settings icon
share icon
คำถาม

รังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นคืออะไรและเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่

คำตอบ


รังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้น (เรียกอีกอย่างว่า “การสร้างแบบเป็นกระบวนการ”) เป็นความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินมากกว่าระยะเวลาหลายพันล้านปี ไม่ใช่หกวันที่มี 24 ชั่วโมงซึ่งนี่เป็นมุมมองพื้นฐานเกี่ยวกับรังสรรค์นิยมแบบดั้งเดิม ผู้ที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นสามารถมีทั้งแนวคิดแบบเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยมในระบบหลักศาสนศาสตร์ทางความเชื่อของพวกเขา แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะเห็นด้วยกับสิ่งต่อไปนี้

• “บิ๊กแบง” เป็นวิธีการของพระเจ้าในการสร้างดวงดาวและกาแล็กซีผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเป็นเวลาหลายพันล้านปี

• โลกและจักรวาลมีอายุหลายพันล้านปี ไม่ใช่เพียงแค่นับพันปีเท่านั้น

• วันแห่งการทรงสร้างมีช่วงระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกันหลายล้านปีและหลายพันล้านปี

• ความตายและการนองเลือดมีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นของการทรงสร้างและไม่ได้เป็นผลมาจากความบาปของอาดัม มนุษย์ถูกสร้างขึ้นหลังจากประวัติศาสตร์ของโลกเกี่ยวกับชีวิตและการตายซึ่งส่วนใหญ่นั้นได้เกิดขึ้นก่อนแล้ว

• น้ำท่วมสมัยโนอาห์เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ ไม่ใช่ทั่วโลก และมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อธรณีวิทยาของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่มีมาหลายพันล้านปี

รังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นเป็นความเชื่อที่ต่อต้านทั้งทฤษฎีวิวัฒนาการอเทวนิยมและรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อย คำสอนของรังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ คำสอนเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นที่ชื่นชอบผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร และหนังสือของคริสเตียน

ในมุมมองของเราความผิดพลาดของรังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1-2 นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อให้เข้าใจตามตัวอักษร ตามแนวคิดของรังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นนั้นคำว่า “วัน” ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 ไม่ใช่วันที่มี 24 ชั่วโมงตามตัวอักษร แต่แท้จริงแล้วเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งเป็นระยะเวลาหลายล้านหรือแม้กระทั่งหลายพันล้านปี ผู้ที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นยอมรับมุมมองเชิงวิวัฒนาการเกี่ยวกับยุคสมัยของโลกซึ่งเรารู้สึกว่านี่เป็นความผิดพลาด

ความคิดเห็นไม่ตรงกันอีกประการหนึ่งที่เรามีต่อรังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นคือการวางตำแหน่งการตายให้เกิดขึ้นก่อนการล้มลงในความบาป ซึ่งทำลายคำสอนที่ว่าความตายทางร่างกายเป็นผลมาจากความบาปทั้งหมด (ดูโรม 5:12 และ 1 โครินธ์ 15:21-22)

ในบางกรณีรังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นเป็นความพยายามของคริสเตียนบางคนที่ทำให้คำสอนของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กลมกลืนเข้ากับพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วทฤษฎีนี้เกิดขึ้นก่อนการคิดเชิงวิวัฒนาการสมัยใหม่และได้รับการเสนอแนะจากนักเขียนคริสเตียนบางคนในยุคแรกๆ แม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับรังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้น แต่มันเป็นมุมมองที่ครอบครองโดยสัดส่วนที่มีจำนวนมากของชุมชนคริสเตียน

ด้วยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การตีความแบบดั้งเดิมในพระธรรมปฐมกาลส่วนใหญ่เป็นแบบรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยไม่ใช่รังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้น นี่เป็นเพราะว่าหลักฐานที่หนักแน่นที่สุดได้เสนอแนะว่ารังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นส่วนใหญ่มาจากสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มาจากถ้อยคำในพระคัมภีร์โดยตรง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

รังสรรค์นิยมแบบเป็นลำดับขั้นคืออะไรและเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries