settings icon
share icon
คำถาม

โนอาห์นำสัตว์ทุกตัวลงบนเรือได้อย่างไร?

คำตอบ


โนอาห์นำสัตว์ทุกตัวลงบนเรือได้อย่างไร เรือใหญ่พอที่จะนำ "สัตว์ชนิดละคู่ นกตามชนิดของมันและสัตว์ตามชนิดของมัน สัตว์เลื้อยคลานตามแผ่นดินตามชนิดของมัน" และสัตว์บางชนิดเจ็ดคู่ แล้วอาหารละ ต้องมีที่ว่างพอที่จะเก็บอาหารได้เพียงพอสำหรับโนอาห์และครอบครัวของเขาได้ (ทั้งหมด 8 คน) รวมสัตว์ทั้งหมด อย่างน้อยหนึ่งปี (ดูในปฐมกาล บทที่ 7:11; 8:13 – 18) หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่พืชพันธุ์ จะงอกขึ้นมาอีกครั้ง เป็นจำนวนอาหารที่เยอะมาก แล้วน้ำดื่มละ เป็นจริงหรือไม่ที่จะเชื่อ ว่าเรือโนอาห์มีขนาดใหญ่พอที่จะใส่สัตว์เหล่านี้ทั้งหมด อาหารและน้ำทั้งหมดนี้นานกว่าหนึ่งปี

ขนาดของเรือที่กำหนดไว้ในพระธรรมปฐมกาลมีความยาว 300 ศอก กว้าง 50 ศอก และ สูง 30 ศอก (ปฐมกาลบทที่ 6:15) อะไรคือศอก ศอกเป็นหน่วยวัดในสมัยโบราณ ความยาว ของปลายแขนตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายนิ้วที่ยาวที่สุด (คำว่า "ศอก" มาจากคำละติน "cubitum" หมายถึง "ข้อศอก" คำภาษาฮีบรูสำหรับ "ศอก" คือ "ammah" เช่นเดียวกับที่แขนของทุกคนนั้นมีความยาวที่แตกต่างกัน หน่วยนี้อาจดูเหมือนจะคลุมเครือกับบางคน แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่ามันหมายถึงโดยประมาณระหว่าง 17 และ 22 นิ้ว (43 — 56 เซนติเมตร) ศอกของชาวอียิปต์โบราณมีขนาด 21.888 นิ้ว ดังนั้นการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์

300 x 22 นิ้ว = 6,600; 50 x 22 นิ้ว = 1,100; 30 x 22 นิ้ว = 660

6,600/12 = 550 ฟุต; 1100/12 = 91.7 ฟุต; 660/12 = 55 ฟุต

ดังนั้นเรืออาจมีความยาวสูงถึง 550 ฟุต กว้าง 91.7 ฟุตและสูง 55 ฟุต นี่ไม่ใช่มิติ ที่ไม่สมเหตุสมผล แต่พื้นที่เก็บของมีจำนวนเท่าไร เต็มที่ 550 x 91.7 x 55 = 2,773,925 ลูกบาศก์ฟุต (ถ้าเราใช้เครื่องวัดที่เล็กที่สุดของศอก 17 นิ้วเราจะได้ 1,278, 825 ลูกบาศก์ฟุต) แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ว่าง เรือมีทั้งหมด 3 ชั้น(ปฐมกาลบทที่ 6:16) และห้อง จำนวนมาก (ปฐมกาลบทที่ 6:14) ผนังก็น่าจะกินพื้นที่ อย่างไรก็ตามมีการคำนวณว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย (54.75%) ของ 2,773,925 ลูกบาศก์ฟุต สามารถจัดเก็บสัตว์ที่มีขนาด เท่าแกะ 125,000 ตัวได้และมีพื้นที่ว่างกว่า 1.5 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ดู http://www.icr.org/article/how-could-all-animals-get-board-noahs-ark/)

John Woodmorappe ผู้เขียนหนังสือเรื่อง the definitive Noah's Ark: A Feasibility Study ประมาณการว่ามีเพียงแค่ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์บนเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าแกะ ตัวเลขนี้ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ที่พระเจ้าอาจจะนำสัตว์ที่เป็น "ทารก" มาให้แก่โนอาห์ ซึ่งอาจมีขนาดที่เล็กกว่าสัตว์ที่โตเต็มวัยอย่างมาก

บนเรือมีสัตว์กี่ตัว Woodmorappe ประมาณการว่ามี 8,000 "ชนิด" "ชนิด" คืออะไร การกำหนด "ชนิด" เป็นความคิดที่กว้างกว่าการกำหนด "สายพันธุ์" แม้ว่าจะมีสายพันธุ์สุนัขมากกว่า 400 พันธุ์ แล้วทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ (Canis familiaris) ดังนั้นหลายสายพันธุ์อาจจะเป็นหนึ่งชนิดได้ บางคนคิดว่าการกำหนด "ประเภท" อาจใกล้เคียงกับคำว่า "ชนิด" ในพระคัมภีร์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะสันนิษฐานว่า "ชนิด" มีความหมายเหมือนกันกับ "สายพันธุ์" "สายพันธุ์ของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานไม่ได้มีอยู่มาก Ernst Mayr นักชีววิทยาเชิงบูรณาการแถวหน้าให้ตัวเลขมาคือ 17,600 อนุญาตให้มีสองตัวสำหรับแต่ละสายพันธุ์ในเรือ บวกกับสัตว์ที่เรียกว่า "สะอาด" อย่างละเจ็ดคู่ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างพอสมควรสำหรับชนิดที่สูญพันธุ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแล้วจะเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์มากกว่า 50,000 ตัวอยู่ในเรือ" (Morris, 1987)

บางคนคาดว่ามีสัตว์ 25,000 ชนิดที่อยู่ในเรือ นี่คือการประมาณระดับสูง สัตว์ชนิดละสองตัวและบางชนิด ชนิดละเจ็ดคู่ จำนวนสัตว์จะเกิน 50,000 ถึงแม้ว่าจะไม่สัมพันธ์กับ การกล่าวเปรียบเทียบมากนัก ไม่ว่าจะมีสัตว์ 16,000 ชนิดหรือ 25,000 ชนิด แม้จะมีชนิด ละสองตัวและบางชนิดเจ็ดคู่ นักวิชาการยอมรับว่ามีห้องมากมายสำหรับสัตว์ทั้งหมดในเรือรวมทั้งอาหาร น้ำและห้องว่าง

แล้วสิ่งที่เป็นของเสียจากสัตว์เหล่านี้ละ ทั้ง 8 คนจัดการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ได้อย่างไรและจัดการกับมูลสัตว์ในทุกวันได้อย่างไร แล้วสัตว์ที่กินอาหารแบบเฉพาะละ พืชมีชีวิตรอดได้อย่างไร แมลงละ มีคำถามอื่นๆ อีกนับพันคำถามเช่นนี้ซึ่งอาจจะถูกยกขึ้นมาและเป็นคำถามที่ดีทั้งหมด ในใจของหลายๆ คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่เลย พวกเขาได้รับการถามซ้ำๆ มานานหลายศตวรรษและในช่วงเวลานั้นนักวิจัยทุกคน หาคำตอบ ขณะนี้มีการศึกษาความเป็นไปได้ทางวิชาการมากมายซึ่งทำให้โนอาห์และเรือ ของเขาเข้าสู่การทดสอบ

มีการอ้างอิงทางวิชาการมากกว่า 1,200 เรื่องเพื่อการศึกษาทางวิชาการ หนังสือ ของ Woodmorappe คือ"a modern systematic evaluation of the alleged difficulties surrounding Noah's Ark" (John Woodmorappe, "A Resource for Answering the Critics of Noah's Ark," ได้รับการอ้างอิง 273 ครั้ง, มีนาคม 2539. สถาบัน Creation Research, 30 มกราคม 2548 http://www.icr.org/pubs/imp/imp-273.htm) Woodmorappe อ้างว่าหลังจากการตรวจสอบอย่างเป็นระบบกับคำถามทั้งหมดที่ได้ถูกยกขึ้นมาหลายปี "ข้อโต้แย้งทั้งหมดที่มีต่อเรือคือพบว่าอยู่ในระหว่างการรอ ในความเป็นจริงส่วนใหญ่ การโต้เถียงเกี่ยวกับการต่อต้านเรือ ในตอนแรกดูเหมือนจะเป็นไปได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่กลายเป็นโมฆะได้อย่างง่ายดาย"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

โนอาห์นำสัตว์ทุกตัวลงบนเรือได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries