settings icon
share icon
Soru

İsa Mesih nasıl eşsiz benzersizdir?

Yanıt


1. İsa Mesih tek ve eşsiz benzersiz Tanrı Oğlu'dur (Mezmur 2:7, 11-12; Yuhanna 1:14; Luka 1:35).

2. O sonsuzdur. O sonsuz geçmişten beri var olmuştur, şu anda vardır ve gelecekteki sonsuzluk boyunca da var olacaktır (Yuhanna 1:1-3, 14, 8:58).

3. Bağışlanma bulup günahlarımızdan kurtulabilmemiz için günahlarımızı üzerine alıp taşıyan sadece İsa'dır (Yeşaya 53; Matta 1:21; Yuhanna 1:29; 1. Petrus 2:24; 1. Korintliler 15:1-3).

4. İsa, Baba'ya giden tek Yol'dur (Yuhanna 14:6; Elçilerin İşleri 4:12; 1. Timoteos 2:5); kurtuluş için başka bir yol yoktur. Kusursuz doğruluğunu bize verip günahımızı üzerine alan tek Doğru Olan'dır (2. Korintliler 5:21).

5. Sadece İsa'nın Kendi ölümü üzerinde gücü ve yaşamını geri alabilme kapasitesi vardı (Yuhanna 2:19, 10:17-18). Dirilişi "ruhsal" değil, fiziksel bir dirilişti (Luka 24:39). Bir daha hiç ölmemek üzere ölümden dirilişi O'nun eşsiz benzersiz Tanrı Oğlu olduğunu gösteriyordu (Romalılar 1:4).

6. Sadece İsa, Baba'yla eşit olarak Kendisine tapınılmayı kabul etmişti (Yuhanna 20:28-29; Filipililer 2:6) ve gerçekten de Baba Tanrı Oğul'un Baba'nın onurlandırıldığı gibi onurlandırılması gerektiğini bildirir (Yuhanna 5:23). İster İsa'nın öğrencileri, ister melekler olsunlar, kendilerine tapınılmasını haklı olarak reddederler (Elçilerin İşleri 10:25-26; Elçilerin İşleri 14:14-15; Matta 4:10; Vahiy 19:10, 22:9).

7. İsa'nın istediğine yaşam verme gücü vardır (Yuhanna 5:21).

8. Baba tüm yargıyı İsa'ya bırakmıştır (Yuhanna 5:22).

9. İsa Baba'yla birlikteydi ve yaratılışta doğrudan etkin olmuştur ve her şey O'nun eli sayesinde birlikte tutulur (Yuhanna 1:1-3; Efesliler 3:9; İbraniler 1:8-10; Koloseliler 1:17).

10. Şimdiki çağın sonunda İsa dünyayı yönetecektir (İbraniler 1:8; Yeşaya 9:6-7; Daniel 2:35, 44; Vahiy 19:11-16).

11. Sadece İsa, annesi Kutsal Ruh'tan hamile kalarak bir bakireden doğmuştur (Yeşaya 7:14; Matta 1:20-23; Luka 1:30-35).

12. Tanrı'nın özelliklerine sahip olduğunu ortaya koyan İsa'dır [örneğin, günahları bağışlama ve hastaları iyileştirme gücü (Matta 9:1-7)]; rüzgârı ve dalgaları sakinleştirme (Markos 4:37-41; Mezmur 89:8-9); bizi tamamen tanımak ve bilmek (Mezmur 139; Yuhanna 1:46-50, 2:23-25), ölüleri diriltme gücü (Yuhanna 11; Luka 7:12-15, 8:41-55).

13. Mesih'in doğumu, yaşamı, dirilişi, kişiliği ve amacı hakkında çok sayıda peygamberlik vardır. Bunların hepsi de başka birisi tarafından değil, İsa tarafından yerine getirilmiştir (Yeşaya 7:14; Mika 5:2; Mezmur 22; Zekeriya 11:12-13, 13:7; Yeşaya 9:6-7; Yeşaya 53; Mezmur 16:10).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa Mesih nasıl eşsiz benzersizdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries