settings icon
share icon
Soru

Yeşaya 53'deki "Acı çeken hizmetkâr" İsa hakkında bir peygamberlik midir?

Yanıt


Tanakh'daki (Yahudi Kutsal Yazıları / Eski Antlaşma) Yahudi Mesih'in gelişi hakkındaki Mesihsel peygamberliklerin belki de en büyüğü, Yeşaya Peygamber'in 53'cü bölümünde bulunur. "Acı çeken hizmetkâr" olarak bilinen Peygamberler bölümü, Yahudiliğin tarihsel hahamları tarafından uzun zamandır bir gün Siyon'a gelecek olan Kurtarıcı'dan söz eder olarak anlaşılmıştır. Aşağıda Yahudiliğin Yeşaya 53'de ye alan "Acı Çeken Hizmetkâr"ın kimliği hakkında geleneksel olarak inandıklarına bazı örnekler yer almaktadır:

Babil Talmudu, "Mesih'in ismi nedir?" der. Hahamlar, Cüzamlı Alim adı verilen Kişi için, "Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse O'nu Tanrı tarafından cezalandırılan, vurulup ezilen bir cüzamlı" sandık..." der. (Sanhedrin 98b).

Midraş Ruth Rabbah şöyle der: "(Rut 2:14'ün) bir başka açıklaması: Burada Kral Mesih'ten söz ediyor; 'Buraya gel, tahta yaklaş, ekmeği yani egemenliğin ekmeğini ye ve lokmanı sirkeye batır.' Bu, O'nun çektiği cezalarla ilgilidir. Söylendiği gibi 'Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.'"

Targum Jonathan, "Benim hizmetkârım Mesih başarılı olacak, yüksek olacak, artacak ve çok kuvvetli olacak" der.

Zohar, "Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti, vb. ..." der. Aden Bahçesi'nde Hastalık Oğullarının Sarayı adı verilen bir yer vardır; o zaman Mesih bu yere girer ve İsrail'in her hastalığını, her ağrısını ve her cezasını çağırır ve bunların hepsi gelip O'nun üzerinde kalır. Ve O, İsrail'i bu şekilde bunlardan hafifletip bunları Kendi üzerine almasaydı, yasaya karşı gelişlerden ötürü İsrail'in cezalarını taşıyabilecek kimse olmayacaktı. Bu yüzden, 'Hastalıklarımızı O üstlendi' diye yazılmıştır."

Büyük (Rambam) Haham Musa ibn Meymun, "Mesih'in gelişi nasıl olacak... Daha önce kimsenin bilmediği biri yükselecek, O'nun gerçekleştirdiği belirtiler ve işaretler görenler için O'nun gerçekte kim olduğunun kanıtları olacak. Çünkü Yüce Tanrı, bu konuyla ilgili düşüncelerini bize bildirirken, "İşte Dal adındaki adam! Bulunduğu yerde filizlenecek" der (Zekeriya 6:12). Yeşaya da, O'nun ortaya çıkacağı zaman hakkında benzer şekilde konuşur: Annesiz, babasız, ailesi bilinmeyen, RAB'bin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü, vs. ... Yeşaya, kralların O'nu nasıl dinleyeceğini anlatırken, 'Onun önünde kralların ağızları kapanacak.

Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, duymadıklarını anlayacaklar' der."

Ne yazık ki, Yahudiliğin modern hahamları, Yeşaya 53'deki "Acı Çeken Hizmetkâr"ın belki İsrail'den ya da Yeşaya'nın kendisinden, ya da hatta Musa ya da Yahudi peygamberlerinden başka birinden söz ettiğine inanmaktadır. Ama Yeşaya açıktır, antik zamanlarda yaşayan birçok hahamın da vardığı sonuç olan Mesih'ten söz etmektedir.

Yeşaya 53'ün ikinci ayeti bu açıklığı onaylar. "RAB'bin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüyen" biri vardır. Filiz sözü, kesinlikle Mesih'ten söz etmektedir, hatta Mesih'le ilgili olarak Yeşaya ya da başka yerlerde görülen yaygın bir sözcüktür. Davut'un hanedanı, yargıyla kesilmiş bir ağaç gibi kesilecektir ancak, onun kesilmiş kütüğünden yeni bir filiz çıkacağı İsrail'e vaat edilmiştir. Bu filiz, Kral Mesih olacaktır.

Yeşaya 53'deki "Acı Çeken Hizmetkâr"ın Mesih'ten söz ettiğine kuşku yoktur. Çokça yükseltilen, önünde kralların sustuğu Kişi. Mesih, düşmüş Davut hanedanından çıkan filizdir. Krallar Kralı olmuştur. Nihai kefareti sağlamıştır.

Yeşaya 53, Davut'un soyundan gelecek Kral Mesih'ten söz eder olarak anlaşılmalıdır. Kral Mesih'in, günahlarımızın bedelini ödemek için acı çeki öleceği ve sonra yeniden dirileceği hakkında peygamberlik edilmiştir. Dünyanın uluslarına kâhinlik edecek ve iman edenleri temizlemek için kefaretin kanını uygulayacaktır. Bütün bunlar sadece İsa Mesih'ten söz ediyor olabilir!

O'nu itiraf edenler, O'nun çocukları, O'nun vaat edilmiş soyu ve zaferinin ganimetleridir. Yahudi öğrencilerin tanıklıklarına göre, İsa bizim günahlarımız için ölmüş, dirilmiş, Tanrı'nın sağına yükselmiş ve şimdi de bizi günahtan temizleyen büyük Baş Kâhin olarak hizmet etmektedir (İbraniler 2:17; 8:1). Yeşaya'nın önceden gördüğü Kişi, Yahudi Mesih, İsa'dır.

Haham Moshe Kohen Ibn Crispin, "Haham, Yeşaya 53'ü İsrail'den söz eder olarak yorumlayanlar için şöyle demiştir: 'Öğretmenlerimizin bilgilerini terk edip 'kendi yüreklerinin inatçılığına' ve kendi düşüncelerine uygun bir yatkınlık içindeler. Ben bu bölümü, Hahamlarımızın öğretisine uygun olarak Kral Mesih'le ilgili olduğu şeklinde yorumluyorum. Bu peygamberlik, Yeşaya tarafından Tanrı'nın buyruğu üzerine bize gelecekte gelip İsrail'i kurtaracak Mesih'in doğası ve hayatı hakkında bir şeyler bildirmek amacıyla verilmiştir. Bu şekilde, Mesih olduğunu iddia eden birisi çıkarsa, buradaki özelliklere benzerliğini görmek için onu gözlemleyebiliriz. Eğer böyle bir benzerlik varsa, o zaman o kişinin doğruluğumuz olan Mesih olduğuna inanabiliriz. Eğer yoksa, bunu yapamayız."

English

Türkçe anasayfaya dön
Yeşaya 53'deki "Acı çeken hizmetkâr" İsa hakkında bir peygamberlik midir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries