คำถามเกี่ยวกับการทรงสร้าง


พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรระหว่างการทรงสร้างกับการวิวัฒนาการ?

โลกมีอายุกี่ปีแล้ว? โลกมีอายุเท่าไหร่?

น้ำท่วมสมัยโนอาห์ เป็นน้ำท่วมโลกหรือเฉพาะที่?

ทฤษฎีการสร้างโดยมีผู้ออกแบบคืออะไร?

ความเชื่อในพระเจ้าและวิทยาศาสตร์ขัดแย้งกันไหม?

ทำไมพระเจ้าจึงทรงนำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วมาไว้ในสวนเอเดน?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไว้ว่าอย่างไร? ในพระคัมภีร์มีไดโนเสาร์หรือไม่?

ปฐมกาลบทที่ 1 หมายถึงวันละ 24 ชั่วโมงตามตัวอักษรหรือไม่?

ทำไมมีเรื่องราวการทรงสร้างที่แตกต่างกัน 2 เรื่องในปฐมกาลบทที่ 1-2?

ความเชื่อเรื่องการทรงสร้างเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์ไหม?

วิวัฒนาการแห่งความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวคืออะไร?

ทฤษฎีช่องว่างคืออะไร เกิดอะไรขึ้นระหว่างปฐมกาล 1: 1 และ 1: 2 หรือไม่?

พระคัมภีร์ว่ายังไงเกี่ยวกับมนุษย์ถ้ำ คนยุคก่อนประวัติศาสตร์?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับการทรงสร้าง