settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์ได้คัดลอกเรื่องราวบางเรื่องจากตำนานและเรื่องเล่าของศาสนาอื่นๆ หรือไม่?

คำตอบ


มีหลายเรื่องในพระคัมภีร์ที่มีความคล้ายกับเรื่องจากศาสนา ตำนานและนิทานปรัมปราอื่นๆ อย่างน่าสนใจ สำหรับจุดประสงค์ของบทความนี้เราจะตรวจสอบตัวอย่างที่เด่นชัดสองตัวอย่าง

ตัวอย่างแรกให้เราพิจารณาถึงการอธิบายเกี่ยวกับการล้มลงในความบาปของมนุษย์ในปฐมกาลบทที่ 3 มีตำนานแพนโดร่า (pandora's Box) ซึ่งมีความแตกต่างออกไปอย่างมากจากคำอธิบายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการล้มลงในความบาปที่คนคนหนึ่งจะคาดเดาความสัมพันธ์ไม่ได้ แต่ทั้งๆ ที่ความสำคัญของความแตกต่างของทั้งสองอาจจะเป็นการยืนยันถึงเหตุการณ์เดียวกัน ในประวัติศาสตร์ ทั้งสองเรื่องกล่าวถึงวิธีการที่ผู้หญิงคนแรกสุดทำให้ความบาป ความเจ็บป่วย และการทนทุกข์ทรมานในโลกเป็นอิสระ จนถึงขั้นเป็นวิมานแห่งเอเดน ทั้งสองเรื่องจบลง ด้วยความหวังที่ปรากฏขึ้นมา ความหวังในการสัญญาว่าจะมีผู้ไถ่บาปในกรณีของปฐมกาล และ "ความหวัง" เป็นสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากกล่องในตอนท้ายของตำนานแพนโดร่า

เหมือนกับตำนานน้ำท่วมโลกจำนวนมาก ตำนานแพนโดร่าแสดงให้เห็นถึงการที่พระคัมภีร์ อาจจะอุปมถึงนิทานปรัมปราของคนนอกศาสนาในบางครั้งเพราะว่าพวกเขาทั้งหมดกล่าวเกี่ยวกับความจริงแกนหลักของประวัติศาสตร์ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่แน่ชัดในตัวเอง ในประวัติศาสตร์โบราณ (ในกรณีของพระคัมภีร์) และในบทกวีของนิทานแฝงคติ (ในกรณี ของตำนานแพนร่าที่มีการเล่าเรื่องในหลายๆ รูปแบบโดยชาวกรีกที่ความจริงแกนหลักนั้นมั่นคงพอสมควร) ความคล้ายคลึงกันไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงคำอธิบายที่ถูกคัดลอกจากเรื่องอื่นแต่เป็น ความจริงว่าทั้งสองเรื่องมีพื้นฐานจากเหตุกาณ์ทางประวัติศาสตร์เดียวกัน

ในที่สุดมีกรณีของการขอยืม แต่ในกรณีเหล่านี้พระคัมภีร์นั้นเป็นแหล่งข้อมูล ไม่ใช่ตำนาน ของคนนอกศาสนา (ทั้งๆ ที่นักวิชาการปลอมอ้างถึงสิ่งที่เป็นไปในทางตรงกันข้าม) ให้เราพิจารณากรณีการเกิดของกษัตริย์ซาร์กอนแห่งแอกแคด ตำนานได้เล่าวว่าพระเจ้าซาร์กอนแห่งแอกแคด ถูกนำไปใส่ตะกร้าที่สานด้วยต้นกกและลอยลงไปยังแม่น้ำโดยแม่ของเขา เขาได้รับการช่วยเหลือโดยแอคคี ผู้ที่อุปการะเขาเป็นลูกของเธอ ฟังดูเหมือนกับเรื่องของโมเสสในอพยพบทที่ 2 ใช่ไหม และกษัตริย์ซาร์กอนแห่งแอกแคดมีชีวิตอยู่ 800 ปีก่อนโมเสสเกิด เรื่องการลอยเด็กคนหนึ่งลงน้ำเพื่อที่จะถูกช่วยขึ้นมาแล้วได้รับการอุปการะของโมเสสน่าจะถูกยืมมาจากเรื่องของกษัตริย์ซาร์กอนแห่งแอกแคดใช่ไหม

อาจจะฟังดูมีเหตุผลในตอนแรกแต่เรื่องราวของกษัตริย์ซาร์กอนแห่งแอกแคดเกือบทั้งหมด มาจากตำนานที่เขียนขึ้นหลายร้อยปีหลังจากที่พระองค์เสียชีวิตไปแล้ว มีบันทึกเกี่ยวกับชีวิต ของกษัตริย์ซาร์กอนแห่งแอกแคดในแบบร่วมสมัยอยู่น้อยมาก ตำนานในวัยเด็ก ของกษัตริย์ซาร์กอนแห่งแอกแคดในการที่พระองค์ถูกนำไปใส่ตะกร้าแล้วลอยน้ำมาจากบันทึกข้อมูลตารางจากสองตารางเมื่อศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสต์ศักราช (จากห้องสมุด ของกษัตริย์อัสเชอร์ลานิปาลแห่งอัสซีเรียน ผู้ครองราชย์จากปี่ที่ 668 ถึงปี่ที่ 627 ก่อนคริสต์ศักราช) เขียนขึ้นมาเป็นร้อยๆ ปีหลังจากพระธรรมอพยพ ถ้าใครอยากที่จะถกเถียงว่าคำอธิบายหนึ่งถูกยืมมาจากอีกอันหนึ่ง ก็ต้องเป็นในทางที่กลับกันคือตำนานของกษัตริย์ซาร์กอนแห่งแอกแคดนั้นได้ยืมคำอธิบายเกี่ยวกับโมเสสมาจากพระธรรมอพยพ

พระคัมภีร์นั้นแน่ชัดในการเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ แม้ว่าจะมีผู้เขียนหลายคน พระวิญญาณบริสุทธิ์ ของพระเจ้าเป็นผู้เขียนที่แท้จริง 2 ธิโมที 3:16 – 17 บอกกับเราว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจ จากพระเจ้า หมายความว่าไงพระคัมภีร์ได้รับการดลใจ หมายความว่าอย่างแท้จริงแล้ว เป็น "ลมหายใจของพระเจ้า" พระองค์เป็นผู้เขียน พระองค์ได้รักษาไว้ผ่านหลายๆ ศตวรรษ พระองค์อาศัยอยู่ภายในทุกหน้าและฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นชัดเจนในชีวิตของเรา ผ่านทางพระคัมภีร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์ได้คัดลอกเรื่องราวบางเรื่องจากตำนานและเรื่องเล่าของศาสนาอื่นๆ หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries