi her şekilde denenmiş, ama günah işlememiştir. Bu nedenle O bizim mükemmel kurbanımızdır ve zayıflıklarımızda bizleri anlar (İbraniler 4:15). Tanrımız bizi kurtarmak ve bize olan sevgisini lütfederek göstermek için mucizevi bir şekilde insan olmuştur.

İsa'nın bakireden doğumu Tanrı'nın bizim adımıza yaptığı lütufkâr işin bir örneğidir. Tüm işi Tanrı’nın kendisi yapmıştır. Örneğin Meryem hamile kalmak istemiyordu, bu tamamen Tanrı'nın fikriydi. Yusuf'un Meryem’in gebeliğinde hiçbir rolü yoktu, bedeni bu işin içinde değildi, bu yüzden gücün Tanrı'dan gelmesi gerekiyordu. Benzer bir şekilde, kurtuluşumuz da yalnızca Tanrı'nın inisiyatifine ve Tanrı'nın gücüne dayanır. Biz Tanrı'yı aramadık, ama O bizi aradı. Kurtuluşumuzu kazanmak için hiçbir şey yapmadık, ama Tanrı'nın gücüne güveniyoruz.

Beklendiği gibi, İsa'nın dönemindeki düşmanları O'nun bakire doğumunu inkâr ettiler. İsa'yı açıkça Samiriyeli, yani melez bir kişi olmakla suçlayacak kadar ileri gittiler (Yuhanna 8:48). Bugün bakire doğumu inkâr edenler Kutsal Yazılar'ın açık öğretisiyle çelişmekte, Kutsal Kitap'ta kaydedilen diğer mucizeleri sorgulamaya açmakta ve Mesih'in tam tanrılığını ya da tam insanlığını inkâr etmeye zemin hazırlamaktadırlar.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa’nın Bakireden Doğmuş Olması Neden Çok Önemlidir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries