settings icon
share icon
คำถาม

เกิดอะไรขึ้นที่หอบาเบล?

คำตอบ


หอบาเบลได้มีอธิบายไว้ในปฐมกาล 11:1 — 9 หลังจากน้ำท่วม พระเจ้า ได้สั่งมนุษยชาติให้ "มีลูกดกทวีมากขึ้นให้เต็มแผ่นดิน" (ปฐมกาล 9:1) มนุษยชาติได้ตัดสินใจทำสิ่งที่เป็นทางตรงกันข้าม "พวกเขาจึงว่า 'มาเถิด ให้เราสร้างเมืองขึ้นสำหรับเราและสร้าง หอให้ยอดเทียมฟ้า ให้เราทำชื่อเสียงไว้ เพื่อเราจะไม่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลก'" (ปฐมกาล11:4) มนุษยชาติได้ตัดสินใจที่จะสร้างเมืองใหญ่และพวกเขาอยู่ด้วยกันที่นั่น พวกเขาตัดสินใจที่จะสร้างหอใหญ่มหึมาเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีอำนาจ ของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะมีชื่อเสียงใหญ่โต (ปฐมกาล11:4) หอนี้เป็นที่ระลึกถึง ในชื่อหอบาเบล

ในการตอบสนองพระเจ้าทำให้ภาษาของพวกเขาวุ่นวายเพื่อไม่ให้พวกเขาสามารถสื่สารกันได้ (ปฐมกาล11:7) ผลลัพธ์ก็คือคนที่พูดภาษาเดียวกันก็รวมตัวกับคนที่พูดภาษาเดียวกัน และหลังจากนั้นก็ไปด้วยกันและพวกเขาได้อาศัยอยู่ในส่วนอื่นๆ ของแผ่นดินโลก (ปฐมกาล11:8-9) ที่หอบาเบลพระเจ้าทรงทำให้ภาษาต่างๆ วุ่นวายเพื่อบังคับใช้คำสั่ง ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ชาติให้กระจัดกระจายไปทั่วโลก

อาจารย์สอนพระคัมภีร์บางท่านเชื่ออีกด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างเชื้อชาติต่างๆ ของมนุษยชาติที่หอบาเบล สิ่งนี้เป็นไปได้ แต่เรื่องนี้ไม่ได้มีสอนไว้ในเนื้อหาของพระคัมภีร์ ดูเหมือน น่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่ว่าเชื้อชาติต่างๆ ได้อยู่ที่หอบาเบลมาก่อนและที่พระเจ้า จะทำให้ภาษาของพวกเขาวุ่นวายอย่างน้อยบางส่วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติต่างๆ จากหอบาเบลมนุษยชาติได้แบ่งตามภาษา (และเป็นไปได้ตามเชื้อชาติ) และตั้งรกรากอยู่ในที่ต่างๆ ของโลก

ปฐมกาล 10:5, 20 และ 31 อธิบายถึงการกระจายตัวไปทั่วแผ่นดินโลกของลูกหลานโนอาห์ "โดยตามตระกูล ภาษา อาณาเขตของพวกเขาและชนชาติ" สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อพระเจ้ายังไม่ได้ทำให้ภาษาชองพวกเขาวุ่นวายจนกระทั่งหอบาเบลในปฐมกาลบทที่ 11 ปฐมกาลบทที่ 10 บันทึกรายชื่อลูกหลานของลูกชายโนอาห์สามคนคือเชม ฮามและยาเฟท เป็นการบันทึกถึงลูกหลานของพวกเขาสองสามรุ่น กับการมีช่วงชีวิตที่ยาวนานในช่วงนั้น (ดูในปฐมกาล 11:10 — 25) เชื้อสายในปฐมกาลบทที่ 10 ดูเหมือนจะครอบคลุมเป็นเวลา หลายร้อยปี การบรรยายหอบาเบล ถูกกล่าวไว้ในปฐมกาล 11:1 — 9 ได้มีการให้ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายของภาษา ปฐมกาลบทที่ 10 บอกเราถึงภาษาต่างๆ ปฐมกาลบทที่ 11 บอกเราว่าภาษาต่างๆ นั้นเกิดขึ้นมาอย่างไร

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เกิดอะไรขึ้นที่หอบาเบล?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries