settings icon
share icon
คำถาม

โลกมีอายุกี่ปีแล้ว? โลกมีอายุเท่าไหร่?

คำตอบ


ตามพระคัมภีร์อาดัมถูกสร้างขึ้นมาในวันที่หกจากวันที่โลกถูกสร้างขึ้น ดังนั้นเราจึงสามารถกำหนดอายุของโลกอย่างคร่าว ๆ โดยดูจากการลำดับวันเดือนปีของมนุษย์ตามพระคัมภีร์ได้ แน่นอนในการทำเช่นนี้เราต้องถือว่ารายละเอียดในหนังสือปฐมกาลถูกต้อง เช่นหกวันในการทรงสร้างคือหกวันที่มี 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน และไม่มีช่องว่างอะไรที่น่าสงสัยในการลำดับวันเดือนปี

หนังสือปฐมกาลบทที่ห้าและสิบเอ็ดลำดับพงศ์พันธุ์ของมนุษย์โดยเริ่มตั้งแต่อายุของอาดัมลงมาเรื่อย ๆ จากลูกหลานของเขาชั่วอายุหนึ่งมาจนถึงอีกชั่วอายุหนึ่งจนถึงอับราฮัม เมื่อเรารู้ว่าอับราฮัมอยู่ตรงชั่วอายุไหน เราก็บวกอายุของบรรพบุรุษของเขาที่หนังสือปฐมกาลบทที่ห้าและสิบเอ็ดได้บอกไว้เข้าไป เราก็จะเห็นว่าพระคัมภีร์บอกว่าโลกมีอายุประมาณ 6,000 ปี บวกลบไม่เกินสองสามร้อยปี

แล้วอายุ 4.6 ล้านล้านปีที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันและที่สถาบันศึกษาส่วนใหญ่สอนกันนั้นมาจากไหน? อายุที่ว่านี้มาจากเทคนิคการนับสองประการ คือ การวัดโดยคลื่นรังสี และ ทางธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนโลกอายุน้อยคือประมาณ 6,000 ปี ยืนยันว่าการวัดด้วยคลื่นมีข้อผิดพลาดในแง่ที่ว่ามันมีพื้นฐานที่มาจากสมมติฐานที่ผิดมาเป็นชุด ๆ ส่วนการนับทางธรณีวิทยามีความผิดพลาดในแง่ที่ว่ามันใช้เหตุผลวนเวียน นอกจากนั้นพวกเขายังบอกว่าความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเกี่ยวกับการลำดับชั้นของหิน การทำให้ซากสัตว์และต้นไม้กลายเป็นหิน และการฟอร์มตัวของเพชร, ถ่านหิน, น้ำมัน, หินงอก, หินย้อย เป็นต้น ว่าต้องใช้เวลานานนั้นเป็นการเข้าใจผิด ท้ายที่สุด ผู้ที่เชื่อในโลกอายุน้อยได้แสดงหลักฐานให้เห็นว่าโลกยังมีอายุน้อยอยู่แทนหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโลกมีอายุมากแล้วซึ่งพวกเขาไม่ให้เครดิต นักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าโลกอายุน้อยยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนส่วนน้อย แต่ยืนยันว่าการพิสูจน์ของพวกเขาจะได้รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นพิจารณาหลักฐานใหม่และพิจารณาแนวความคิดที่ว่าโลกมีอายุมากกว่า 6,000 ปีที่มีการยอมรับกันอยู่ในปัจจุบันอย่างละเอียดมากขึ้น

สุดท้ายแล้ว อายุของโลกพิสูจน์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น 6,000 ปี หรือ 4.6 ล้านล้านปี – แนวความคิดทั้งสอง (และแนวความคิดอื่น ๆ) ขึ้นอยู่กับความเชื่อและสมมติฐาน ผู้ที่เชื่อว่าโลกมีอายุ 4.6 ล้านล้านปี เชื่อว่าวิธี เช่น การวัดด้วยคลื่นรังสีเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ และไม่มีอะไรเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่อาจขัดจังหวะการผุพังตามปกติของแร่ธาตุที่ถูกเปลี่ยนไปโดยกัมมันตรังสี ผู้ที่เชื่อว่าโลกมีอายุ 6,000 ปี เชื่อว่าพระคัมภีร์ถูกต้อง และปัจจัยอื่น ๆ เช่น น้ำท่วมโลก, หรือการที่พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลในสภาพที่ “เกิดขึ้น” โดยมีอายุมากแล้ว ตัวอย่างเช่น พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาในสภาพมนุษย์ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว หากมีหมอมาตรวจอาดัมและเอวาในวันที่เขาทั้งสองถูกสร้างขึ้นมา หมอคงจะประมาณอายุของเขาทั้งสองว่าประมาณ 20 ปี (หรือเท่าไหร่ก็ตาม ตามสภาพในขณะนั้นของเขา) ทั้ง ๆ ที่อันที่จริงแล้วอาดัมและเอวามีอายุได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามการเชื่อพระวจนะของพระเจ้าแทนที่จะเชื่อคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้เชื่อในทฤษฏีวิวัฒนาการ ก็เป็นเหตุผลที่ดีเสมอ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

โลกมีอายุกี่ปีแล้ว? โลกมีอายุเท่าไหร่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries