settings icon
share icon
คำถาม

ทฤษฎีมหาทวีปแพนเจีย (Pangea theory) นั้นเป็นไปได้หรือไม่

คำตอบ


มหาทวีปแพนเจีย (Pangea) เป็นแนวคิดที่ว่ามวลแผ่นดินทั้งหมดของโลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยเชื่อมต่อกันนั้นเป็นทวีปขนาดใหญ่ยักษ์ บนแผนที่โลกนั้น ดูเหมือนว่าทวีปบางทวีปจะสามารถประกอบเข้าด้วยกันได้เหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ขนาดยักษ์ (เช่นแอฟริกาและอเมริกาใต้) พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงแพนเจีย (Pangea) หรือไม่ พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนแต่ก็มีความเป็นไปได้ ในปฐมกาล 1:9 บันทึกไว้ว่า “และพระเจ้าตรัสว่า ‘ให้น้ำที่อยู่ใต้ท้องฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกันและให้พื้นดินแห้งจงปรากฏขึ้น’ ก็เป็นดังนั้น” ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าถ้าน้ำทั้งหมด “รวมกันเป็นที่แห่งเดียว” พื้นดินแห้งก็จะ “รวมเป็นที่แห่งเดียว” เช่นกัน พระธรรมปฐมกาล 10:25 กล่าวว่า “…คนหนึ่งชื่อเพเลก (Peleg) เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก…” (เพิ่มเติมโดยผู้แปล) บางคนชี้ไปที่ปฐมกาล 10:25 เพื่อเป็นหลักฐานว่าโลกถูกแบ่งออกหลังจากน้ำท่วมโลกในสมัยของโนอาห์

แม้ว่ามุมมองนี้จะเป็นไปได้ แต่คริสเตียนก็ไม่ได้ยึดถือในมุมมองนี้เป็นหลักสากลอย่างแน่นอน บางคนมองว่าปฐมกาล 10:25 หมายถึง “การแบ่งแยก” ซึ่งเกิดขึ้นที่หอบาเบล ไม่ใช่การแบ่งแยกทวีปผ่านทาง “การเคลื่อนตัวของทวีป” บางคนยังโต้แย้งในเรื่องของการแยกตัวหลังมหาทวีปในสมัยของโนอาห์ (Noahic Pangea) เนื่องจากอัตราการเคลื่อนที่ในปัจจุบัน ทวีปต่างๆ ไม่น่าจะแยกจากกันในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมโลกในสมัยของโนอาห์ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทวีปต่างๆ เคลื่อนตัวไปในอัตราเดียวกันเสมอ นอกจากนี้พระเจ้ายังสามารถเร่งกระบวนการเคลื่อนตัวของทวีปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแยกมนุษย์ออกจากกัน (ปฐมกาล 11:8) อย่างเช่นเคยคือว่าพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงมหาทวีปแพนเจีย (Pangea) อย่างชัดแจ้งหรือสรุปให้เราทราบถึงช่วงเวลาที่มหาทวีปแพนเจีย (Pangea) ถูกแยกออกจากกัน

แนวคิดมหาทวีปในสมัยของโนอาห์ (Noahic Pangea) อาจให้คำอธิบายถึงสาเหตุที่สัตว์และมนุษย์สามารถอพยพไปยังทวีปต่างๆ จิงโจ้ไปถึงออสเตรเลียหลังน้ำท่วมโลกได้อย่างไรหากทวีปต่างๆ ถูกแยกออกจากกันแล้ว แนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยไปจนถึงทฤษฎีทวีปมีการเคลื่อนโดยทั่วไปนั้นได้รวมทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกอย่างรุนแรง

(ให้ดูเพิ่มเติมที่ http://www.answersingenesis.org/tj/v16/i1/plate_tectonics.asp)

และทฤษฎีไฮโดรเพลท (Hydroplate Theory) เอาไว้เช่นกัน (ให้ดูเพิ่มเติมที่ http://www.creationscience.com/onlinebook/HydroplateOverview2.html)

ทั้งสองทฤษฎีนี้คาดคะเนการเร่งความเร็วในการเคลื่อนตัวของทวีปภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของน้ำท่วมโลกในสมัยของโนอาห์

อย่างไรก็ตามก็มีคำอธิบายอีกประการหนึ่งที่นำเสนอโดยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคริสเตียนที่ไม่จำเป็นต้องมีมหาทวีปแพนเจียหลังยุคโนอาห์ จากมุมมองนี้การอพยพข้ามทวีปอาจเริ่มต้นขึ้นในขณะที่ระดับน้ำทะเลยังคงต่ำอยู่ในระหว่างและหลังยุคน้ำแข็งหลังน้ำท่วมโลกทันที ซึ่งน้ำส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่ในน้ำแข็งที่ขั้วโลก ระดับน้ำทะเลที่ต่ำลงจะทำให้ชั้นโขดหินของทวีปนั้นเปิดออกมาและเชื่อมต่อกับผืนดินขนาดใหญ่ทั้งหมดเข้าด้วยกันผ่านสะพานแผ่นดิน

มี (หรืออย่างน้อยก็เคยมี) สะพานแผ่นดินใต้น้ำตื้นที่เชื่อมระหว่างทวีปหลักทั้งหมด อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลียล้วนติดกับภาคพื้นทวีปเอเชีย สหราชอาณาจักรติดกับภาคพื้นทวีปยุโรป ในบางสถานที่สะพานข้ามทวีปเหล่านี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปัจจุบันของเราเพียงไม่กี่ร้อยฟุต ทฤษฎีนี้สามารถสรุปได้ดังนี้คือ (1) หลังจากน้ำท่วมโลก ยุคน้ำแข็งก็เกิดขึ้น (2) น้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกแช่แข็งส่งผลให้มหาสมุทรต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาก (3) ระดับที่ต่ำลงของมหาสมุทรส่งผลให้เกิดสะพานแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างทวีปต่างๆ (4) มนุษย์และสัตว์อพยพไปยังทวีปต่างๆ ผ่านสะพานแผ่นดินเหล่านี้ (5) ยุคน้ำแข็งสิ้นสุดลง น้ำแข็งละลายและระดับน้ำใน มหาสมุทรสูงขึ้น ส่งผลให้สะพานแผ่นดินทั้งหลายจมอยู่ใต้น้ำ

กระนั้นแม้ว่ามหาทวีปแพนเจีย (Pangea) ไม่ได้มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ก็นำเสนอความเป็นไปได้ของมหาทวีปแพนเจีย (Pangea) ไม่ว่าในกรณีใด มุมมองใดๆ ที่ได้นำเสนอมาข้างต้นนั้นเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลถึงการที่มนุษย์และสัตว์อพยพไปยังทวีปต่างๆ ซึ่งปัจจุบันถูกแยกออกจากกันด้วยมหาสมุทรอันกว้างใหญ่

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทฤษฎีมหาทวีปแพนเจีย (Pangea theory) นั้นเป็นไปได้หรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries