settings icon
share icon
คำถาม

หลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายคืออะไร

คำตอบ


หลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายเป็นความเชื่อซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตีความพระคัมภีร์ที่ไม่ดีและความเชื่อทางไสยศาสตร์ เป็นแหล่งแรกๆ ของหลักคำสอนสำหรับผู้ที่อยากใช้พระคัมภีร์ในการพิสูจน์ให้เห็นถึงอคติทางด้านชาติพันธุ์ หลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายนั้นเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับความเชื่อที่ผิดพลาดอื่นๆ เช่นขบวนการอัตลักษณ์นิยมและหลักคำสอนของเคไนต์ เหมือนกับความเชื่อผิดๆ หลากหลายความเชื่อ มันมีกลไกของการป้องกันตัวเองที่เพิ่มเข้ามาคือ ใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับหลักข้อเชื่อเหล่านี้ถูกหาว่าเป็นลูกของงูร้าย หนึ่งในปัญหาที่น่าเสียดายมากที่สุดสำหรับหลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายคือมันขึ้นอยู่กับอคติเป็นอย่างมากและบิดเบือนการตีความพระคัมภีร์จนกระทั่งเป็นสิ่งซึ่งยากมากที่จะอภิปรายกันได้ด้วยเหตุและผล

กล่าวอย่างง่ายๆ คือหลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายสอนว่าความบาปของเอวาไม่ได้เป็นเพียงแค่การไม่เชื่อฟัง แต่เป็นการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับงู และคาอินก็คือลูกของเอวากับซาตาน ลูกหลานของคาอินโดยตามแนวความคิดนี้ก็คือลูกหลานของซาตาน และสิ่งนี้รวมถึงชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนที่ผู้เชื่อในหลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายเลือกที่จะไม่ชอบ แนวความคิดนี้ฝังรากลึกลงในความเชื่อทางไสยศาสตร์และเป็นที่นิยมโดยเฉพาะกับผู้มีแนวคิดคลั่งคนผิวขาวและผู้ที่ต่อต้านชาวยิว ลัทธิมูนิซึ่มก็ส่งเสริมแนวความคิดนี้เช่นเดียวกัน เป็นที่สังเกตว่าผู้พยากรณ์เท็จและผู้สอนเท็จอาร์โนลด์ เมอร์เรย์ (Arnold Murray) แห่ง The shepherd’s Chapel และวิลเลียม แบรนแฮม (William Branham) ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ แม้ว่าความคิดใดๆ ก็ตามไม่ควรจะมีการวิจารณ์เมื่อมีการนำไปใช้ผิด แต่ก็เหมาะสมที่จะประณามแนวความคิดนั้นๆ เมื่อมันมีตรรกะที่นำไปสู่ความบาป ปรัชญาที่สอนว่าบางชาติพันธุ์หรือบางกลุ่มคนมีความชั่วช้าเป็นสากล เช่นหลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายก็เป็นปรัชญาอย่างหนึ่ง

ผู้ที่สนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายอ้างพระคัมภีร์หลายๆ ตอนเพื่อใช้เป็นข้อพิสูจน์ว่าความคิดของพวกเขานั้นถูกต้อง แทบจะไม่มีข้อยกเว้นว่า “ข้อพิสูจน์” เหล่านี้ได้รับการตีความซึ่งไม่เหมาะสมเป็นที่สุดต่อเนื้อหาของตอนนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นพระธรรมปฐมกาล 3:13 มักจะกล่าวโดยการอ้างว่าคำที่แปลออกมาเป็นคำว่า “ล่อลวง” หรือ “หลอกลวง” แท้จริงแล้วหมายถึง “ยั่วยวน” ซึ่งโดยทั้งบริบทและนักวิชาการนั้นไม่เห็นด้วย พระธรรมสุภาษิต 30:20 เป็นการอุปมาที่เปรียบเทียบการกินและการทำผิดศีลธรรมทางเพศ นี่เป็นการกล่าวเกินจริงอย่างมากโดยผู้ที่เชื่อในแนวความคิดเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายว่าพระธรรมตอนนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงการล้มลงในความบาปของมนุษย์ซึ่งเกิดจากเรื่องทางเพศ ตอนอื่นๆ รวมถึงยูดา 1:14 และคำอุปมาเรื่องข้าวละมานในพระธรรมมัทธิวบทที่ 13 ผู้ที่เชื่อในหลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายสอนว่าคำอธิบายของพระเยซูเกี่ยวกับ “พลเมืองของมารร้าย” ในคำอุปมาตอนนี้ว่าเป็นเรื่องจริงในแง่ของชีววิทยา เช่นเคยมีเพียงแค่ผู้ที่กำลังพยายามบังคับความเชื่อนี้ให้เข้าไปยังพระคัมภีร์ที่จะเห็นมันเป็นแบบนี้คือมันไม่ได้มีการอ่านออกมาจากพระคัมภีร์โดยตรง

แท้จริงแล้วมีหลายสิบที่ในพระคัมภีร์ซึ่งความคิดที่ผิดนี้มีการทำให้เกิดการบิดเบือนเข้าไป แต่ทุกแนวคิดคือว่าต้องมีคนเชื่อในแนวความคิดเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว หรือโดยการอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งและกล่าวว่า “ถ้าคุณคาดเดาว่าหลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายนั้นเป็นความจริง ฉะนั้นนี่ก็หมายความว่า...” จะเป็นคนคนหนึ่งที่เชื่อในปรัชญาเทียมเท็จนี้ ด้วยเหตุผลนี้การถกเถียงกันในเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายนั้นอาจจะเป็นเรื่องยาก ผู้ที่เชื่อในแนวคิดนี้ก็ตีความพระคัมภีร์ผ่าน “เลนส์ของเชื้อสายของงูร้าย” ถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะยอมรับการตีความแบบอื่น ไม่ว่าจะมีการสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยบริบทและนักวิชาการมากขนาดไหนก็ตาม

มีคำถามและการพยากรณ์พื้นฐานบางประการที่สืบเนื่องจากหลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายที่สามารถใช้แสดงถึงการที่หลักข้อเชื่อนี้ขาดความจริง ยกตัวอย่างเช่นพระธรรมกาลาเทีย 3:28 กล่าวอย่างชัดเจนว่าชาติพันธุ์และเพศไม่มีอิทธิพลใดๆ ในการอยู่ในทางของพระเจ้า พระธรรม 2 เปโตร 3:9 กล่าวว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับความรอด ไม่ใช่ “ทุกคนยกเว้นลูกหลานของคาอิน” ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่มีใครก็ตามที่เป็น “เคไนต์” หรือถูกประณามว่ามีพื้นฐานมาจากเชื้อสายของคาอิน ผู้เขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ไม่ได้เตือนเราถึงคนเหล่านี้ เช่นเดียวกันก็มีความสงสัยที่ว่าคนเหล่านั้นรอดจากน้ำท่วมโลกได้อย่างไรและทำไมถึงรอดมาได้ หลักข้อเชื่อนี้คาดคะเนว่าบาปแรกนั้นเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ แต่ ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมพระคัมภีร์ทั้งหมดที่เหลืออยู่เผยให้เห็นโลกทัศน์ที่ว่าความบาปแรกเป็นการไม่เชื่อฟังไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเพศ

ปรัชญาเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากที่สุดที่มันนำไปสู่ปัญหาหลักสองประการโดยตรงและอย่างมีตรรกะ การเหยียดผิวนั้นเป็นปัญหาที่แย่มากที่สุดคือการเชื่อว่าชาติพันธุ์บางชาติพันธุ์นั้นไม่สามารถที่จะกลับใจได้และไม่มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ผลลัพธ์เดียวที่เป็นไปได้สำหรับโลกทัศน์เช่นนี้คืออคติและทิฐิ นอกจากนี้ก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันที่จะไม่สนใจนักวิจารณ์หลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายว่าเป็นเหมือนกับ “เคไนต์” ที่ปรัชญานี้เชื่อ อาร์โนลด์ เมอร์เรย์นั้นมีความผิดเป็นพิเศษต่อการบิดเบือนครั้งนี้ กระนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เชื่อที่พระเจ้าได้ทรงให้แหล่งทรัพยากรในพระคัมภีร์ที่แสดงให้เราเห็นถึงความจริง เราเพียงแค่ต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยความไม่มีอคติและเปิดใจเพื่อที่จะพบกับสติปัญญาที่แท้จริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หลักคำสอนเกี่ยวกับเชื้อสายของงูร้ายคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries