settings icon
share icon
คำถาม

มีหลักฐานในมุมมองของพระคัมภีร์หรือไม่สำหรับการที่โลกอายุน้อย?

คำตอบ


มีหลักฐานมากมายในมุมมองของพระคัมภีร์สำหรับการที่โลกมีอายุที่น้อย อย่างไรก็ตามมุมมองของการที่โลกมีอายุมากนั้นยังมีการสอนอย่างผูกขาดในโรงเรียนของรัฐบาล ในสถาบันการศึกษาหลักๆ และในสื่อที่มีความโด่งดังเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ไม่ต้องสงสัยเลย ว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แบ่งปันเกี่ยวกับมุมมองของการที่โลกมีอายุมาก เพราะว่าสิ่งนี้ เป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาเรียนรู้ในโรงเรียนขณะที่เติบโตขึ้นมา เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาเรียน เมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ๆ พวกเขาได้รับใบปริญญา เป็นสิ่งที่เพื่อนร่วมงานส่วนมากยอมรับ แต่มีผู้ที่คัดค้านอยูท่ามกลางชุมชนของนักวิทยาศาสตร์และกำลังมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ทำไมหรือ เพราะว่านักวิทยาศาสตร์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเผชิญหน้ากับหลักฐานที่กำลังเติบโต ซึ่งเป็นการท้าทายต่อต้นแบบของการที่โลกมีอายุมาก

ไม่เพื่อให้กล่าวว่าทุกคนที่คาดการณ์ในหลักฐานเหล่านี้จะไม่ยอมรับมุมมองของการที่โลก มีอายุมาก ผู้ที่ได้พิจารณาหลักฐานเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดธรรมดา แต่ยังไม่มีการอธิบาย ถึงปรากฏการณ์นี้ บางคนเชื่อว่ายังมีการตรวจสอบที่ยังไม่ละเอียดพอ บางคนมองว่าเป็น การเจตนาที่จะบิดเบือนความจริงโดยผู้ที่คลั่งศาสนา

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่คลั่งศาสนามีแนวโน้มที่จะบิดเบือนความจริงเมื่อเหมาะสมกับจุดประสงค์ของพวกเขา ผู้ที่คลั่งศาสนาที่เชื่อว่าโลกมีอายุมากนั้นมีแนวโน้มที่จะทำเพื่อแสดงถึงหน้าที่การงานและชื่อเสียงของพวกเขา นั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เป็นความจริงเช่นที่กันที่ว่าหลักฐานที่โลก มีอายุน้อยซึ่งมีการเสนอในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ยังไม่มีการต้านทานต่อการตรวจสอบอย่างละเอียด แต่คนอื่นๆ อีกหลายคนได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและความจริงคือจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างช่ำชอง ผู้เชี่ยวชาญในสายงานของตัวเองกำลังยอมรับมุมมองของการที่โลกมีอายุน้อยว่าอย่างน้อยน่าจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้มีการกระตุ้นเพื่อให้ได้รับความสนใจ นี่เป็นหลักฐานสำคัญสำหรับข้อพิจารณาดังกล่าว

การกัดกร่อนของทวีปและการคงอยู่ของซากดึกดำบรรพ์ ทวีปได้รับการกัดกร่อนในระดับ ที่ถ้าไม่มีการแปรสันฐานเมื่อหินถูกยกตัว การเกิดฝุ่นละอองจากอุกกาบาตและปริมาณแมกมา ที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟ โลกจะถูกกัดกร่อนให้แบน (ภูเขาเอเวอร์เรสและภูเขาทั้งหมด) ในไม่น้อยกว่า 25 ล้านปี ในระดับนี้ พื้นที่สูง ซากดึกดำบรรพ์คงจะหายไปเมื่อมันเกิดการกัดกร่อนไป แต่ก็ยังคงมีอยู่ถึงทุกวันนี้ สิ่งที่เกี่ยวข้องคือซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ไม่ได้มีอายุเป็นล้านปี ถ้าสิ่งนี้เป็นจริงลำดับชั้นหินต้องมีการปรับปรุงใหม่อย่างจริงจัง (ดูบทความเกี่ยวกับลำดับชั้นหิน)

แรงดันของเหลวใต้ผิวดิน เมื่อเครื่องขุดเจาะน้ำมันเจาะลงไปที่น้ำมัน บางครั้งน้ำมันไหลทะลักออกมาเป็นน้ำพุขนาดใหญ่ นี่เป็นเพราะว่าน้ำมันอยู่ภายใต้แรงกดดันจากน้ำหนักซึ่งเต็มที่ของหิน ที่อยู่ด้านบน ของเหลวอื่นๆ ที่อยู่ใต้ดินที่อยู่ภายใต้แรงกดดันรวมทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำ ปัญหาคือหินที่อยู่ด้านบนของเหลวจำนวนมากซึ่งถูกทับถมที่มีแรงกดดันอยู่ใต้ชั้นหินจะค่อนข้าง ที่จะแทรกซึมเข้ามาได้ แรงกดดันน่าจะออกมาภายในน้อยกว่า 100,000 ปี แต่สิ่งที่ทับถมมานี้ยังคงบีบอัดความดันได้อย่างสูง อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่สมมุติว่าทับถมมาตั้งแต่โบราณ และตำแหน่งพวกมันตลอดทั้งลำดับชั้นหิน การสำรวจนี้ทำให้เกิดคำถามกับการแปลความซึ่ง นำไปยังการเกิดขึ้นของแนวหิน

การเย็นตัวลงของโลก ในศตวรรษที่ 19 นักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงและนักประดิษฐ์ชื่อ Lord Kelvin (William Thomson) เป็นคนแรกที่ชี้ให้เห็นถึงถ้าโลกเกิดมาด้วยสภาวะการหลอมเหลวสีขาว ที่มีความร้อน โลกจะต้องเย็นลงมาถึงอุณหภูมิปัจจุบันเร็วกว่า 4.6 ล้านปีที่มีการยอมรับกันทุวันนี้ จากตอนนั้นผู้สนับสนุนว่าโลกมีอายุมากได้ชี้ว่าการสลายตัวของกัมมันตรังสีภายในโลกจะต้อง ทำให้ขั้นตอนในการเย็นตัวของโลกนั้นช้าล ผู้ที่สนับสนุนว่าโลกมีอายุน้อยตอบสนองว่าแม้กระทั่งสมมุติฐานที่เป็นเสรีนิยมเกี่ยวกันจำนวนของความร้อนที่เกิดขึ้นโดยการสลายตัวของกัมมันตรังสี โลกคงจะเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิปัจจุบันเร็วกว่าที่ผู้สนับสนุนว่าโลกมีอายุมากนั้นยอมรับ

การที่ดวงจันทร์ออกห่างจากโลก ดวงจันทร์ค่อยๆ ขยับออกห่างจากโลก สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ความจริงที่ว่าการหมุนของโลกนั้นช้าลงเนื่องจากแรงเสียดทานไทดัลและปัจจัยอื่นๆ การที่ ดวงจันทร์ออกห่างจากโลกมีการสำรวจโดย Edmund Halley ในปลายช่วงปี 1600 (Edmund Halley คนเดียวกันที่ได้รับเกียรติในการเป็นคนแรกที่ทำนายถึงวงโคจรของดาวหาง อายุ 76 ที่มีชื่อเสียงโงดังซึ่งได้รับการระลึกถึงโดยชื่อของเขา) ในการให้ลำดับของการที่ดวงจันทร์ออกห่างจากโลกในวันนี้คือความจริงที่ว่ามีการเร่งขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไปและด้วยปัจจัยอื่นๆ นักฟิสิกส์ได้กำหนดว่าระบบการโคจรของดวงจันทร์ที่หมุนรอบโลกไม่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่าสองล้านปี (คุณสามารถดูการคำนวณสมการได้ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.creationscience.com/)

นี่เป็นเวลา 3.4 ล้านปีที่น้อยกว่าที่ผู้สนับสนุนว่าโลกมีอายุมากจะยอมรับได้ นอกจากนี้ยิ่งดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากแค่ไหน ก็ยิ่งมีอิทธิพลกับน้ำขึ้นน้ำลงมากเท่านั้น เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ไกลมากเกินไปก่อนที่เราจะจมน้ำวันละสองครั้ง

การกระจายตัวของฮีเลียมจากแร่ซอร์คอนในยุคพรีแคมเบเรียน ฮีเลียมถูกผลิตอยู่ภายในโลกโดยการสลายตัวของกัมมันตรังสีของบางองค์ประกอบที่ไม่เสถียร (เป็นองค์ประกอบสองอย่างนี้คือยูเรเนียมและแร่ทอเรียม) การสลายตัวนี้เกิดขึ้นในคริสตัลซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "แร่ซอร์คอน" ฮีเลียมกระจายตัวจากแร่ซอร์คอนในระดับซึ่งเป็นที่รู้กันว่าขึ้นอยู่กับความลึกและอุณหภูมิ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเป็นนัยว่าในแร่ซอร์คอนมีแร่ยูเรเนียมที่มีอายุเป็นพันล้านปีที่สลายตัวได้เกิดขึ้น ฮีเลียมจำนวนมากเกินไปนั้นยังคงเหลืออยู่ จำนวนที่เกินมากเกินไปจริงๆ ปรากฏว่าฮีเลียมมีเวลาไม่พอที่จะกระจายตัวออกจากคริสตัลทั้งหลาย การสังเหตการณ์นี้มีความหมายโดยนัย อยู่บางอย่าง

อย่างแรกคือการสังเกตการณ์อาจจะคว่ำล้างสมมุติฐานที่เป็นพื้นฐานของการกำหนดอายุ จากกัมมันตรังสี (เทคนิคที่นิยมใช้ในการกำหนดอายุของการที่โลกมีอายุมาก) นักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าแร่ยูเรเนียมที่มีการสลายตัวเป็นพันล้านปีได้เกิดขึ้นภายในแร่ซอร์คอนเพราะว่าทำให้ เกิดสมมุติฐานเกี่ยวกับอดีตที่สำรวจไม่ได้ (ดูบทความของเราเกี่ยวกับการกำหนดอายุ จากกัมมันตรังสี) สมมุติฐานอันหนึ่งในนี้คือว่าการกระจายตัวของกัมมันตรังสีได้คงอยู่ อย่างไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการสังเกตการณ์ที่ผ่านมาในอดีต นักวิทยาศาสตร์สามารถ ที่จะกำหนดระดับการกระจายตัวที่แตกต่างกันออกไปภายในห้องปฏิบัติการแต่ส่วนมากไม่เชื่อว่าเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ อย่างไรก็ตามพันล้านปีของการกระจายตัวของแร่ยูเรเนียมเกิดขึ้น อย่างรวดเร็วจนกระทั่งฮีเลียมที่ถูกผลิตขึ้นไม่มีเวลาพอที่จะหนีออกไปจากแร่ซอร์คอน นี่อาจจะเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งว่าระดับของการกระจายตัวของกัมมันตภาพรังสีได้มีการเร่งความเร็วที่ไม่สามารถสำรวจได้ในอดีตที่ผ่านมา

อย่างที่สองคือแร่ซอร์คอนมาจากหินยุคพรีแคมเบเรียนใต้ลำดับชั้นหิน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน ในการแปลความสำหรับการที่โลกมีอายุมากของชั้นหินอาจจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง (อีกครั้งหนึ่ง ดูที่บทความของเราเกี่ยวกับลำดับชั้นหิน) หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี้และหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับทฤษฎีที่โลกมีอายุน้อยยอมรับคำอธิบายของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสร้างโลก และจักรวาลที่พบอยู่ในพระธรรมปฐมกาล

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีหลักฐานในมุมมองของพระคัมภีร์หรือไม่สำหรับการที่โลกอายุน้อย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries